zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Produkce a zdravotní nezávadnost mléka

18.01.2011
Zemědělství
Produkce a zdravotní nezávadnost mléka

Z II. ročníku odborného semináře na ZF JU

Dne 11. ledna 2011 se konal na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích již 2. odborný seminář věnující se problematice kvality mléka. Akce, konané v rámci projektu OP Vzdělávání pro Konkurenceschopnost s názvem "Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství", se zúčastnilo celkem 82 studentů a pracovníků z výzkumných ústavů, zemědělských podniků, laboratoří a univerzit. Seminář zahájil prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., děkan Zemědělské fakulty. Přivítal přítomné, vyzdvihl význam vzdělávacích projektů, zejména pak projektů zabývajících se problematikou kvality produktů.

Odbornou část semináře naplnili svými přednáškami MVDr. Jiří Hlaváček ze Státní veterinární správy v Praze (Odbor veterinární hygieny, ochrany veřejného zdraví a ekologie), Dr.Vet.Med. Zoran Jaglić, Ph.D., z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i., v Brně (Oddělení bezpečnosti potravin a krmiv), Ing. Sabina Purkrtová z Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (Ústav biochemie a mikrobiologie), RNDr. Marcela Vyletělová, Ph.D. (Oddělení mikrobiologie) a doc. Ing. Oto Hanuš, Ph.D. (Oddělení mléka) z Výzkumného ústavu pro chov skotu v Rapotíně, MVDr. Růžena Cempírková, CSc. (Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů) a prof. Ing. Pavel Kalač, CSc. (Katedra aplikované chemie) ze Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

První část semináře se týkala problematiky prodeje syrového mléka, a to nejen prodeje přímo ze dvora, ale především prodeje mléka z mléčných automatů, jejichž největší nárůst v České republice byl zaznamenán v první polovině loňského roku. RNDr. Vyletělová a MVDr. Hlaváček seznámili přítomné s výsledky prvních průzkumů kvality takto prodávaného syrového kravského mléka. Diskutovány byly zejména otázky překračování limitů daných legislativními předpisy a nedostatečná informovanost spotřebitelů. Druhá část semináře se věnovala mikroorganismům negativně ovlivňujících technologické zpracování mléka i zdravotní stav konzumentů. MVDr. Cempírková si připravila prezentaci o negativním vlivu psychrotrofních mikroorganismů, DVM Jaglić a Ing. Purkrtová informovali o bakteriích rodu Staphylococcus spp. a Campylobacter spp. Třetí část byla zaměřena na minoritní složky mléka. Doc. Hanuš pojednal ve svém příspěvku o významu sledování složek jako je kyselina citrónová, ketony, močovina aj. z hlediska zdraví zvířat, prof. Kalač pak o vlivu zkrmování siláží na obsahy např. lipofilních vitaminů, těkavých látek či fytoestrogenů v mléce.

Na základě dotazníků, které přítomní odevzdali, je patrné, že přednášená témata účastníky zaujala, hodnocení organizační i odborné úrovně byla kladná, snad s výjimkou malé kapacity místnosti, která nestačila velkému množství zájemců. Závěrem lze konstatovat, že seminář, který se v České republice jako jeden z mála věnuje výhradně problematice syrového mléka, tak splnil svůj účel.

Autoři: SAMKOVÁ Eva, Smetana Pavel, Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí