zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

OPŽP - Aktualizovaná verze Implementačního dokumentu

18.01.2011
Obecné
OPŽP - Aktualizovaná verze Implementačního dokumentu

Dne 2. 12. 2010 byla Monitorovacím výborem schválena nová verze Implementačního dokumentu.

Nejdůležitější změny byly provedeny v kapitole 3. Do této kapitoly byly přidány nové podporované aktivity u oblasti podpory 5.1 - vytvoření znalostních portálů managementu chemických látek a dále vytvoření SW nástrojů pro tvorbu a aplikaci nových metodik a postupů v prevenci závažných havárií. U oblasti podpory 6.4 byl rozšířen výčet oprávněných žadatelů o obce a města, svazky obcí, kraje; dále byly provedeny úpravy týkající se podporovaných projektů u oblastí podpory 2.2, 6.1, 6.2 a 6.4. Další důležitá změna byla provedena v kapitole 10 Implementační uspořádání, kde bylo do schémat administrace žádostí o podporu v rámci OPŽP doplněno, že SFŽP posuzuje zadávací dokumentaci.

Další změny Implementačního dokumentu jsou spíše formálního charakteru. V kapitole 4 Indikátory a jejich kvantifikace byly upraveny měrné jednotky a typy některých používaných indikátorů, dále byla provedena formální úprava názvu indikátoru na úrovni programu. V kapitole 5 Způsobilé výdaje byly doplněny způsobilé výdaje u oblasti podpory 6.2 a upraveny informace o způsobilých výdajích u oblasti podpory 6.6. Do kapitoly 6 Výběrová kritéria a kritéria přijatelnosti byl doplněn text k prověřování bonity žadatele dle přílohy č. 4.1 Směrnice MŽP pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OP Životní prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí České republiky a státního rozpočtu České republiky - kapitoly 315 (životní prostředí) v aktuálním znění. V kapitole 8 Veřejná podpora a finanční a ekonomická analýza byly provedeny formální úpravy týkající se typů projektů z hlediska poskytování veřejné podpory.

Podrobný přehled těchto a dalších změn je uveden ve změnovém listu Implementačního dokumentu.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
19
1. 2018
19-21.1.2018 - Seminář, školení
Praha 6
22
1. 2018
22-25.1.2018 - Veletrh, výstava
Ostrava
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí