zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na semináře DT Pardubice

24.01.2011
Pozvánka na semináře DT Pardubice

3 semináře - Novela vodního zákona, REACH a Povinnosti v ochraně ovzduší

Vztah stavebního zákona a vodního zákona po novele z roku 2010

17. 2. 2011 - Dům techniky Pardubice

Cílem tohoto semináře je seznámit odbornou veřejnost, pracovníky vodoprávních a stavebních úřadů, vlastníky vodních děl, správce vodních toků a další osoby s problematikou zřizování vodních děl, jejich provozování, jejich změn nebo odstraňování včetně práv a povinností při nakládání s vodami.

800 - 900 Prezence
900 -1400 Odborný program

o Postavení a působnost dotčených orgánů v jednotlivých povolovacích řízení
o Ohlašování vodních děl
o Postup vodoprávního úřadu v řízení o povolení stavby
o Součinnost s obecnými úřady
o Kontrolní prohlídky staveb a oprávnění stavebního a vodoprávního úřadu
o Změna stavby před dokončením
o Zkušební provoz, předčasné užívání stavby
o Kolaudační souhlas, oznámení o užívání
o Dokumentace skutečného provedení stavby a nezbytné úpravy
o Vybrané činnosti ve výstavbě
o Správní delikty
o Diskuse

Lektor: Jaroslava Nietscheová, prom.práv.
JUDr. Václava Koukalová

Účastnický poplatek činí: 1560,- Kč (1300,- Kč + 20% DPH)

Povinnosti podniku vyplývající z legislativy ochrany ovzduší

Zahájení: 23. 2. 2011
Ukončení: 23. 2. 2011
Místo konání: Dům techniky Pardubice
Vedoucí akce: Ing. Nora Hácová, tel.: 466 614 320
Informace: Martina Buchtová, tel.: 466 614 320
Cena: 1920,- Kč včetně DPH (20%)
Lektoři: JUDr. Ing. Emil Rudolf
Ing. Zbyněk Krayzel

Anotace: Tradiční seminář k povinnostem podniků při ochraně ovzduší s důrazem na výpočet poplatků, ohlašování do ISPOP. Součástí semináře je i výklad k vyhlášce MŽP č. 337/2010 Sb. o emisních limitech a dalších podmínkách provozu stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky.
Termín semináře byl zvolen na základě očekávaných změn ve formulářích, které budou k dispozici až na konci ledna 2011. (Viz info CENIA)

Program:

o Současný stav a očekávaný vývoj legislativy ochrany ovzduší, nové povinnosti podniků s tím související
o Vyhláška č. 337/2010 Sb. o emisních limitech
o Výpočet poplatků za rok 2010 (na základě měření a bilance) a kategorizace zdrojů, provozní řády atd.
o Ohlašovací povinnosti, ohlašování prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) a hlášení do IRZ
o Diskuse a závěr

Informace k nařízení REACH a CLP po první vlně registrací a oznamování chemických látek. Aktuální stav přípravy nového chemického zákona

16. 3. 2011 - Dům techniky Pardubice

Tento seminář je určen všem, kteří by se rádi dozvěděli, co nového rok 2011 v této problematice přinese, jaké nové povinnosti výrobce, dovozce, výhradní zástupce, ale také i následné uživatele čekají a jak nejlépe všechny tyto povinnosti zvládnout.

Lektor: Ing. Oldřich Petira, CSc.
Znalec pro obory chemie a ochrany životního prostředí se specializací na průmyslovou toxikologii a chemickou bezpečnost, poradce orgánů státní správy v tomto oboru

800 - 900 Prezence
900 -1400 Odborný program

o Aktuální stav přípravy nového zákona o chemických látkách
o Změny v obsahu informací sdělovaných v dodavatelském řetězci, aktualizace bezpečnostních listů látek a směsí.
o Příprava na druhou vlnu registrací chemických látek pro množství 100 - 1000 t/r
o Oznamování klasifikací a označování dosud neoznámených chemických látek, příklad oznámení s využitím
o Oznamování směsí do databáze CHLAP
o Příklady postupů CLP klasifikace směsí nebezpečných účinků na zdraví

Účastnický poplatek činí: 1560,- Kč (1300,- Kč + 20% DPH)

Informace o seminářích:

Ing. Naďa Kořínková
tel. 466 615 607, 606 504 477
Dům techniky Pardubice spol. s r. o.
nám. Republiky 2686
532 27 Pardubice
e-mail: korinkova@dtpce.cz
www.dtpce.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
19
1. 2018
19-21.1.2018 - Seminář, školení
Praha 6
22
1. 2018
22-25.1.2018 - Veletrh, výstava
Ostrava
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí