zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Podpora modernizace plavidel

25.01.2011
Vodní cesty
Podpora modernizace plavidel

Cílem podpory je zmírnění negativních vlivů dopravy na životní prostředí snížením emisí spalovacích motorů, převedení části přeprav zboží na vnitrozemskou vodní nákladní dopravu, která je nejšetrnější k životnímu prostředí, a zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní nákladní dopravy, které povede k prevenci ekologických škod.

Ministerstvo dopravy ČR, jakožto řídící orgán OP Doprava, vyhlásilo 3. kolo výzvy pro předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Doprava - Program č. 127 550 - Modernizace plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy.

Cílem podpory je zmírnění negativních vlivů dopravy na životní prostředí snížením emisí spalovacích motorů, převedení části přeprav zboží na vnitrozemskou vodní nákladní dopravu, která je nejšetrnější k životnímu prostředí, a zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní nákladní dopravy, které povede k prevenci ekologických škod. Podpora investice je soustředěna do 3 podprogramů:

Podprogram 1 - Pořízení nízkoemisních pohonných a pomocných jednotek (nízkoemisní pohonné jednotky a přímo související návazné prvky, pomocné agregáty) s finančním objemem podpory ve výši 40 mil. Kč.

Podprogram 2 - Modernizace plavidel za účelem zvýšení multimodality (pořízení odlehčených stohovacích krytů nákladového prostoru, zvýšení jícnů, přepravní rámy na osobní automobily) s finančním objemem podpory ve výši 20 mil. Kč.

Podprogram 3 - Modernizace plavidel vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní dopravy (dovybavení plavidel příďovým dokormidlovacím zařízením, výměna obšívek, zhotovení ocelových podlah nákladových prostor, vybavení radarovým zařízením, vybavení autopilotem) s finančním objemem podpory ve výši 24 mil. Kč.

Podpora, jejíž maximální výše bude činit 49 % způsobilých výdajů, bude poskytnuta ve formě nenávratné přímé dotace. Podpora se nesmí kumulovat s jinou podporou na tytéž způsobilé náklady. Celková míra podpory se skládá z prostředků veřejných rozpočtů ČR (15 % celkové podpory) a z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), ketré tvoří zbývajících 85 % podpory.

Předpokládaná alokace prostředků pro tuto výzvu je 84 mil. Kč, z toho 71,4 mil. Kč z fondu ERDF a 12,6 mil. Kč ze státního rozpočtu ČR. Příjemci podpory mohou být vlastníci nebo provozovatelé plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy, jejichž plavidla jsou vedena v plavebním rejstříku České republiky bez ohledu na státní příslušnost provozovatele.

Projektové žádosti je možné předkládat od 15. 12. 2010 do 29. 4. 2011. Žádosti budou vyhodnoceny po ukončení výzvy. Projekty předložené v rámci 3. kola výzvy musí být dokončeny nejpozději do 31. 12. 2013. Doba financování projektu může být dále omezena v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to v závislosti na výši finančního závazku pro jednotlivé roky 2007 až 2013. Bližší informace na www.opd.cz a www.mdcr.cz.

Zdroj: Logistika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí