zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zatiaľ nenastala úplná zhoda na znení zákona o starých envirozáťažiach

26.01.2011
Sanace, staré zátěže
Zatiaľ nenastala úplná zhoda na znení zákona o starých envirozáťažiach

Napriek tomu, že mnohé pripomienky zamestnávateľských organizácií boli akceptované a zapracované do návrhu zákona o takzvaných starých environmentálnych záťažiach, jeho súčasná podoba je stále nevyhovujúca a môže mať vážne negatívne dopady na konkurencieschopnosť priemyslu SR. Preto bude nevyhnutné pokračovať v rokovaniach, až kým sa nedospeje k takému riešeniu, s ktorými by mohli zamestnávatelia bez výhrad súhlasiť. Informoval o tom Ing. Roman Karlubík, MBA, prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR.

,, Je absolútne nevyhnutné, aby zákon o starých envirozáťažiach bol konsenzom a nepoškodil konkurencieschopnosť nášho priemyslu voči okolitým krajinám, ktoré boli pri riešení tohto problému podstatne časovo i finančne zvýhodnené svojimi vládami a príslušnými ministerstvami. Za najdôležitejšie preto považujeme, aby sme čo najskôr s rezortom životného prostredia, ale i ostatnými, našli spoločnú platformu v rámci pripomienkového konania pre skutočné riešenie záťaží a až potom by sa mali pripraviť legislatívne nástroje. Navrhovali sme iný model poplatkov za znečisťovanie životného prostredia - s možnosťou prefinancovania určitého objemu finančných prostriedkov z týchto poplatkov na riešenia záťaží, ktorý by gestorsky zabezpečoval rezort MŽP SR. Tento spôsob sa dá uplatniť aj v súlade s princípom -Znečisťovateľ platí -", povedal R.Karlubík.

Ďalej poukázal na to, že na základe požiadavky premiérky Ivety Radičovej sa v posledných mesiacoch viedli intenzívne rokovania na príprave znenia zákona. Cieľom bolo zamedziť potenciálnemu vzniku environmentálnych ohrození, ako sa to stalo v Maďarsku.

,,Vzájomne sme konštatovali, že problematika starých enviro škod je v značnej hĺbke riešená už v iných legislatívnych normách - akými sú novela geologického zákona a zákona o vodách a najmä v štátnom programe sanácií. So súčasným návrhom znenia novely zákona o environmentálnych záťažiach nemôžeme súhlasiť a je nám ľúto, že toto naše stanovisko nebolo dostatočne pochopené a znenie, ktoré ide do pripomienkového konania je ešte v značnom počte paragrafov neprijateľné pre priemysel. Budeme ho preto intenzívne pripomienkovať a na jeho potenciálnych úpravách participovať. Dúfame že vláda SR bude pripravená naše argumenty vypočuť. Musíme však zastávať také stanovisko, ktoré neohrozuje zamestnanosť a konkurencieschopnosť priemyslu, ktorý vytvára prevažnú časť pracovných miest v SR", uzavrel R.Karlubík.

O návrhu zákona, ktorý by upravil riešenie starých environmentálnych záťaží, sa vedú rokovania na Ministerstve životného prostredia (MŽP) SR. Zúčastňujú sa na nich reprezentanti MŽP, priemyselných zväzov, Greenpeace a združení zamestnávateľov s tvorcami zákona. Predloženie návrhu vlani blokovalo memorandum medzi vládou a zamestnávateľskými zväzmi. V ňom sa kabinet zaviazal nepredkladať v dôsledku hospodárskej krízy zákony, ktoré by mali finančný dopad na zamestnávateľov.

Environmentálne záťaže sa nachádzajú najmä v areáloch priemyselných podnikov alebo veľkokapacitných poľnohospodárskych podnikov. Ich odstránenie si vyžiada veľmi veľké finančné prostriedky.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí