zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jak uspořit rozpočty obcí a regionů díky efektivním postupům v energetice i dopravě?

26.01.2011
Doprava
Energie
Urbánní ekologie
Jak uspořit rozpočty obcí a regionů  díky efektivním postupům v energetice i dopravě?

Úmluvu starostů a primátorů k udržitelné energetice se závazkem snížit do roku 2020 emise CO2 o 20 % již podepsali zástupci více než 2100 evropských měst a regionů. Evropská asociace místních samospráv Energy Cities uspořádala v Praze spolu s Národní sítí Zdravých měst ČR a dalšími spolupracujícími organizacemi workshop zaměřený na téma efektivního hospodaření s energiemi na místní úrovni a na zkušenosti z měst, která se již k Úmluvě starostů a primátorů připojila a přijala potřebná opatření.

Evropská unie (EU) přijala v rámci klimatického a energetického balíčku výše uvedený závazek. Při jeho plnění hrají klíčovou roli místní samosprávy. Úmluva starostů a primátorů k udržitelné energetice (Covenant of Mayors) vychází z iniciativy zástupců evropských měst a regionů, která se rozhodla tento klimatický závazek EU na místní úrovni překročit. Za Českou republiku se zatím k Úmluvě, podporované Evropskou komisí, připojilo město Jeseník, postupně projevují zájem i další města a regiony.

Uspořádané akce se zúčastnilo více než 40 zástupců obcí, regionů a odborných organizací - jak zástupců ministerstev, energetických agentur či konzultačních firem, kteří se aktivně zabývají tématem zvyšování energetické efektivity či úsporami v dané oblasti. Workshop zájemcům nabídl velmi praktické informace v tématu personálních kapacit pro energetický management ve městech, přinesl příklady, jak zpracovat Počáteční bilanci emisí a Akční plán udržitelného energetického rozvoje či ukázal, jak je možné zapojit místní partnery a občany do uvedených aktivit. Dalším z nosných témat byly informace, jak související činnosti financovat. Účastníci semináře se dozvěděli, jaké druhy technické a finanční podpory mohou signatáři Úmluvy využívat, ale také o konkrétních příkladech z praxe, jak finance získat například díky spolupráci s firmami či dalšími partnery či z uskutečněných úspor.

Konkrétní příklady z praxe prezentovali hosté workshopu - zejména pak zástupci Energetické agentury Města Nitra jejíž zástupce L. Ondrejička zdůraznil, že "investice do oblasti energetických úspor či energetického managementu je jedna z nejrychleji návratných investicí, které může město udělat." Zkušenosti z evropských měst, která se připojila k Úmluvě, představila Jana Cicmanová z asociace Energy Cities. Zástupci dalších odborných partnerů - asociace Národní síť Zdravých měst, SEVEn- středisko pro efektivní využívání energie či PORSENNA o.p.s.- krátce komentovali způsoby, jak zapojit místní partnery, organizace, firmy a občany do plánování aktivit spojených s úsporami energie nebo jak efektivně využívat finanční zdroje EU, národní či městské dotační programy.

Účastníci se do průběhu diskusí aktivně zapojovali, workshop tak nabídl jedinečnou příležitost pro hledání řešení efektivní implementace Úmluvy starostů a primátorů k udržitelné energetice v podmínkách České republiky.

Na webové stránce www.zdravamesta.cz jsou k dispozici základní informace k Úmluvě, budou sem dodány přednesené prezentace i fotografie z akce.

Akce byla uspořádána v rámci projektu ManagEnergy spolufinancovaného z prostředků programu Intelligent Energy Europe.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí