zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Probíhá rekonstrukce ČOV Velké Hamry

27.01.2011
Čištění odpadních vod
Probíhá rekonstrukce ČOV Velké Hamry

Ve Velkých Hamrech na Jablonecku probíhá další z velkých investičních akcí Severočeské vodárenské společnosti - rekonstrukce a zkapacitnění místní čistírny odpadních vod. Stavba je ve finančním objemu téměř 41 milionů korun (vč. DPH). Investorem stavby je SVS, které se podařilo získat dotaci Ministerstva zemědělství ve výši téměř 12 milionů korun.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: "Rekonstrukce ČOV Velké Hamry rovněž spadá do kategorie legislativně vyvolaných, tzv. strategických investic. Technologie ČOV neodpovídala požadavkům nové legislativy, především v odstraňování nutrientů. Původní kapacita také neumožňovala rozvoj aglomerace v souladu s územním plánem, tzn. napojování dalších objektů. Použití moderních technologií bezpochyby pozitivně ovlivní kvalitu vody v Kamenici, jež je přítokem Jizery."

Více o stavbě:

Tato čistírna odpadních vod s kapacitou 1 800 EO (ekvivalentních obyvatel) byla uvedena do provozu v roce 1985 a dnes již nesplňuje požadavky nové, přísnější legislativy. Původně byla určena jen pro čištění odpadních vod z Velkých Hamrů, ale dnes vyvstává potřeba připojit další obyvatele Velkých Hamrů a navíc Plavů, proto zrekonstruovaná čistírna musí mít kapacitu zvýšenu až na 2 300 EO.

Stávající ČOV je mechanicko-biologická s hrubým předčištěním, usazovací nádrží, biofiltrem a dosazovací nádrží. Kal je odvážen k dalšímu zpracování na ČOV Tanvald, případně odvodňován na kalových polích. Přečištěné vody jsou vypouštěny do Kamenice.

Projekt řeší kompletní rekonstrukci a zkapacitnění ČOV, která bude ve dvoulinkovém provedení mechanicko-biologická s předřazenou denitrifikací, nitrifikací s jemnobublinnou aerací a vertikálními dosazovacími nádržemi. Zahuštění kalu bude zachováno gravitační, odpouštěním kalové vody, poté dojde v kalojemu k anaerobní stabilizaci kalu. Stabilizovaný kal bude odvodňován na kalových polích. Nově bude postavena venkovní dvouplášťová nádrž o objemu 10 m3 na síran železitý pro chemickou eliminaci fosforu.

Celkový finanční objem stavby je 33,991 milionů korun (bez 20% DPH). SVS na financování použije kombinaci vlastních zdrojů, zvýhodněného úvěru a dotace. Dotace Ministerstva zemědělství je ve výši 35% z uznatelných nákladů, tj. 11,896 milionů korun.

Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení BAK stavební společnost a. s. se sídlem v Trutnově. Stavební práce byly zahájeny 15. 11. 2010 a do konce roku byly prostavěny necelé dva miliony korun. Rekonstrukce probíhá za provozu. Nyní jsou práce v souladu se schváleným harmonogramem do jara přerušeny. Stavba má být podle smlouvy dokončena do listopadu 2011. Po dokončení stavby a po individuálním odzkoušení a provedení komplexních zkoušek v trvání 72 hodin bude zahájen roční zkušební provoz zrekonstruované čistírny odpadních vod.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ
28
11. 2017
28.11.2017 - Seminář, školení
Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác
UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ
14
11. 2020
14.11.2020 - Seminář, školení
Hradec Králové,
Hotel Tereziánský dvůr
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí