zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Evropa chce recyklovat více odpadu

01.02.2011
Odpady
Evropa chce recyklovat více odpadu

Většina členských států Evropské unie produkuje stále více odpadu. Avšak díky vysokému poklesu ve Francii, Polsku, Rumunsku a Švédsku poklesl celkový průměr produkce odpadu v Unii mezi roky 2006 až 2008 o téměř 10%. Stojí za tím ekonomická krize, změna ohlašovacích povinností nebo opatření proti samotnému vzniku odpadu?

Také o tom pojednává hodnotící zpráva Evropské komise, která poukazuje na pokrok i nedostatky evropské politiky nakládání s odpadem. Komise ji vydala 19. ledna 2011 jako Sdělení o tématické strategii pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci. Doplňující pracovní dokument pak hodnotí naplňování tématické strategie o prevenci a recyklaci odpadů.

Tato tématická strategie byla přijata v roce 2005 s cílem přeměnit EU na recyklační společnost, která se snaží co nejvíce omezit tvorbu odpadu a zároveň vytvořený odpad využívá jako surovinu. Mezi její hlavní nástroje patří podpora prevence vzniku odpadu, opětovného využívání a recyklace a modernizace existujícího právního rámce.

Jak se dařilo s odpady

Nové hodnocení shrnuje hlavní pokrok v nakládání s odpady od roku 2005, přičemž na jednu stranu vyzdvihuje dosavadní přínos odpadové tématické strategie a opatření, která byla v jejím rámci dosud nastavena, avšak zároveň upozorňuje, že některé státy budou muset na splnění nastavených cílů výrazně zapracovat.

V části zprávy, která se věnuje míře dosažení cílů tématické strategie, je uveden obecný přehled dosavadního vývoje v jednotlivých klíčových oblastech v různých státech - prevence, opětovné použití, recyklace, energetické využití a skládkování, a to i podle typu odpadu (domácnosti, průmyslový odpad, odpad ze stavebnictví atd.).

Například produkce komunálního odpadu se v rámci sedmadvacítky stabilizovala zhruba na 524 kg na obyvatele (v roce 2008), avšak mezi jednotlivými členskými státy existují výrazné rozdíly (400 - 800kg na obyvatele).

A co dál?

Obecně je dle zprávy nezbytné posílit správné zavedení současné legislativy, což bude u mnoha členských států vyžadovat značné úsilí. Komise se v budoucnu mimo jiné dále zaměří na možnost prohlubování koordinace národních inspekcí u zařízení s přeshraničním rozsahem, na ekonomické pobídky pro používání recyklovaných materiálů, na zajištění větší konsistence mezi odpadovou a výrobní fází a na další relevantní aktivy, které by měly umožnit dosažení cílů v oblasti nakládání s odpady.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí