zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Globální barometr inovace popisuje nové vyhlídky a parametry inovací ve 21. století

02.02.2011
Energie
Obecné
Globální barometr inovace  popisuje nové vyhlídky a parametry inovací ve 21. století

o Podle představitelů firem bude nová hranice inovací dána kreativitou, lokalizací a integrací
o Nejdůležitější inovace se budou obracet k potřebám lidstva
o Za nejvíce inovativní státy jsou považovány USA, Německo a Japonsko

Fairfield, Connecticut (USA) - 31. ledna 2011 - Výzkum "Barometr inovace" byl uveřejněn 26. ledna a vykreslil perspektivu pro inovace ve 21.století. Největší důraz klade na řešení lokálních potřeb, podporování kreativity jednotlivců a menších organizací a vytváření strategických partnerství.

"GE globální barometr inovace", nezávislý výzkum mezi 1 000 řídicích pracovníků firem ve 12 zemích, uvádí, že nejvýznamnější inovace současnosti budou ty, které se budou obracet k lidským potřebám, nikoliv ty, které se budou snažit o největší zisk. "Barometr inovace" byl zadán společností GE (NYSE:GE) a provedla jej firma StrategyOne s cílem určit, co podporuje nebo naopak klade překážky inovaci, a analyzovat, jak jsou otázky inovace vnímány.

"Tato studie dokládá, že situace v oblasti inovace se mění, a že společnosti, včetně té naší, musí vyvinout vhodnou strategii, aby si zachovaly konkurenceschopnost, urychlily růst a smysluplně přispívaly ekonomice," uvedla Beth Comstocková, marketingová ředitelka a senior viceprezidentka GE. "Aby se inovace rozvíjely, musíme přijmout nové inovační paradigma, které podpoří spolupráci mezi všemi hráči - velkými i malými, státními i soukromými, podpoří kreativitu a zaměří se na taková řešení, jež naplňují lokální potřeby."

Inovace přinese novou formu prosperity

Ve studii se konzistentně ukazuje, že inovace je jeden z hlavních pilířů prosperující ekonomiky. Podle ní 95% dotázaných vedoucích pracovníků věří, že inovace je hlavním nástrojem pro konkurenceschopnější národní ekonomiku a 88% souhlasí s tím, že inovace je nejlepším způsobem, jak vytvořit v dané zemi nová pracovní místa. Přesvědčení, že inovace podporuje prosperitu, sice není nové, zpráva však navíc osvětluje, že i definice prosperity prochází vývojem.

Více než tři čtvrtiny oslovených (77%) jsou přesvědčení, že nejvýznamnější inovace 21. století budou ty, které pomohou řešit potřeby lidstva, jako například zlepšení kvality zdraví nebo zvýšení energetické bezpečnosti, nikoliv ty, které budou mít za cíl pouhý zisk. Díky inovaci se podle dotázaných urychlí rozvoj nejrůznějších oblastí života občanů v příštích deseti letech, především půjde o kvalitu zdraví (87%), kvalitu životního prostředí (85%), energetickou bezpečnost (82%) a přístup ke vzdělání (81%).

"Výsledky jasně ukazují, že se naše priority globálně přesouvají od inovací, které mají jen vydělávat peníze, k takovým inovacím, které přinesou lidem užitek," prohlásila Comstocková.

Noví hráči, nová pravidla

Výzkum odhalil, že tradiční prostředky inovace se mění, klade se více důrazu na malé a středně velké podniky a narůstá potřeba spolupráce. Celých 75% respondentů souhlasilo s tím, že způsob, jakým firmy přistupují k inovacím bude ve 21. století "zcela odlišný" než dříve. Stejný počet si myslí, že malé a střední podniky budou stejně inovativní jako velké firmy. Podle 86% budou úspěšné inovace ve 21. století založeny spíše na spolupráci a partnerství více subjektů. Současně je 76% dotázaných přesvědčeno, že inovace musí být ušity na míru potřebám místního trhu.

Respondenti rovněž zdůrazňovali kreativitu jakožto klíčový prostředek inovace. Asi 69% z nich uvedlo, že inovaci spíše napomáhá kreativita lidí než výhradně vědecký výzkum a 58% se domnívá, že pokud máte v týmu více "out-of-the-box thinkers" - tedy pohotových, vynalézavých lidí s neotřelými nápady, jedná se o zásadní faktor umožňující firmě vyšší inovativnost.

Paradox inovačního optimismu

Dotazovaní byli požádáni, aby uvedli tři země, které považují za přední představitele inovace: se 67% zvítězily USA, následovalo Německo (44%), Japonsko (43%) a Čína (35%). Dále výzkum zjišťoval, do jaké míry podle dotázaných může inovace ovlivnit život občanů jejich země, a s jakou pravděpodobností dojde ke zlepšení situace na základě stávajících podmínek. Paradoxně žádná ze čtyř zemí považovaných ostatními za "šampiony inovací" neprojevila dostatek optimismu ohledně vlivu a perspektivy inovací. Čína i Japonsko vyšly z hodnocení jako "pesimistické" a USA s Německem jako "tradicionalistické" napůl cesty mezi optimismem a pesimismem.

Tento paradox by mohl být způsoben tím, jak jsou v konkrétních zemích vnímány překážky pro inovace. Například v Číně 56% respondentů tvrdí, že je třeba získat vyšší finanční podporu ze strany státu. V Japonsku zase 36% zdůrazňuje, že k vývoji produktů je třeba posílit spolupráci s univerzitami a výzkumnými ústavy.

Cesta inovace GE

Společnost GE spustila několik iniciativ, které podpoří takové inovace, jež odpovídají globálním potřebám. V roce 2010 byla například zahájena GE ecomagination Challenge, soutěž, v níž se rozděluje 200 milionů dolarů na podporu inovativních nápadů ve spolupráci s podnikateli, výzkumníky a podniky. Tato výzva patří k největším projektům svého typu a v aktuální kategorii se zaměřuje na objevování nejlepších návrhů jak efektivně využít energii v domácnostech.

O výzkumu

Výzkum GE byl realizován společností StrategyOne v rozmezí 10. prosince 2010 a 14. ledna 2011. Proběhl formou telefonních rozhovorů s 1000 řídicích pracovníků z 12 zemí. Všichni respondenti jsou přímo zapojeni v inovačních procesech a podílejí se na vedení společnosti. Do výzkumu byly zahrnuty následující země: Austrálie, Brazílie, Čína, Indie, Izrael, Japonsko, Jižní Korea, Německo, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Švédsko a USA. Respondenti definovali inovaci primárně jako vyvíjení a vytváření nových produktů a kreativitu.

Výsledky a přehledy jsou k dispozici zde:

files.gereports.com

files.gereports.com

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí