zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Mokřady stále opomíjené

03.02.2011
Příroda
Chráněná území
Mokřady stále opomíjené

Nabízejí biodiverzitu, ochranu před povodněmi, jsou zajímavým krajiným prvkem. Přesto u nás mokřady stále nemají dostatečnou ochranu a mizí ve prospěch krajinářských a stavebních projektů. Krokem vpřed je tzv. Ramsarská úmluva o ochraně cenných biotopů, která právě dosahuje 40. výročí.

Mokřady plní nezastupitelnou funkci v době větších dešťových srážek, kdy v sobě vodu akumulují a v sušších obdobích ji postupně vydávají. Významně tak ovlivňují také klima v krajině. Vodní toky ve své přírodní podobě, tedy obklopené přirozenými říčními nivami a mokřady, mají možnost bezpečného rozlivu při vyšších stavech vody. Funkční mokřad dokáže zadržet stonásobně větší množství vody, než napřímený vodní tok uzavřený v betonovém korytě.

Mokřady v ohrožení

"Bohužel i dnes vznikají nebo se plánují projekty, které zasahují říční nivy a okolní společenstva. Příkladem může být i uvažovaný plavební stupeň u Děčína," upozornila Ing. Jana Vitnerová, vedoucí kampaně Arniky nazvané "Člověk a voda".

"Přitom za cenu jediného jezu, který pomůže maximálně podnikatelským zájmům lodních dopravců, může vzniknout několik protipovodňových opatření, která by ochránila mnohá města," doplnila Jana Vitnerová. Jez by navíc znamenal likvidaci slepých ramen Labe a okolního lužního lesa, místo nichž by vzniklo několik desítek metrů betonového břehu. Stavbou jezu by tak utrpěly také podmínky pro tažné i zimující ptactvo. K silně ohroženým druhům ptáků vyskytujícím se u dolního toku Labe patří například ledňáček říční.

Ramsarská úmluva

Cenné biotopy má za cíl chránit tzv. Ramsarská úmluva, od jejíhož podepsání právě dnes uplyne 40 let. Smyslem úmluvy je chránit mokřady především s ohledem na vodní ptactvo: každá země má dle Ramsarské úmluvy vyhlásit na svém území minimálně jeden mokřad mezinárodního významu a současně podporovat zachování i dalších mokřadů zejména zřizováním chráněných území.

V České republice je nyní evidováno celkem 12 mokřadů s mezinárodním významem, například Šumavské rašeliniště, Třeboňské rybníky, Litovelské Pomoraví či Poodří. "Kromě těchto území chráněných Ramsarskou úmluvou bychom však měli zejména přehodnotit svůj celkový přístup k hospodaření v krajině. Často jsou totiž likvidovány právě mokřady velmi cenné pro schopnost krajiny hospodařit s vodou," zdůraznila Jana Vitnerová z Arniky.

Jde to i jinak

Dobrým příkladem, kdy byla krajině a vodnímu toku navrácena přirozená funkce, může být revitalizace v Luhu u Telče, která proběhla na 700 m toku tamního potoka. Její cena byla cca 1,5 mil Kč a v celé lokalitě je nyní zadržováno 300x více vody, než tomu bylo v původním stavu. Podrobnosti o tomto a dalších projektech revitalizací vodních toků najdete na webu Arniky. Příkladem ze zahraničí může být také nedávno zahájený projekt na rozšíření záplavového území o cca 400 ha v německé spolkové zemi Braniborsko.

Výročí ochrany

Sekretariát Ramsarské úmluvy formuloval u příležitosti 40. výročí podpisu konvence 12 klíčových témat pro ochranu mokřadů. Kampaň na jejich podporu bude pokračovat po celý rok. K hlavním tématům patří například význam mokřadů pro koloběh uhlíku v životním prostředí, hledisko ochrany biologické rozmanitosti, spojení ochrany mokřadů a turistiky či otázka ochrany mokřadů vzhledem k urbanizaci.

Od 2. do 5. února 2011 se v Blansku koná konference ke 40. výročí Ramsarské úmluvy nazvaná Mokřady a klimatická změna. Pořadatelem konference je Český ramsarský výbor, poradní orgán Ministerstva životního prostředí ve věcech ochrany mokřadů, a expertní skupina Českého ramsarského výboru.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí