zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Regenerace zámeckého parku Kačina (Muzeum českého venkova)

11.02.2011
Zemědělství
Regenerace zámeckého parku Kačina (Muzeum českého venkova)

Národní zemědělské muzeum Praha se rozhodlo reagovat na některé nepřesné a neúplné informace v regionálním tisku, které se objevily v souvislosti s obnovou parku na zámku Kačina, který je sídlem jeho největší mimopražské pobočky - Muzea českého venkova.

Kontrolní den za účasti investora, dodavatele, autorského a technického dozoru, který proběhl 3. února t. r. konstatoval, že realizace prací na regeneraci zámeckého parku na Kačině úspěšně pokračuje. Práce probíhají podle stanoveného harmonogramu, drobné zpoždění je pouze s odvozem dřeva. Zároveň bylo konstatováno, že nedochází ani k odchylkám v rozsahu prací stanovených projektem. Povolení, na jejichž základě byl projekt schválen, i projekt samotný, jsou k nahlédnutí v pobočce Národního zemědělského muzea na zámku Kačina. Zástupce investora pouze upozornil na názory místních entomologů v regionálním tisku, které vycházejí z neúplných a nepřesných informací o realizovaném projektu.

Projekt Regenerace zámeckého parku Kačina byl zpracován na základě několikaletého studia historických i přírodních podkladů. Nejprve vznikla studie Regenerace zámeckého parku Kačina a následně samotný projekt regenerace. Ten byl předložen a následně schválen k podpoře z Operačního fondu životního prostředí EU. Na jeho financování se podílí Evropský fond pro regionální rozvoj, Státní fond životního prostředí a Národní zemědělské muzeum Praha.

Předložení projektu předcházelo více než roční schvalovací řízení, během něhož byly orgány památkové péče i orgány ochrany přírody, včetně Agentury ochrany přírody a krajiny a České inspekce životního prostředí, doladěny jednotlivé detaily projektu tak, aby splňoval záměr regenerace historické krajinné úpravy a současně aby i regenerovaný park poskytoval dostatečnou ochranu zde žijícím živočichům i rostoucím druhům bylin a dřevin. Vzhledem ke skutečnosti, že zámecký park Kačina byl prohlášen evropsky významným územím Natura, s potenciálním výskytem brouka páchníka hnědého a reálným výskytem několika dalších ohrožených druhů živočichů, bylo k posouzení vlivu projektu na životní prostředí provedeno zjišťovací řízení.

Celý projekt v hodnotě téměř 22 mil. Kč realizuje firma Zahrada Olomouc, s.r.o., která vzešla jako vítěz řádného výběrového řízení. Realizace projektu byla zahájena 16. září. 2010 a má být ve dvou etapách dokončena 30. září 2013. Průběh realizace projektu je pravidelně hodnocen a koordinován prostřednictvím kontrolních dnů. Na kontrolní dny jsou pravidelně zváni zástupci příslušných orgánů ochrany přírody a památkové péče i profesionální entomolog a za jejich dohledu realizace projektu probíhá. Při žádném z dosavadních kontrolních dnů nebylo zjištěno jakékoli pochybení, které by bylo v rozporu se zákony týkajícími se ochrany přírody či památek.

Zámecký park na Kačině je významnou památkou zahradního umění z konce 18. a z první třetiny 19. století, se zachovalou vysokou autenticitou, přičemž kompozice skupin stromů z velké části odpovídá období jeho založení. Protože dřívější komunikace zčásti zanikly, stejně tak jako pohledové vazby do okolní krajiny, je potřebné je částečně obnovit. Předmětem evropské podpory je v projektu celková obnova vegetačních prvků, v jejímž rámci budou káceny a ošetřeny i dřeviny, odstraněny pařezy, založeny trávníky a vysázeny stromy a keře tak, aby byla v hlavních rysech obnovena podoba zámeckého parku z doby jeho vrcholného rozkvětu v 30. letech 19. století.

Kontakt: Mgr. Lubomír Maršík, PR/marketing, tel.: +420 220 308 382, mobil: +420 602 932 578; fax: +420 233 372 561; e-mail: lubomir.marsik@nzm.cz ; www.nzm.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí