zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Myslet ekologicky a jednat ekonomicky

17.02.2011
Recyklace
Zpětný odběr
Myslet ekologicky a jednat ekonomicky

Jen napravujeme negativní externality trhu, říká Alexandr Hanousek k činnosti kolektivního systému EKOLAMP, který zajišťuje recyklaci zářivek..

Alexandr Hanousek již dva roky stojí v čele neziskovou organizace EKOLAMP, která v Česku od roku 2005 provozuje systém sběru a recyklace světelných zdrojů a svítidel. V současné době spolupracuje s 580 sběrnými dvory měst a obcí, další více než 3 100 obcí pokrývá mobilním svozem. Zpětný odběr probíhá rovněž prostřednictvím velkoobchodní sběrné sítě, jež čítá 345 provozoven. Ekolamp je organizován jako kolektivní systém výrobců a dovozců osvětlovacích elektrozařízení a plní jejich povinnost danou zákonem. Má v současné době zhruba 300 členů, mezi nimiž jsou i mezinárodní společnosti jako Philips, OSRAM, Narva, Modus, TREVOS či CTS Praha.


EKOLAMP již šest let zajišťuje zpětný odběr a recyklaci vysloužilých světelných zdrojů a svítidel. Hodně se při tom mluví o důležitosti ochrany životního prostředí a ekologickém myšlení. Nečeká nás ale nějaké podobné rozčarování jako se solární energií či bionaftou?

Ne, to nehrozí. Za dobu našeho fungování se ukázalo, že nastavená pravidla jsou přínosem jak po ekonomické stránce, tak svými pozitivními dopady na životní prostředí. My jen napravujeme negativní externalitu trhu. Stát rozhodl, že se při prodeji různých zářivek, výbojek a svítidel musí do jejich ceny promítnout i náklady za jejich zpětný odběr a recyklaci. Dle mého názoru je logické, že tyto náklady jsou uváděny odděleně a hrazeny spotřebitelem, protože v konečném důsledku se náklady vždy nějakým způsobem promítnou do ceny. Světelné zdroje mají na konci svého života zápornou hodnotu a navíc obsahují potenciálně nebezpečnou rtuť.

Co to konkrétně znamená v číslech?

ekolampRtuti je v různých světelných zdrojích opravdu pouze stopové množství nepřevyšující u nových výrobků 5mg, ale v těch našich objemech to pak za rok vydá na několik desítek kilogramů, což je srovnatelné třeba s produkcí rtuti přítomné v exhalacích běžné hnědouhelné elektrárny. V recyklaci obecně dosahujeme velmi dobrých výsledků. Opětovné materiálové využití světelných zdrojů je na úrovni 96 %, u svítidel je to 79 %.

Systém byl zaveden v roce 2005. Jak je zajišťován sběr světelných zdrojů, které se dostaly na trh před tímto datem? Mají přece mnohaletou životnost.

Světelné zdroje a svítidla, které se dostaly na trh před zavedením systému zpětného odběru, se nazývají historickým elektrozařízením. Na jeho sběru a recyklaci se musí podílet všichni současní výrobci a dovozci osvětlovacích zařízení stejnou měrou podle jejich podílu na trhu. Konkrétně to znamená, že bylo zavedeno přechodné období, které trvá až do roku 2013, kdy je EKOLAMP jako jediný kolektivní systém autorizován Ministerstvem životního prostředí pro zpětný odběr a recyklaci historického osvětlovacího zařízení.

Jak je EKOLAMP financován?

Jednotliví výrobci a dovozci odvádějí příspěvky na recyklaci, které přičítají k ceně svých výrobků při prodeji svým zákazníkům. EKOLAMP působí jako správce těchto financí a zajišťuje pro sdružené výrobce a dovozce služby spojené nejen se sběrem a ekologickou likvidací osvětlovacích zařízení, ale také rozsáhlé informační a edukační aktivity týkající se zpětného odběru pro širokou veřejnost.


V řadě evropských zemí funguje zpětný odběr elektrozařízení mnohem déle. Jak si stojíme v mezinárodním srovnání?

V Česku se systém zpětného odběru poměrně dobře ujal. Daří se plnit evropské kvóty 4 kg recyklovaného elektroodpadu na obyvatele za rok. Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi jsou však obrovské. Zatímco tradičně ekologicky vyspělé severské státy jsou schopné vybrat klidně trojnásobek stanoveného limitu, některé nové státy EU tohoto limitu zdaleka nedosahují a vystavují se riziku vysokých pokut.

Jaké výsledky přinesl loňský rok?

Ekonomická krize ovlivnila obměnu osvětlovacích zařízení, což pro EKOLAMP znamenalo především menší přísun materiálu pro sběr a recyklaci neboť kde se nic nového nekoupí, ani staré se nevyhodí. Sebrali jsme celkem 721,9 tuny světelných zdrojů, což je o 6 tun více v meziročním srovnání. U svítidel, kterých jsme vybrali 276,9 tuny, se ale projevila naplno odložená spotřeba meziročním poklesem o 18 %.


To tedy není příliš dobrá zpráva. Bude letošní rok lepší?

Uděláme pro to vše. Identifikovali jsme několik příležitostí, jak navýšit sebrané množství a zároveň systém sběru a recyklace zefektivnit a zlevnit. Na druhou stranu nelze naši úspěšnost hodnotit jen sebraným množstvím, které do určité míry nemůžeme ovlivnit a je dáno hospodářským cyklem a situací na trhu. Pro nás je také důležité vynikat v servisu našim smluvním partnerům, v neustálém vylepšování našeho informačního systému, na který jsou všichni napojeni. Hodně péče věnujeme osvětě a vzdělání široké veřejnosti.

Co konkrétního tedy letos plánujete? Budete nějak měnit svou strategii?

Letošní rok bude především o cíleném získávání strategických partnerů pro sběr osvětlovacích zařízení. Pouze promyšleným rozšiřováním sběrné sítě je možné dosáhnout zlepšení. Zároveň zefektivníme provoz samotného systému. Přehodnotíme služby poskytované jednotlivými dodavateli a vybereme pouze ty spolehlivé a cenově výhodné. Ekonomická stránka věci bude čím dál tím důležitější, neboť naše finanční rezervy nejsou bezedné a nechceme se dostat do situace, kdy by muselo dojít k rapidnímu nárůstu příspěvku na recyklaci, aby bylo možné celý systém profinancovat.

Pokud by se dala odpověď na Vaši otázku stručně shrnout, zněla by asi takto.
Systém, který má skutečně zlepšit životní prostředí, musí fungovat i ekonomicky, aby pak nedošlo spíše k pravému opaku. Proto říkám svým kolegům, že mají myslet ekologicky a jednat ekonomicky.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí