zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce z EU

21.02.2011
Obecné
Krátce z EU

Evropským parlamentem nově schválená legislativa omezí u lehkých užitkových vozidel emise oxidu uhličitého. Od roku 2014 bude muset 70 % nově vyrobených LUV vykazovat emise CO2 maximálně 175 g/km. V roce 2017 již bude tento limit platný jako maximální průměrná hodnota všech nově vyrobených vozů. Pro rok 2020 pak zákonodárci stanovili limit na 147 g/km. Pokud automobilky stanovených limitů nedosáhnou, zaplatí za každý nový vůz pokutu 95 eur za každý nadlimitní gram CO2. Nová legislativa sice přispěje ke snížení spotřeby paliva atudíž emisí, na druhou stranu se dá očekávat nárůst ceny LUV, neboť k dosažení přísných limitů bude třeba vozy vybavit vyspělými technologiemi. Kromě toho by mohly na zákazníka přenést i pokuty za nedodržení limitů.

O návrhu Rozhodnutí Rady o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu GHB614 (BCS GHOO2-5), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 měl rozhodnout Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat v návaznosti na kladné stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin. Stálý výbor však nezaujal žádné stanovisko, a tak musí nyní rozhodnout Rada.

Evropská asociace řemeslníků a malých a středních podniků UEAPME se stala tento týden oficiálním partnerem kampaně s názvem Zdravé pracoviště, kterou zahájila Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Evropské MSP podporují tuto kampaň s cílem zvýšit povědomí o rizicích spojených s údržbou nebezpečných zařízení a strojů, což je zásadní pro odstranění rizik na pracovišti. Ve svém projevu na zahájení akce pořádané UEAPME v Bruselu, generální tajemník Andrea Benassi zdůraznil, že existuje jasná potřeba podporovat malé společnosti s omezenými finančními a lidskými zdroji v jejich realizaci ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti. Je potřeba silné vedení, přizpůsobené metody hodnocení rizik, více strukturovaný přístup a lepší podpora kultury prevence rizik. UEAPME bude používat kampaň na podporu bezpečnosti na pracovišti ke zvýšení veřejného uznání úsilí zaměstnavatelů a chce poukázat na potřebu plně uplatňovat princip mysli nejdříve v malém pro stávající i nové zdravotní a bezpečnostní předpisy.

Celkem šest chemických látek vzbuzujících mimořádné obavy bude zakázáno v příštích třech až pěti letech na území EU. Tyto látky jsou karcinogenní, toxické pro reprodukci, nebo přetrvávají v životním prostředí a hromadí se v živých organismech. Výrobci či obchodníci, kteří chtějí prodat nebo používat tyto látky budou muset prokázat, že přijali požadovaná bezpečnostní opatření zajišťující kontrolu rizik, nebo že přínosy pro ekonomiku a společnost převažují nad riziky. Pokud neexistují možné alternativní látky nebo technologie, bude muset být předložen časový plán pro jejich nahrazení. Rozhodnutí Komise ze 17. února navazuje na úspěšnou první fázi registrace a oznamování chemických látek v rámci programu REACH, který usiluje o bezpečnější používání chemických látek v Evropě. Jedná se o látky s anglickými označeními: 5-ter-butyl-2,4,6-trinito-m-xylene (musk xylene), 4,4'-diaminodiphenylmethane (MDA), hexabromocyclododecane (HBCDD), bis(2-ethylexyl) phthalate (DEHP), benzyl butyl phthalate (BBP), dibutyl phthalate (DBP).

Speciálním tématem veletrhu hraček Spielwarenmesse 2011 bylo Toys go green - hrajme si v souladu s přírodou. To ukazuje, že hračky směřují k zelené, že téma trvale udržitelných zdrojů stojí v popředí a že hlavním požadavkem doby je uvědomělé zacházení s životním prostředím a přírodními zdroji. Tematické ostrovy a produktové prezentace umístěné cíleně v prostorách nově vystavěného vchodu střed (Eingang Mitte) zachycovaly ty nejrozmanitější aspekty spojené s tímto tématem a ukazovaly výrobcům i obchodníkům perspektivy ekologického uvědomění v hračkářském oboru.

Společnost Deutsche Post DHL, poskytovatel poštovních a logistických služeb, zakončila rok 2010 přepravením téměř miliardy dopisů, balíků a expresních zásilek s označením GoGreen. To je přibližně o třetinu více než v roce 2009. DHL tak ušetřilo svým zákazníkům emisi 50 tis. tun oxidu uhličitého (CO2), tedy o 11 500 tun více než v předcházejícím roce. K životnímu prostředí šetrná služba GoGreen funguje od roku 2005, v současné době je dostupná v 36 zemích a její podíl v posledních letech neustále narůstá.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
22
9. 2017
22-24.9.2017 - Seminář, školení
Ekodomov, V Podbabě 29B, Praha 6
Ukliďme Česko
23
9. 2017
23.9.2017 - Festival, slavnost
Brno
26
9. 2017
26-28.9.2017 - Konference
Duisburg
ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.
27
9. 2017
27.9.2017 - Seminář, školení
STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, BOUČKOVA 355/49, PODĚBRADY
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí