zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Aktuality z dopravy - EU

20.02.2011
Doprava
Aktuality z dopravy - EU

Nová webová stránka pro vyhledávání ekologických vozidel - Evropská komise uvedla v prosinci do provozu snadno použitelnou internetovou stránku, která pomůže orgánům veřejné moci a všem, komu záleží na ochraně životního prostředí, vybrat nejekologičtější a energeticky nejúspornější vozidla na trhu.

Portál ekologických vozidel, který je k dispozici na www.cleanvehicle.eu, bude velkým přínosem, protože nová směrnice o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel vyžaduje, aby při všech nákupech vozidel pro veřejné dopravní služby byly od tohoto měsíce zohledňovány spotřeba energie, emise CO2 a emise znečišťujících látek. Portál bude poskytovat informace o právních předpisech týkajících se čistých a energeticky účinných vozidel na úrovni EU i všech členských států a rovněž přístup k technickým údajům z největší databáze vozidel v Evropě. Díky této stránce se navíc usnadní i společné zadávání veřejných zakázek.

Směrnice vyžaduje, aby veřejný sektor využíval svoji kupní sílu ve prospěch ekologických a energeticky úsporných vozidel, a je tudíž "odrazovým můstkem" pro dosažení cílů strategie Evropa 2020 v oblasti energetické účinnosti, emisí CO2 a energií z obnovitelných zdrojů. Cílem je nasměrovat trh na ekologická a energeticky účinná vozidla a podpořit rozvoj a investice v tomto odvětví. Vyšší prodej pomůže díky úsporám z rozsahu snížit náklady a povede k postupnému zvyšování energetického výkonu a ke snižování dopadu na životní prostředí u celého dostupného vozového parku.

Směrnice o čistých vozidlech zavádí poprvé povinnosti směrem k udržitelnosti do veřejného obstaravatelského práva pro celou EU. Všechna nákupní rozhodování veřejných úřadů a soukromých provozovatelů týkající se vozidel pro služby veřejné dopravy budou nyní muset brát v úvahu dopady na energetickou spotřebu, emise CO2 a další emise, ovlivňující kvalitu ovzduší, integrovaně přes celou životnost vozidel.

Skutečné náklady, jež se očekávají za dobu životnosti, dají relativní výhodu vozidlům s nižšími emisemi a energetickou spotřebou. Povinnost se vztahuje na nákupy všech silničních dopravních prostředků veřejnými úřady a provozovateli dopravy s povinnostmi výkonu veřejných služeb.

Veřejnými nákupy se rozumí obstarávání zboží, služeb a veřejných prací vládami a veřejnými institucemi. Jejich význam se značně liší mezi členskými státy EU, pohybuje se mezi 11 a 20 % HDP. Otevření veřejných nákupů v rámci společného trhu zvyšuje přeshraniční konkurenci a snižuje ceny, veřejnými úřady hrazené.

Portál čistých vozidel pokrývá všechny hlavní typy silničních vozidel: osobní a nákladní vozidla, autobusy. Nabídne široký okruh informací z oblasti veřejného pořizování. Portál startuje ve třech jazycích (A, F, N) a bude rozšířen na všech 27 evropských oficiálních jazyků EU (plus chorvatština, islandština, norština a ruština) v první části roku 2011.

Dohoda o hodnotách CO2 byla na dohled - Rada ministrů dopravy EU a Evropský parlament (EP) jsou krátce před sjednocením svých přístupů k plánované mezní hodnotě CO2 pro malá užitková vozidla do 3,5 t. Při neformálním projednávání se obě instituce shodly na krátkodobém redukčním cíli pro rok 2014. Otevřený je stále dlouhodobý cíl pro rok 2020.

Rada a EP jsou jednotné, že od r. 2014 se má postupně zavést mezní hodnota 175 g/km. Tuto průměrnou hodnotu pro celkovou dopravní flotilu jednoho výrobce by muselo dosáhnout 70 % vozidel, vyráběných v tomto roce. V r. 2015 bude tento podíl činit 75 %, v roce 2016 80 % a v roce 2017 100 %. Tento kompromis však může být opět zpochybněn, pokud nedojde ke shodě o dlouhodobém cíli; uvádějí to vyjednavači z EP. "K našemu nejdůležitějšímu bodu, omezení emise CO2 v roce 2020 na 140 g/km, se staví členské státy proti s fádními argumenty a vlažnými kompromisními návrhy," lituje např. europoslanec za německou SPD M. Grotte. Argument, že automobilový průmysl bude otřesen hospodářskou krizí, prostě neplatí. Podle informací z EP blokujícími zeměmi jsou především Německo a Francie.

Mezitím vyšla rada parlamentu při dlouhodobém cíli pro r. 2020 dále vstříc s mezní hodnotou 150 g/km. Vyjednavači EP však požadují 145 g/km. To je reálný kompromis podle europoslankyně za německou CDU dr. A. Weisgerberové. Protože kdyby vozidla nakonec byla nedostupná, zůstala by na silnicích déle technika s vyššími emisemi, což není smyslem ochrany životního prostředí. Původní návrh Komise na 135 g/km by podle informací Weisgerberové vedl u větších dodávek ke zvýšení ceny o 20 %.

Pokud hodnota 145 g/km nebude radou ministrů akceptována, zahájí EP své první čtení návrhu Komise. Avšak žádoucí rychlé sjednocení tím ztroskotá.

Kritika VDA: limity CO2 pro dodávky jsou příliš přísné - Výše popsaná otevřená situace se do konce prosince konkretizovala: Rada ministrů životního prostředí EU a Evropský parlament (EP) se na uvedených limitech nakonec dohodly. Jako dlouhodobý cíl byla stanovena mezní hodnota 147 g/km. Od roku 2014 se bude postupně zavádět limit 175 g/km. Významný Svaz německého automobilového průmyslu (VDA) to kritizuje z důvodů neúnosných nákladů pro výrobce.

VDA poukazuje na studii RTWH Cáchy a spolkového ministerstva hospodářství. Ta uvádí, že každý dlouhodobý cíl pod 150 g/km způsobí neproporcionálně zvýšené náklady, bude tím ekonomicky škodlivý a nakonec ve smyslu ochrany životního prostředí neefektivní. K tomu vyvstává nebezpečí, že zákazníci a dopravci se tomu vyhnou menšími vozidly a tak se nakonec bude emitovat CO2 více.

UIRR je pro závazné mýtné v EU od 3,5 t - Mezinárodní společenství kombinované dopravy UIRR vydalo poziční dokument k infrastrukturním poplatkům v Evropské unii. Členské státy by měly být zavázány k zavedení mýtného závislého na ujeté vzdálenosti pro všechna vozidla nad 3,5 t. Dokument se jmenuje "Infrastrukturní poplatky, internalizace externích nákladů a férová konkurence v dopravě". Současně společenství požaduje od Evropské komise, aby předložila odpovídající návrhy. UIRR se takto vyslovuje přesto, že Evropský parlament dosáhl s Radou ministrů dopravy dohody k zápočtu externích nákladů pro těžkou silniční dopravu (směrnice o Eurovinětě). Dosažený kompromis sice není dostatečný, je však krokem ve správném směru, jenž by měl být co nejdříve realizován. V zásadě UIRR zastává stanovisko, aby se v členských státech zavedlo mýtné pro všechna vozidla na celé silniční síti.

Zdroj: Logistika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
19
8. 2017
19-26.8.2017 - Tábor, výlet, pobytová akce
LTD Polana
26
8. 2017
26.8-2.9.2017 - Seminář, školení
Živá škola Bílé Karpaty
Ekologický institut Veronica
28
8. 2017
28.8-3.9.2017 - Ostatní akce
Centrum Veronica Hostětín, Hostětín 86
INISOFT s.r.o.
13
9. 2017
13.9.2017 - Seminář, školení
Olomouc, ibis Olomouc Centre
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí