zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce - různé

22.02.2011
Obecné
Krátce - různé

Halle a Magdeburg plánují ekologické zóny - Ve městech Halle a Magdeburg se mají v 2. pololetí roku 2011 zavést zóny ochrany životního prostředí. Od poloviny ledna do poloviny února mohou občané předkládat své připomínky. Tamní ministerstvo životního prostředí sděluje, že v první etapě bude zakázán vjezd vozidel bez opatřených plaket. Pro rok 2013 se bude povolovat vjezd jen vozidlům se zelenými plaketami.

Autoklub zpochybňuje účinek ekologických zón - Měření měla ukázat, že mezi městy s ekologickými zónami a bez nich není podstatný rozdíl v kvalitě ovzduší. Odvolává se na to Automobilclub ADAC ve své poslední kritice opatření, jež se mají střednědobě týkat více než 40 obcí. Německá společnost Deutsche Umwelthilfe požaduje "modrou plaketu" pro vozidla s nízkými emisemi.

Krajský úřad Vysočiny začíná projednávat vliv chystané stavby dopravního terminálu v Jihlavě na okolní životní prostředí. Jihlavská radnice však ještě neví, kdy by stavba u městského vlakového nádraží mohla být zahájena.
Podle představ města by se dosud málo využívané vlakové nádraží nedaleko městského centra přeměnilo v moderní dopravní terminál. Záměr se zaměřuje na vybudování nového autobusového nádraží, místní sběrné komunikace pro napojení na stávající městské silnice a na trasy trolejového vedení pro trolejbusy MHD. Na tento městský projekt by měly navázat samostatné projekty Českých drah na rekonstrukci výpravní budovy a Správy železniční dopravní cesty na přestavbu kolejiště a nástupišť u tohoto vlakového nádraží.

Tetley spustil na Facebooku iniciativu, která umožňuje fanouškům čaje přímo komunikovat s jeho výrobci v Malawi. Pracovníci na plantážích dostanou mobilní telefony a foťáky, díky kterým budou publikovat fotografie na facebookových stránkách. Cílem aktivity je spotřebitelům ukázat, že značka se chová dobře k životnímu prostředí a usiluje o lepší životní podmínky místních obyvatel.

Vysoká úroveň u recyklačních kvót v Německu by mohla i nadále narůstat. To dokládají nejnovější údaje z 17. vydání recyklační bilance, kterou vypracovala mohučská Společnost pro výzkum trhu s obaly (GVM). V roce 2009 bylo recyklováno 85,7 % obalů, což je o 1,6 % více než v roce předcházejícím. Tento vývoj připadá především na domácnosti (vztahuje se na obchodní obaly) u nichž recyklační kvóta, i přes 2,7% pokles spotřeby obalů, nadále roste.
V tom lze spatřovat velký úspěch tamní vyhlášky o obalech. Recyklační bilance zpracovaná GVM představuje, vedle celkového vývoje, i trendy týkající se specifik jednotlivých obalových materiálů v podrobnostech a popisuje a rozlišuje různé způsoby recyklace.

Co projedná vláda ve středu:

12.
Vzdělávání pro udržitelný rozvoj opatření pro roky 2011 a 2012 ke Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 - 2015)
č.j. 1266/10 - bod 11 schůze vlády 9.2.2011
Předkládá: ministr školství` mládeže a tělovýchovy

6.
Informace o ministrem životního prostředí schválených prováděcích dokumentech ke smlouvám o spolupráci na hraničních vodách za rok 2010
č.j. 135/11
Předkládá: ministr životního prostředí

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí