zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

ČIŽP v Karlových Varech uložila pokutu za porušení zákona o vodách

11.03.2011
Voda
ČIŽP v Karlových Varech uložila pokutu za porušení zákona o vodách

ČIŽP v Karlových Varech uložila pokutu 300 000 Kč společnosti CHODOS Chodov s.r.o. za porušení vodního zákona. Společnost se zabývá především strojní výrobou. Vyrábí vulkanizační lisy pro pneumatiky a v menší míře provádí kalení, chromování a moření.

Při ohlášené kontrole v červnu 2010 inspektoři prověřili vlastní provoz společnosti, především výrobní halu ( mořírnu, kalírnu a lakovnu), sklady chemikálií a sklad hořlavin. Hlavní nedostatky inspektoři zjistili při manipulaci se závadnými látkami. Provozovatel neprovedl dostatečná opatření k tomu, aby tyto látky neunikaly do povrchových nebo podzemních vod. Podlahy v jednotlivých objektech byly kontaminovány ropnými produkty a u některých strojů ve výrobní hale byly nalezeny "kaluže" oleje, které provozovatel průběžně neodstraňoval. Na nádvoří před budovou mořírny byl umístěn vodohospodářsky nezabezpečený sud, který byl až po okraj naplněn olejem. Pod sudem byly olejové skvrny. Při kontrole dále inspektoři zjistili zcela špatný způsob nakládání s barelem obsahující koncentrovanou kyselinu chlorovodíkovou. Únik oleje na nezpevněný terén a manipulace s koncentrovanou HCl byla hodnocena jako závažné porušení zákona o vodách.

Další nedostatky se týkaly vodoprávní dokumentace, vypouštění odpadních vod probíhalo od roku 2002 až do současnosti bez platného povolení k nakládání s vodami a v rozporu s provozním řádem ČOV.

Při stanovení výše pokuty ČIŽP přihlédla ke skutečnosti, že se jednalo o první případ, kdy bylo inspekcí u této organizace prokázáno porušení zákona. Společnost už částečně odstranila některé závady, a dále se zavázala k zajištění dalších opatření.

ČIŽP provede ve společnosti následně kontrolu plnění uložených opatření.

Chodos 2.jpg

Ivana Awwadová

mluvčí ČIŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí