zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Granty z Fondu ASEKOL pomáhají už čtvrtým rokem

15.03.2011
Urbánní ekologie
Zpětný odběr
Granty z Fondu ASEKOL pomáhají už čtvrtým rokem

Ještě až do 31. března mohou obce, kraje, nevládní neziskové organizace a provozovatelé sběrných dvorů letos už čtvrtým rokem za sebou požádat Fond ASEKOL o granty pro projekty zaměřené na zlepšení efektivity sběru elektroodpadu.

V tomto roce byly pro grantové řízení vyhlášeny programy Intenzita, Rekonstrukce a Osvěta.

Jaké projekty mají naději tuto podporu získat? Leccos mohou napovědět zkušenosti z Petrovic na Příbramsku a Nového Města na Moravě. Tamní radnice totiž na granty Fondu ASEKOL pro své sběrné dvory dosáhly v uplynulém roce. Zařadily se tak mezi celkem 32 příjemců podpory

KAMERY PRO SBĚRNÝ DVŮR V PETROVICÍCH

Novinky na sběrném dvoře (SD) v Petrovicích si na vlastní oči letos koncem ledna mohli prohlédnout členové Rady Fondu ASEKOL. Dvůr zaujal nejen perfektní údržbou a pořádkem, ale i šíří záběru služeb, které obyvatelům obce poskytuje. Odevzdávat tam lze od pondělí až do soboty plasty, sklo, papír, nebezpečný odpad, velkoobjemový odpad, pneumatiky, tetrapack, vysloužilé elektrospotřebiče, polystyren, v omezené míře také stavební sutě. Sběrný dvůr se nachází v areálu čistírny odpadních vod, a proto příjem odpadů od občanů zajišťuje její obsluha. Starosta Petr Štěpánek si v té souvislosti pochvaloval, že nebylo nutné přijímat další zaměstnance a obec ušetřila.

Protože se však v SD odpady ještě dále dotřiďují a zajišťuje se odvoz některých vytříděných komodit k odběratelům, náklady na provoz SD činí zhruba 100 tisíc korun ročně. >>To nám však z podstatné části kompenzují příspěvky za třídění od společností ASEKOL, ELEKTROWIN a EKO-KOM,<< poznamenal starosta. Podle jeho slov dalším pozitivem je fakt, že během posledních čtyř let v obci postupně klesá produkce směsného komunálního a naopak se zvyšuje podíl vytříděného odpadu. Náklady na vybudování SD vyšly na celkem 5,81 mil. Kč. Avšak díky dotaci z evropských fondů a Státního fondu životního prostředí obec nakonec do tohoto projektu musela z vlastních zdrojů vložit pouze 0,58 mil. Kč.

Zejména tříděný elektroodpad na novém SD velmi rychle vzbudil pozornost různých pobertů. Proto obci loni přišel vhod grant Fondu ASEKOL, za nějž radnice pořídila dvě bezpečnostní kamery, záznamové zařízení a zabezpečovací zařízení velína. Následně byl díky dalšímu grantu, tentokrát od společnosti ELEKTROWIN, kamerový systém ve dvoře rozšířen o další kamery a halogeny s pohybovými čidly. Dnes už je proto dvůr monitorován po celé své ploše.

Kamerový systém již umožnil identifikovat dva neukázněné občany, kteří ve dvoře nesložili odpad v souladu s provozním řádem. Petr Štěpánek však oceňuje zejména preventivní účinek kamer.

Pochvalně se také zmínil o jednoduchém způsobu přípravy žádosti o grant. >>Porovnám-li ji s náročností administrace jiných dotací, pak žádost o grant z Fondu ASEKOL je skutečně "oddechová činnost,<< potvrdil starosta Petrovic.

MOBILNÍ ZÁVORY PRO SBĚRNÝ DVŮR V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

Zabezpečení místa zpětného odběru elektrozařízení řešili s využitím grantu Fondu ASEKOL také v rámci svého recyklačního dvora v Novém Městě na Moravě. Marcela Kratochvílová z radničního odboru investic a správy majetku uvedla, že tento grant městu pokryl 70 % celkových uznatelných nákladů na uvedený projekt, konkrétně na dvě mobilní závory včetně oplocení a bran.

Díky tomu obsluha nyní lépe koriguje příjezdy a odjezdy osob dovážejících vyřazené elektrozařízení. Marcela Kratochvílová si od toho slibuje větší přehlednost průběžného zpětného odběru elektrošrotu.

Dalším kladem projektu je, že v místě zpětného odběru se teď pohybují už jen ty osoby, které tam obsluha vpustí, a odpady se předávají a třídí pod kontrolou.

FOND ASEKOL UŽ PODPOŘIL 101 PROJEKTŮ

Nezisková společnost ASEKOL, která je zakladatelem fondu, od roku 2008 podobným způsobem podpořila už 101 projektů, mezi něž rozdělila více než 9 mil. Kč. Také letos bude objem finanční podpory opět v rozsahu několika milionů.

V minulém roce, jak uvedla Hana Ansorgová ze společnosti ASEKOL, vybrané projekty získaly granty v úhrnné výši více než dva miliony korun. Další projekty byly podpořeny bezplatným zapůjčením přístřešků na vysloužilá elektrozařízení, tzv. E-domků. >>Jako obvykle hledaly podporu především města, obce a provozovatelé sběrných dvorů. Zaznamenali jsme však i několik žádostí neziskových organizací. Jednoznačně nejčastější požadavek se loni týkal zabezpečení sběrného dvora, a to zejména prostřednictvím kamerového systému. Velmi žádaný byl také E-domek, který byl minulý rok poprvé přímo zařazen do nabídky,<< uzavřela Hana Ansorgová.

Grantové řízení Fondu ASEKOL pro rok 2011

Vyhlášené programy:

Program Intenzita (vytvoření nebo zvýšení počtu sběrných míst v konkrétní lokalitě, popřípadě i zlepšení jejich dostupnosti)

Program Rekonstrukce (je zaměřen na kvalitu sběrných míst z hlediska zvýšení kapacity, jejich rekonstrukce nebo zlepšení vybavení)

Program Osvěta (je zaměřen na vzdělání a osvětu v oblasti problematiky zpětného odběru a recyklace elektrozařízení)

Více na www.asekol.cz

AUTOR: IVAN RYŠAVÝ

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí