zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Technologie inteligentního opláštění budov

01.04.2011
Ekologické stavění, bydlení
Vytápění, zateplení
Technologie inteligentního opláštění budov

Společnost Schüco představuje první objekt s technologií inteligentního opláštění budov v německém Schleswigu. Použitý systém je založen na dvou základních energeticky proaktivních komponentech: pohyblivých funkčních vrstvách a termoaktivních stěnových prvcích.

Schüco 2° systém, tak zní označení pro energeticky efektivní, udržitelný a architektonicky propracovaný systém inteligentního opláštění budov. Určený je především pro novostavby a má následující funkce: tepelnou izolaci, chlazení a ventilaci s akumulací tepla, zastínění, zajištění bezpečí a soukromí i produkci energie. Založen je na pohyblivých funkčních vrstvách (tepelně izolační, stínicí, fotovoltaické) a na termoaktivních stěnových prvcích. Adaptabilita jednotlivých funkčních vrstev vůči vnějšímu a vnitřnímu prostředí vede k maximální energetické efektivnosti budovy.

První referenční objekt, městský dům se šesti apartmány, je právě dokončován u jezera Schlei nedaleko severoněmeckého města Schleswig. V návaznosti na uvedení inteligentního opláštění budov Schüco 2° systém do praxe byla zahájena i sériová výroba. Detailně byl systém představen na mnichovském veletrhu BAU, který se uskutečnil ve druhé polovině ledna 2011.

PŘÍSPĚVEK KE SNÍŽENÍ CO

Označení 2° systém pramení z celosvětového úsilí spočívajícího v zamezení globálního oteplování o více než 2 °C - tento cíl byl stanoven na mezinárodní konferenci o klimatických změnách v Kodani. Ve prospěch tohoto přístupu hovoří také odhady, které uvádějí, že budovy spotřebovávají více než 40 % celosvětově vyprodukované energie. Schüco 2° systém naplňuje požadavky týkající se energetické bilance budov i moderního a sofistikovaného designu, aktivně přispívá ke snižování emisí skleníkových plynů spojených s výstavbou a provozem budov, konkrétně plynu CO2. V souladu s ustanoveními uvedenými v Nařízení o úspoře energie EnEV 2009, které zdůrazňuje především zpětné získávání tepla a dobré izolační vlastnosti fasád, bude navíc referenční objekt schopen uspořit přibližně 80 % energie požadované na vytápění, chlazení či klimatizaci.

Vývojový tým Schüco se při návrhu technologií inteligentního opláštění budov Schüco 2° systém nechal inspirovat přírodou, neboť příroda sama se dokáže nejlépe přizpůsobit změnám podnebí v průběhu dne a noci i v rámci jednotlivých ročních období. Jednotlivé funkční vrstvy se projektují tak, aby odpovídaly lokálním externím i interním podmínkám a také požadavkům konkrétního prostředí i investora. Možnost výběru z mnoha rozměrů, povrchů i jednotlivých mobilních vrstev otevírá dveře k realizaci řady staveb, od kanceláří, přes rezidenční budovy až po nové formy urbanistického bydlení. Výjimkou není ani uplatnění Schüco systému 2° při kvalitativně náročných rekonstrukcích prestižních objektů.

FUNKČNÍ VRSTVY A TERMOAKTIVNÍ STĚNA

Hlavní dva konstrukční komponenty Schüco systému 2° představují adaptabilní funkční vrstvy (izolační, stínicí, fotovoltaická) a termoaktivní stěnové prvky.

Izolační vrstva se vysouvá před skleněný profil v případě zvýšeného požadavku na tepelnou izolaci, bezpečí a soukromí. Je-li stínicí element otevřený, dosahuje hodnota propustnosti tepla U panelem Schüco 2° systém o rozměrech 2500 x 2500 mm 0,60 W/m2K. Je-li izolační vrstva zavřená, resp. aktivní, dosahuje hodnota propustnosti tepla U hodnot nižších než 0,5 W/m2K.

Vysoce výkonná stínicí vrstva zajistí za teplých slunečných dní nižší požadavky na chlazení vzduchu a klimatizaci. Hliníkové, konvexně a konkávně zaoblené mikrožaluzie tohoto panelu navíc do interiéru propustí dostatek difuzního světla a zajistí tak kvalitní osvětlení. Třicetipětiprocentní transparentnost stínicí vrstvy navíc poskytne dobrý průhled do exteriéru, takže i když je zavřená, je skrze ni vidět ven. Aktivována může být i při povětrnostních podmínkách dosahujících až 30 m/s. Poslední, fotovoltaická vrstva, je založena na technologii tenkovrstvé fotovoltaiky Schüco ProSol TF, která kromě možnosti instalace vertikálně na všechny světové strany, neboť je schopna efektivně využívat i difuzní světlo, přináší přirozený vzhled a homogenní strukturu. Vyprodukovaná energie může být následně využita přímo v objektu, nebo ji lze prodat do distribuční sítě. V návaznosti na typu použitých fasádních elementů, které mohou být otočné a výklopné nebo posuvné, pak systém umožňuje voli t dvě až tři posuvné vrstvy - skleněnou, stínicí, izolační či fotovoltaickou. Fotovoltaická vrstva je ale předurčena spíše pro instalaci napevno.

Druhý energeticky efektivní prvek Schüco systému 2° reprezentují termoaktivní stěnové prvky. Role termoaktivní stěny spočívá v hybridní ventilaci se zpětným získáváním tepla a nočním chlazením, dále pak v pasivní ventilaci, založené na materiálech s fázovou změnou. Integrované ventilační zařízení se zpětným získáváním tepla snižuje požadavky na vytápění a chlazení interiéru. Materiály s fázovou změnou jsou látky schopné uchovávat tepelnou energii s využitím tzv. latentního tepla. Díky schopnosti těchto materiálů akumulovat teplo a zároveň ochlazovat vzduch je snížen požadavek na dodatečnou klimatizaci.

Funkčnost jednotlivých vrstev i termoaktivní stěny je řízena a kontrolována elektronicky přes centrální kontrolní panel anebo prostřednictvím dílčích panelů nainstalovaných přímo u jednotlivých elementů. Systém umožňuje výběr z několika nastavitelných režimů provozu, vždy s důrazem na naplnění individuálních požadavků uživatele a přizpůsobení se vnějším klimatickým podmínkám.

BYTOVÝ DŮM PŘED DOKONČENÍM

První referenční objekt realizovaný s využitím modulů Schüco 2° systém, který je v současné době dokončován v severoněmeckém městě Schleswig, byl výzvou pro architekty, projektanty, stavbaře i pro společnost Schüco, neboť tento projekt městského domu byl navržen a uveden do výstavby ještě před zavedením nové technologie Schüco 2° systém do sériové výroby.

Projekt městského domu byl díky modulům Schüco 2° systém zhotoven tak, aby stavba co nejlépe reflektovala nezničené prostředí a přírodní krásy pobřeží Baltského moře. Fasáda přináší čisté linie a jednoduchý design vytvořený dílčími fasádními elementy a funkčními vrstvami. Jednotlivé apartmány o rozloze 80 - 170 m2 budou zařízeny ve vysokém standardu. Mezonetové a duplexní jednotky s exkluzivními interiéry charakterizují prostornost, otevřená podlaží či velkoplošné skleněné elementy.

Adaptabilní a pohyblivé funkční vrstvy u tohoto projektu tvoří skleněná, tepelně izolační a stínicí vrstva. Fotovoltaické elementy přírodní barvy s vysokým leskem a bílé panely termoaktivní stěny jsou na fasádě instalovány napevno. Kombinace pevných a pohyblivých elementů, které jsou navíc různobarevné s rozdílnou strukturou, vytváří zajímavý dynamický vzhled.

Stavba přináší výrazné snížení energetických požadavků na topení, chlazení a klimatizaci. Při průměrné roční spotřebě energie na vytápění 15 KWh/m2 se v podstatě dostává na hodnoty uváděné u pasivních domů, avšak tento projekt navíc značně snižuje náklady na primárně spotřebovanou energii. Dům bude díky velkému množství prosklených panelů, umístěných především na jižní, západní a východní straně, vybaven dostatkem přirozeného denního světla a navíc bude schopen generovat více energie, než kolik sám spotřebuje, a to pomocí tenkovrstvých fotovoltaických panelů umístěných na fasádě i prostřednictvím 36 panelů nainstalovaných na střeše. Přebytek vyprodukované energie bude odváděn do lokální sítě. Z ekonomických i environmentálních důvodů bude objekt napojen na městský topný systém.

PODMÍNKOU JSOU I KVALITNÍ OKNA

Od února tohoto roku uvedla společnost Schüco na trh první hliníkový okenní systém s hodnotami tepelné izolace na úrovni pasivních domů Schüco AWS 90.SI+. Ve spojení s trojitým zasklením (koeficient tepelné propustnosti sklem Ug = 0,6 W/m2K) a "teplými" hranami dosahuje hliníková konstrukce s konstrukční hloubkou 90 mm hodnoty součinitele prostupu tepla oknem Uw = 0,8 W/m2K (za předpokladu standardních rozměrů 1,23 x 1,48 m a pohledové šířky 117 mm).

Nejnovější generace oken představuje energeticky efektivní a na trvale udržitelný rozvoj orientované možnosti řešení ve stavebnictví. Těchto vynikajících hodnot tepelné izolace pohybujících se na úrovni standardů pasivních domů bylo u nového hliníkového okenního systému dosaženo především díky optimalizované a rozšířené izolační zóně s pěnou plněnými izolačními můstky, velkoobjemovému koextrudovanému středovému těsnění s "komůrkami" a novodobému principu tepelné izolace v zasklívací drážce. V kombinaci se skrytým mechanickým kováním Schüco AvanTec navíc okenní systém umožňuje také provedení s úzkou pohledovou šířkou do 64 mm a hmotností okenního křídla do 160 kg. V závislosti na zvoleném typu kování lze zajistit ochranu proti vloupání až do třídy odolnosti WK3. Kromě skrytého mechanického kování AvanTec nabízí společnost Schüco také skryté mechatronické kování TipTronic pro napojení na automatizované řízení budov.

Okenní profil je založen na stavebnicovém systému AWS a zaručuje tak kompatibilitu s hliníkovými dveřními systémy Schüco ze série ADS 90 PL.SI, která bude uvedena na trh v průběhu letošního roku.

Výborné užitné vlastnosti hliníku zaručují kromě vynikajících energetických standardů také možnost volby z rozmanité nabídky v designovém provedení. Díky svým unikátním vlastnostem se hliník stává materiálem budoucnosti pro stavebnictví. Nabízí totiž řadu benefitů nejen v oblasti designu, ale rovněž z hlediska konstrukce a výkonnosti/funkčnosti stavebních prvků. Je materiálem, který je lehký, pevný, s nízkými nároky na údržbu, odolný proti korozím, trvanlivý a snadno a do detailů tvarovatelný. Životnost hliníkových oken, dveří i fasád je obvykle delší než doba životnosti samotné budovy. Vzhledem k procesům recyklace a modernizace výroby je negativní dopad zapříčiněný výrobou konstrukcí z hliníku na životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj neustále zlepšován.

Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí