zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Obnovitelné zdroje - stručná historie podpory v ČR

08.04.2011
Energie
Obnovitelné zdroje - stručná historie podpory v ČR

Obnovitelné zdroje energie (OZE) byly v České republice částečně podporovány již před přijetím zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře obnovitelných zdrojů. Kromě investičních dotací a programu Slunce do škol byly od roku 2002 Energetickým regulačním úřadem vyhlašovány výkupní ceny pro jednotlivé kategorie OZE.

Některé klíčové zákony vztahující se k energetice, úsporám a efektivnímu využívání energie pocházejí z roku 2000. Další vývoj je stručně shrnut v následujícím přehledu.

2004 - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) nejdříve samostatně a později ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí (MŽP) připravily vládní návrh zákona o podpoře obnovitelných zdrojů. V původním návrhu byl meziroční pokles výkupních cen omezen na 10 % ročně. Podle Důvodové zprávy k návrhu zákona byl v roce 2010 plánován instalovaný výkon fotovoltaických elektráren 15 MWp. Rovněž ze stenozáznamů jednání v Poslanecké sněmovně a v Senátu, kde se diskutovalo přednostně o větrných elektrárnách a částečně i o nesmyslnosti spolužalování biomasy(!), vyplývá, že s fotovoltaikou se téměř nepočítalo.

2005 - schválení zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. V průběhu schvalování byl meziroční pokles výkupních cen omezen na 5 % ročně. Tato hodnota odpovídala tehdejšímu nastavení pro fotovoltaiku na střechách v obdobném zákoně v Německu (pro fotovoltaiku na zemi 6,5 %. Další poslanecké návrhy na omezení meziročního poklesu výkupních cen na 3 nebo dokonce 2 % ročně odpovídaly tehdejšímu i dosavadnímu německému zákonu, v němž je pro všechny OZE s výjimkou fotovoltaiky nastaven pevný meziroční pokles výkupních cen 1 nebo 1,5 %.

2006 - Energetický regulační úřad (ERÚ) vyhlásil pro fotovoltaické elektrárny výkupní cenu na 13,20 Kč/(kW.h) bez rozlišení výkonu a umístění a dobu výkupu nastavil na 15 let. Pro ostatní OZE byla doba výkupu 20 let, jen pro malé vodní elektrárny 30 let. V jiných evropských státech jsou minimálně od roku 2004 výkupní ceny výrazně diferencovány, pro malé systémy na budovách jsou až o polovinu vyšší než pro velké instalace na zemi. Instalovaný výkon fotovoltaiky na konci roku 2010. odhadoval Jaromír Řehák - nestor fotovoltaiky v České republice - na konci roku 2010 na 29 MWp.

2007 - po dvou letech platnosti zákona byly uvedeny do provozu první čtyři fotovoltaické elektrárny o výkonu přesahujícím 0,5 MWp. Celkový instalovaný výkon fotovoltaických elektráren dosáhl na konci roku 3,4 MWp. Ve Zprávě o plnění indikativního cíle výroby elektřiny z OZE na základě toho MPO plánovalo na konci roku 2010 instalovaný výkon fotovoltaiky na 10 MWp.

2008 - německý zákon na podporu OZE byl novelizován, nově závisí pokles výkupní ceny pro fotovoltaiku na instalovaném výkonu v předchozím roce. V letech 2009 až 2011 se výkupní ceny měly snižovat o 8 až 11 % ročně. Pro ostatní OZE zůstal zachován pokles 1 resp. 1,5 %. Česká legislativa na tuto změnu vůbec nereagovala. ERÚ sice rozdělil fotovoltaické elektrárny do dvou výkonových kategorií (do 30 kWp a nad 30 kWp), výkupní ceny se však lišily o méně než 1 %. Instalovaný výkon dosáhl na konci roku 65 MWp, ERÚ však na začátku roku uváděl 54 MWp. Plán MPO pro rok 2010 byl zvýšen na 185 MWp.

2009 - dochází k prudkému poklesu cen fotovoltaických panelů, který začal na konci předchozího roku. Propad byl způsoben omezením trhu ve Španělsku, cenovým tlakem čínských výrobců a zejména prudkým zvýšením výroby solárního křemíku, které vedlo k výraznému snížení jeho ceny. Zvýšení výroby solárního křemíku přitom bylo očekáváno až o rok později. V České republice byl na přelomu roku 2008 a 2009 pokles cen panelů zastíněn mnohem rychlejším oslabováním koruny, projevil se proto až ve druhém čtvrtletí 2009. V únoru 2009 odhadoval EGÚ Brno instalovaný výkon na konci roku 2010 na 36 MWp. Odhad Czech RE Agency se v té době pohyboval mezi 100 a 150 MWp, byl však založen na chybném údaji ERÚ, viz výše. Nejodvážnější odhady instalovaného výkonu z konce září 2009 končily u 300 MWp na konci roku 2009. To bylo zřejmě jedním z hlavních důvodů, proč byla novelizace zákona č. 180/2005 odložena, z pohledu zákonodárců zdánlivě nebyla situace nijak kritická.

2010 - realita předčila všechna očekávání, ERÚ v únoru 2010 oznámil konečnou hodnotu instalovaného výkonu na konci roku 2009 - 463 MWp. Začala skutečná panika, protože se ukázalo, že fotovoltaické elektrárny lze budovat rychleji, než si kdokoli byl schopen představit.

Pokračování

Zdroj: Czech RE Agency, o. p. s. - www.czrea.org
propaguje úspory, obnovitelné zdroje energie a trvalou udržitelnost

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
INISOFT s.r.o.
1
12. 2020
1.12.2020 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
8
12. 2020
8.12.2020 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí