zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Domino efekt z pohledu průmyslových havárií

07.04.2011
Havárie
Pojištění environmentálních rizik
Domino efekt z pohledu průmyslových havárií

Domino efekt je definován v zákoně č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů, jako možnost zvýšení pravděpodobnosti vzniku a velikosti dopadů závažné havárie v důsledku umístění podniku nebo skupiny podniků a jejich nebezpečných látek.

V praxi je nejznámější průmyslovou havárií s domino efektem havárie ve Flixborough (Velká Británie). K havárii došlo v roce 1974 v továrně na nylonová vlákna v důsledku nevhodně konstrukčně a materiálově řešeného potrubního obtoku reaktoru, odstaveného z důvodu netěsnosti. Toto obtokové potrubí prasklo a uniklo přibližně 30 tun cyklohexanu, následoval silný výbuch odpovídající výbuchu stejného množství TNT a velký požár. Následky: 28 smrtelných úrazů, 36 zraněných, zničený provoz, 1 821 domů a 167 dalších objektů bylo poškozeno, materiální škody byly vyhodnoceny na 140 miliónů dolarů.

Průmyslové podniky spadající pod dikci zákona o prevenci závažných havárií mají povinnost v rámci analýzy rizika hodnotit možnost vzniku domino efektu na vlastních zařízeních. Na rozsáhlejších územích je toto hodnocení v kompetenci krajských úřadů. Předmětem zájmů je posouzení účinků tlakové vlny, tepelné radiace a letících úlomků při průmyslové havárii na okolní objekty / zařízení s nebezpečnou chemickou látkou nebo chemickým přípravkem, které mohou iniciovat nebo rozvinout další sekundární průmyslovou havárii (např. toxický únik z blízkého zásobníku, požár sousedního skladu tlakových láhví apod.). Proces lze ilustrovat následujícím obrázkem.

V návaznosti na havarijní plánování, konkrétně zpracovávání vnějších havarijních plánů dle zákona č. 59/2006 Sb., je zpracováván jako jeden z plánů konkrétních činností rovněž Plán preventivních opatření k zabránění nebo omezení domino efektu. Jedná se o plán, který především identifikuje hrozby velkých průmyslových podniků zařazených do skupiny B, dle zákona č. 59/2006 Sb., z pohledu možnosti vzniku domino efektu, dále tyto hrozby analyzuje ve vztahu k okolí. Součástí plánu je seznam objektů / zařízení, které mohou být při havárii domino efektem ohroženy, včetně popisu opatření, která mohou zabránit nebo omezit možnost jeho vzniku.


Autor: Ing. K.Blažková
www.hzsmsk.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
19
8. 2017
19-26.8.2017 - Tábor, výlet, pobytová akce
LTD Polana
21
8. 2017
21-25.8.2017 - Tábor, výlet, pobytová akce
Zahrada lesní MŠ Šárynka, Praha 6
MŽP ČR
22
8. 2017
22.8.2017 - Seminář, školení
Praha
SW CASEC
22
8. 2017
22.8.2017 - Seminář, školení
Mladá Boleslav
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí