zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce z EU

19.04.2011
Energie
Obecné
Krátce z EU

Vyjádření BUSINESSEUROPE k revizi směrnice o energetické dani
V návaznosti na návrh Komise na revizi směrnice o energetické dani zaslal Philippe de Buck, generální ředitel BUSINESSEUROPE, dopis komisaři pro daně a celní unii, audit a boj s podvody, kterým je Algirdas Šemeta. BUSINESSEUROPE zdůrazňuje, že evropské firmy považují za důležité snížení emisí z odvětví zpracování ropy, plynu, výroby energií, papíru, cementu, skla a oceli a to ve všech členských státech EU. Toho bude možné nejlépe dosáhnout pomocí daní, které by ovšem měly být posuzovány opatrně, pokud jde o nákladovou efektivnost při dosahování těchto cílů. Návrh nové směrnice o energetické dani řeší dle BUSNESSEUROPE důležité otázky, nicméně vyžaduje hlubší posouzení. Kompletní dopis naleznete zde.

Revize předpisů v oblasti zdanění energetických výrobků
Evropská komise ve středu 13. dubna zahájila revizi předpisů v oblasti zdanění energetických výrobků na území EU. Stávající předpisy jsou totiž dle Komise zastaralé, proto je nutné reformovat způsob zdanění. Nový návrh si klade za cíl odstranit nerovnováhu a větší zohlednění obsahu CO2 u těchto výrobků. Návrh rozděluje energetické daně do dvou skupin, které budou u výrobků určovat celkovou sazbu daně. Jedna skupina se bude zakládat na emisích CO2 energetického produktu a bude stanovena na 20 EUR za tunu CO2. Druhá skupina se bude zakládat na energetickém obsahu, tj. na skutečném množství energie, kterou daný produkt vyrobí, měřeném v gigajoulech (GJ). Minimální sazba daně bude stanovena na 9,6 EUR/GJ u motorových paliv a na 0,15 EUR/GJ u topných paliv. Uvedené sazby se budou vztahovat na všechna paliva používaná v dopravě a k vytápění. Hlavním cílem Komise je v členských státech podpořit růst a zaměstnanost zdaněním spotřeby nikoliv práce, jak tomu bylo doposud. Směrnice by měla vstoupit v platnost v roce 2013

MSP se vyjádřily k připravovanému akčnímu plánu pro životní prostředí
Evropské sdružení malých a středních podniků a řemeslníků UEAPME zveřejnilo druhý dubnový týden své připomínky k připravovanému akčnímu plánu Evropské komise, který se zabývá životním prostředím. UEAPME zdůraznilo, že program nebere v úvahu problémy, kterým čelí malé a střední podniky v souladu s novou environmentální politikou EU. Problémy jsou umocněny poslední strategií EU a její vlajkovou iniciativou zaměřenou na udržitelnější Evropu. Ta představuje revoluci ve způsobu, jakým se malé a střední podniky mají zaměřit na výrobu svých výrobků a poskytování služeb. Malé a střední podniky dle UEAPME potřebují hladký přechod na tyto nové výrobní metody. Proto by nadcházející akční plán pro životní prostředí měl vytvořit příznivý rámec, který umožní malým a středním podnikům, aby přijaly výzvy v souladu s přezkoumáním aktu o malém a středním podnikání (SBA). To by mělo také integrovat změny v souladu s environmentálními zákony, předpisy a normami s vyšším profilem na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni. Kompletní seznam odpovědí UEAPME naleznete zde.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí