zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Obráběcí průmysl, udržitelnost a Blue Competence

26.04.2011
EMS
Firemní ekologie
Obráběcí průmysl, udržitelnost a Blue Competence

Zásady udržitelného rozvoje, které zahrnují i šetrnost vůči životnímu a pracovnímu prostředí, je sice nutno uplatňovat především v odvětvích, jako jsou hutnictví, slévárenství, energetika či chemie, ale rostoucí měrou také ve strojírenství, hlavně při obrábění.

Již před více než desítkou let se o pokrok v tomto směru pokusil Spolek německých továren obráběcích strojů (VDW), když začal prosazovat tzv. suché obrábění, tedy obrábění bez používání ekologicky škodlivých maziv a chladiv při obráběcích procesech.

Tento způsob obrábění se sice od té doby používá, ale nelze říci, že by výrazněji přispěl k většímu rozšíření obecného povědomí o důležitosti udržitelného rozvoje mezi výrobci a uživateli obráběcí techniky.

Ve srovnání s tím se nadějnější jeví nová iniciativa pod názvem Blue Competence, se kterou VDW přišel na předloňském veletrhu obráběcí techniky EMO v Milánu, kde ji prezentoval v expozicích firem, jež se k ní připojily. Těchto firem bylo ke konci roku 2010 již 48, a nejen německých, i když těch je stále nejvíce - uveďme třeba firmy Monforts, Chiron, DMG, Gebruder Keller, Korber Schleifring, Starrag Heckert anebo Trumpf.

O tom, že se iniciativa dobře ujala, svědčily expozice zmíněných a dalších firem na loňském strojírenském veletrhu METAV v Düsseldorfu.

Šířeji pojatá koncepce a vztah k EU

Koncepce je nyní pojata šířeji než výše zmíněná snaha před lety. Je zaměřena na udržitelnost, energetické úspory při obrábění i zvyšování výkonnosti strojů. Jejím cílem je dostat německý a evropský obráběcí průmysl v těchto kritériích na světovou špičku v době, kdy se konkurence na světovém trhu obráběcích strojů stále přiostřuje.

Koncepce byla formulována i s ohledem na EU. Účastníci iniciativy akceptují náročná kritéria udržitelnosti tak, jak je požaduje EU, a počítají i s tím, že se do budoucna budou ještě zpřísňovat. Zároveň však vyvíjejí tlak na orgány unie, aby k prosazování vyšších ekologických kritérií do strojírenství vytvářela kvalitní právní a organizační předpoklady. Mnozí členové iniciativy kritizují Evropskou komisi za to, že sice publikuje a financuje řadu studií zabývajících se stavem průmyslu v členských zemích a návrhy, co by se mělo dělat, ale málo se stará o to, jak jsou uváděny do praxe.

Modularita a dodržování kritérií udržitelnosti

Filozofie Blue Competence vychází ze dvou principů. První těží z rozmanitosti druhů a typů obráběcích strojů a na základě toho počítá s modularitou, která umožní lépe využívat inovační potenciál jednotlivých modulů a snižovat jejich energetickou spotřebu.

Druhá zásada konstatuje, že kritéria udržitelnosti a energetické úspornosti se neprosadí, nebudou-li je vedle výrobců strojů důsledně dodržovat i jejich uživatelé. Jde zde o to, aby byly formulovány jednotné mezinárodní normy, které budou dodržovat jak výrobci, tak provozovatelé obráběcí techniky.

Podmínky účasti

Členství v Blue Competence neznamená jen to, že ho evidovaná společnost může uvádět ve své firemní komunikaci, v reklamě, marketingu, ve štítcích na výrobcích apod., nýbrž je podmíněno splněním určitých podmínek:

Firma musí příslušnému aparátu ve VDW doložit, že vyvinula a stále vyvíjí markantní a měřitelné úsilí, pokud jde o zlepšování ekologických parametrů a energetické spotřeby obráběcích strojů, jež buď vyrábí anebo používá.

Dále musí daná firma mít dlouhodobou manažerskou koncepci inovační a ekologicky akcentované politiky.

Velká pozornost se věnuje úsporám energie při produkci nebo provozování strojů.

Pokud jde např. o nákup energeticky náročných agregátů a komponentů nutných pro opravy anebo obnovu, je nutno řádně doložit, že se při něm opotřebené energeticky náročné komponenty vyměňují za nové, energeticky úspornější.

Celkem je vytyčeno osm kritérií, resp. požadavků, které musí firma kvůli členství v Blue Competence splňovat. Každé kritérium se hodnotí určitým počtem bodů, jejich potřebný součet má být aspoň 150.

Hodnotí se skutečný stav věcí, nikoliv to, zda firma s určitým zlepšením teprve počítá. Takže stroj, který se hodnotí a který firma označuje za položku Blue Competence už musí být v běžném výrobním programu firmy anebo někde pracovat.

Nutná podmínka: intenzivní kontakt s klienty

Od firem se v rámci této iniciativy též vyžaduje, aby udržovaly neustálý kontakt se svými odběrateli, a to nikoliv kontakt formální, ale týkající se technických vlastností vyráběných obráběcích strojů, resp. výrobků, jež jsou jimi u uživatelů opracovávány.

Tímto způsobem se dosahuje toho, že de facto se členy anebo subjekty schopnými ji ovlivňovat stávají i firmy, které formálně jejími členy nejsou - tedy podniky všeobecného strojírenství, podniky vyrábějící automobily a letadla, lékařskou techniku a další.

Zdroj: Technik

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí