zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

VZ - Zpracování monitoringu integrované produkce sadů a monitoringu půdního edafonu vinic v roce 2011

28.04.2011
Zemědělství
VZ - Zpracování monitoringu integrované produkce sadů a monitoringu půdního edafonu vinic v roce 2011

Název:
Zpracování monitoringu integrované produkce sadů a monitoringu půdního edafonu vinic v roce 2011
Číslo jednací:
79762/2011-MZE-14132
Stav zadávacího řízení:
Zadávací řízení probíhá

Místo plnění:
Česká republika
Název zadavatele:
Ministerstvo zemědělství
Organizační jednotka:
Úsek pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU

Druh řízení:
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky:
Veřejná zakázka malého rozsahu
Způsob zadání:
Výzva
Předmět veřejné zakázky:
Služby
Předpokládaná hodnota:
-750 000 Kč (bez DPH)
Stručný popis zakázky:
Monitoring musí poskytnout: referenční data pro následné vyhodnocení změn biodiverzity, ve vazbě na hodnotící otázky pro hodnocení Programu rozvoje venkova za období 2007 - 2013 podporované z EAFRD, které se týkají změny biodiverzity na podporovaných půdních blocích.
Celkem bude monitorováno 24 ploch, z toho devět sadů a devět vinic s různými systémy obhospodařování a šest referenčních lesostepních ploch.

Monitorovány budou:
- v případě sadů - brouci čeledi střevlíkovití, denní motýli (Rhopalocera a Zygaenidae), z půdního edafonu žížaly, roztoči čeledi pancířníkovití, stonožky, mnohonožky a stejnonožci. Všechny uvedené skupiny organizmů budou monitorovány na stejných transektech délky 1 km vedoucích monitorovanými sady, resp. srovnávacími lesostepními plochami.
- v případě vinic - žížaly, roztoči čeledi pancířníkovití, stonožky, mnohonožky a stejnonožci.

Výsledkem zakázky bude závěrečná zpráva, která bude obsahovat:
- popis použité metodiky provádění monitoringu
- výčet zjištěných taxonů (obecné označení systematických skupin rostlin a živočichů), odhad početnosti jedinců a doprovodný komentář
- statistické vyhodnocení a vyhodnocení celkového stavu
- fotodokumentaci.

Podrobnosti: eagri.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí