zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ekologické poradny zasluhují finanční podporu státu stejně jako ostatní služby pro veřejnost

29.04.2011
Environmentální poradenství
Ekologické poradny zasluhují finanční podporu státu stejně jako ostatní služby pro veřejnost

Ekoporadny sdružené v síti STEP poskytují ročně více než deset tisíc konzultací týkajících se ochrany životního prostředí.

Za dobu své existence přispěly k prosazení lepší kvality životního prostředí v mnoha případech: jmenovat lze například vítězný boj s fosfáty v pracích prostředcích, mnoho zachráněných stromů díky radám občanům, jak se účastnit správních řízení, nebo změnu chování mnoha institucí na tzv. zelené úřadování. Jako neziskové organizace jsou přitom zcela závislé jak na podpoře individuálních dárců či nadací, tak především na dotacích z veřejných rozpočtů - národních i evropských, ale i krajských a obecních. Před více než rokem byl zahájen projekt certifikace, který by měl díky ověření kvality ekoporadenství otevřít cestu k jeho financování. Po úvodním kroku, jímž bylo testovací kolo certifikace, však systémová podpora uvízla na mrtvém bodě.

"Ekoporadny poskytují odbornou podporu veřejnosti a jsou tak součástí veřejného sektoru služeb. Díky své působnosti v různých regionech i oblastech jsou schopny pokrýt široké spektrum ochrany životního prostředí v celé republice," říká RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc., předsedkyně Výkonného výboru STEP a ředitelka Ekologického institutu Veronica. "Mají nezastupitelnou úlohu, pokud jde o preventivní ochranu životního prostředí a osvětu. Jedná se o činnost, kterou veřejná správa ani jiné instituce nemusí a mnohdy ani nemohou obsáhnout. Proto jim dosud také byla věnována ze strany státních institucí pozornost," dodala ekoložka Yvonna Gaillyová, která se ekoporadenství věnuje již 20 let a podílela se na založení vůbec první ekoporadny v republice.

Zájem lidí o ekoporadenství je trvalý a zvyšuje se vždy v souvislosti s aktuálními společenskými problémy v oblasti životního prostředí. Oproti pasivnímu vyhledávání informací je výhodou využití ekoporadenských služeb navíc individuální přístup, provázanost s lokálním prostředím a posuzování problému v širších souvislostech. "Klienti se na ekoporadny obracejí už nejen se žádostmi o zprostředkování informace, ale čím dál častěji požadují také návod, jak mohou sami problém vyřešit. Spektrum témat konzultací, jimž se odborně vzdělaní ekoporadci věnují, je opravdu velmi široké - od spotřebitelských informací přes ochranu přírody ve svém okolí, po řešení složitých a dlouhodobých případů poškozování životního prostředí či zdraví obyvatel. Poradny sdružené v Síti ekologických poraden STEP přitom poskytují tyto odborné a kvalitní služby svým klientům zcela zdarma," upozornil Ing. Jakub Esterka, člen Výkonného výboru STEP a vedoucí ekoporadny sdružení Arnika.

Jak vyplynulo z průzkumu, který si Ministerstvo životního prostředí nechalo zpracovat v roce 2008 (1), naprostá většina oslovených občanů se domnívá, že ekoporadenství by měl platit stát. Oproti roku 2009 ale klesla meziročně podpora sítí středisek environmentální výchovy a poradenství ze zdrojů Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí o takřka 50 milionů korun. Pokud stát nebude nadále ekologické poradny podporovat, hrozí, že budou muset zastavit nebo omezit svou činnost.

Testovací certifikace, kterou ekoporadny v síti STEP prošly v minulém roce, byla vytvořena a následně ověřena v projektu "Poradenství - metody, příklady, certifikace" finančně podpořeného Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem životního prostředí. Ověřená kvalita ekoporaden měla být východiskem pro certifikaci skutečnou, která by přinesla nejen garanci, ale také by mohla otevřít cestu k dalšímu financování. I když Ministerstvo životního prostředí plánovalo započít s přípravami spuštění skutečného certifikačního procesu již počátkem roku 2011, není v současnosti jasné, zda a v jaké podobně bude tato garance kvality pro veřejnost realizována.

I po 20 letech demokracie přitom stále trvají některé problémy, s jejichž řešením právě ekoporadny pomáhají. Jedná se například o větší zapojení veřejnosti do rozhodování správních orgánů, dodržování pravidel správních řízení anebo potřebu zprostředkování komunikace mezi občany a úřady.

Přílohy a další informace:
(1) Viz Analýza potřebnosti a využívání environmentálních poraden a poradců na území ČR: www.ekoporadny.cz

Prezentace úspěchů ekoporadenství: prezi.com

Stránky Sítě ekologických poraden STEP: www.ekoporadna.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí