zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Progresivní technologie pro čisté prostředí

21.06.2011
Ovzduší
Ekologické stavění, bydlení
Urbánní ekologie
Progresivní technologie pro čisté prostředí

Architektonická soutěž Města bez smogu představuje možnosti využití technologie TX Active, která je založena na fotokatalýze. Materiály vyrobené pomocí této technologie mají samočisticí schopnosti a snižují také koncentrace škodlivých látek v ovzduší.

Vyhlašovatelem soutěže, jejíž výsledky byly oznámeny v dubnu na Stavebních veletrzích v Brně, je Českomoravský cement, a.s. Přihlášeno bylo celkem 166 návrhů. Soutěžící měli pomocí technologie TX Active vytvořit návrh betonového objektu, který by mohl být umístěn ve veřejných prostorech, jako jsou náměstí, parky, ulice a silnice.

Předseda poroty, architekt Ludvík Grym, říká: "Tak vysoká kvalita a v takovém množství, to je naprosto nová zkušenost. " Vyhlašovatele soutěže v porotě zastupoval Ing. Jan Hrozek, předseda představenstva společnosti Českomoravský cement: "Kromě toho, že jsme chtěli veřejnost seznámit s možnostmi využití technologie TX Active, měla soutěž podpořit studenty a mladé architekty. Celá skupina HeidelbergCement, do které Českomoravský cement patří, se již léta soustřeďuje na podporu stavebních a architektonických oborů na vysokých školách, kde naši zaměstnanci studentům poskytují technické a technologické poradenství a často působí i jako konzultanti diplomových prací."

MOŽNOSTI VYUŽITÍ TX ACTIVE

Technologie je založena na využití fotokatalýzy, což je přirozený rozklad některých látek působením světla, urychlený přítomností fotokatalyzátoru ve formě speciální krystalické látky. Důsledky fotokatalýzy se projevují samočisticí schopností materiálů a také aktivním snižováním koncentrací škodlivých látek v ovzduší. V prvním případě jsou rozkládány pevné látky ulpívající na povrchu, ve druhém dochází k přeměně některých plynných polutantů na neškodné plynné či pevné látky. Fotokatalytická oxidace NOx na neškodný NO3- je kontaktní reakcí, která se aktivuje světlem a tudíž k ní dochází jen na povrchu. Vyprodukovaný NO3- je neutralizován a smyje se při prvním dešti. Problém usazování nečistot na povrchu betonů řeší použití cementu TioCem, který se hodí zejména pro prefabrikované fasádní prvky a panely, může se ale využít i u monolitického betonu nebo při rekonstrukci fasád.

Spojení technologie TX Active a protihlukových stěn snižuje dopady automobilové dopravy na životní prostředí. Její použití u dlažeb nebo povrchů komunikací přispívá k rozkladu polutantů přímo v místě jejich vzniku. Ve sledovaných úsecích městských ulic došlo k poklesu koncentrací škodlivin v ovzduší o desítky procent, někdy dokonce na méně než polovinu původních hodnot. Technologie je tedy velmi vhodná i pro stěny tunelových tubusů - první "smog žeroucí" tunel vznikl už v roce 1997 v Římě. Výsledky ukazují zhruba 51% snížení koncentrace NOx v jeho prostoru.

UPLATNĚNÍ NA STAVBÁCH

Mezi nejkrásnější a nejvíce známé patří kostel Dives in Misericordia v Římě, který byl podle projektu architektonické kanceláře Richarda Meiera dokončen v roce 2003. Jeho dominantními prvky jsou tři samonosné montované železobetonové skořepiny symbolizující plachty. Plášť a interiér budovy má jasně bílou barvu. Na třiceti panelech skeletu probíhalo periodické měření barevnosti a výsledky prokázaly jeho vynikající barevnou stálost. O tři roky později byla v Bergamu položena dlažba s fotoaktivním povrchem. Jedná se o 500 m dlouhý úsek ulice Borgo Palazzo v centru města, na němž se provedla tři kontinuální měření koncentrací oxidů dusíku ve výšce 30 cm a 180 cm, měření meteorologických podmínek a intenzity provozu. Nejednalo se o roční období s nejvhodnějšími meteorologickými podmínkami, což potvrzují i nízké naměřené hodnoty intenzity slunečního záření a skutečnost, že v lednu 2007 padal déšť se sněhem. Přesto se prokázal významný pokles koncentrací NOx a vždy také došlo k výra zné eliminaci špiček okamžitých hodnot koncentrací.

V Praze byl v dubnu roku 2010 postaven bytový dům Rezidence 12LOFTS podle návrhu Johna Eislera, architekta, který spolupracoval na návrhu a realizaci kostela Dives in Misericordia. Právě tato zkušenost stála za prosazením technologie TX Active i v pražském projektu. Fasádu zde tvoří systém zavěšených prefabrikovaných panelů z bílého betonu od italské společnosti Styl-Comp. Mají hladký povrch, zaoblené hrany a zářivě bílou barvu. Jako plnivo byl v tomto případě použit drcený mramor.

VÍTĚZNÉ PRÁCE

První cenu získal v soutěži návrh nazvaný Ekoaza od Václava Kociána a Natalie Chalcarzové. Jedná se o monument inspirovaný přírodou a technikou. "Má zaujmout, přilákat a seznámit veřejnost s novou technologií, ale hlavně nabídnout klidnou oázu. Interiér navodí pocit setrvání ve stínu stromů a zaujme hrou světla prostupujícího korunami," říkají autoři. "Materiály TX Active svými samočisticími vlastnostmi a schopností rozkládat škodliviny v ovzduší evokují schopnost přírody a samotných rostlin." Třináct metrů vysoký hranol o půdorysu 4 x 5 m s průřezy má racionální vnější formu a elementární tvar. "Plastiku je možno umístit kamkoli - různé prostředí nabídne různé způsoby vnímání díla," dodávají oba architekti.

Druhá cena byla udělena Ivetě Kollárikové, Martě Bímové a Vladu Hrivňákovi. Jejich Monoblock má být demonstrací funkčního a esteticky zajímavého prvku. Může být lavičkou, kašnou, infopointem a nebo také jejich kombinací.

Třetí oceněný projekt s názvem TijO Choroš vychází z inspirace přírodou. "Podobně jako skutečné choroše, žijící na kmenech stromů, můžete naše odlitky najít roztroušené po betonových plochách městské džungle," popisují svůj koncept Jan Střelec a Petr Novosad. Struktura choroše se z velké části skládá z betonu předepsaného složení s příměsí oxidu titaničitého, který působí na čistotu jeho povrchu. "V přítmí na sebe choroš upozorňuje pulzujícím barevným světelným spektrem, které vychází z jeho plodnice pomocí optických vláken a uvnitř umístěného světelného zdroje."


Ekoaza - 1. cena v soutěži: Václav Kocián a Natalie Chalcarzová

Monoblock - 2. cena v soutěži: Iveta Kolláriková, Marta Bímová a Vlado Hrivňák

TiJO Choroš - 3. cena v soutěži: Jan Střelec a Petr Novosad

Cena generálního ředitele: Michal Šírek, Air- Clean Bridge TX Active je materiálem, jenž nám dává křídla. Díky nim se dokážeme vyhnout propasti, do které se řítíme. Tvarem křídel byl inspirován i návrh mostu s betonovou konstrukcí v blízkosti jedné z nejvíce frekventovaných dopravních tepen. Pro vyšší efektivitu účinku TX Active je nad mostem betonové zastřešení, které zabraňuje stoupání škodlivin z výfukových plynů vzhůru do ovzduší.

Cena vyhlašovatele soutěže: Šárka Doležalová, 6cells - zelená dlažba pro město Tento betonový prvek má ve městech prakticky největší reakční plochu. Pro dlažbu byl vybrán vzor vycházející z buněčných struktur. Šestiúhelníkový rastr umožňuje jednu dlaždici šestkrát otočit (a jednou obrátit) a vytvořit tak pomocí šesti typů dlaždic až 72 vzorů, k nimž je ještě možné přidat 11 variant krajů v libovolném natočení. Varianta vegetační dlažby má výhody trávníku a umožňuje přirozený odtok vody. Pro místa, která vyžadují dlažbu plnou, existují i plné dlaždice - díky speciálním tvarovkám lze mezi oběma typy dlaždic vytvořit plynulý přechod.

Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí