zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vraky nemusí obec tolik stát

23.06.2011
Odpady
Urbánní ekologie
Vraky nemusí obec tolik stát

V uplynulém roce se obcím nabízelo 40 mil. Kč, které ve formě dotací mohly využít na likvidaci opuštěných autovraků na svém území. Municipality však z příslušného programu SFŽP využily pouze 52 tisíc korun. Letos se dotace pro obce zvýšila. Stane se pro radnice větší motivací?

Jednou z možností, jak získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP), bylo a nadále zůstává zapojit se do programu na podporu systému nakládání s autovraky, který byl schválen ministrem životního prostředí 27. 11. 2009. Nově byl tento program schválen ministrem životního prostředí i na období let 2011-2012. Novelizované znění je uvedeno ve Směrnici č. 6/2010 jako příloha č. VI.

Cílem programu je podpořit systém nakládání s vybranými autovraky. Program se vztahuje i na řešení tzv. staré zátěže - autovraků opuštěných, u nichž nelze zjistit majitele. Program mohou kromě podnikatelů využít rovněž kraje, obce a jimi zřízené příspěvkové organizace (dále jen žadatelé typu A). Jejich žádosti akceptované SFŽP budou propláceny vždy ke konci roku.

CO VŠE PROGRAM PODPORUJE

U žadatelů typu A národní program podporuje sběr, svoz a dopravu vozidel na odstavné plochy, sběrná místa a do zpracovatelských zařízení k tomu určených s přednostním materiálovým nebo opětovným využitím a ekologicky zabezpečeným odstraněním nevyužitelných zbytků.

Podmínkou přihlášení pro žadatele typu A do programu je zaslání Žádosti o proplacení podpory písemně i elektronicky. (Poštovní adresa je: SFŽP ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, elektronická adresa je: autovraky@ sfzp.cz.) Žadatelé typu A nevyplňují formulář Žádost o zařazení do programu autovraky, ale pouze Formulář o proplacení podpory - obce.

Podpora je na roky 2011 a 2012 zvýšena na 2500 Kč na jeden autovrak, který bude zpracován v souladu s platnou legislativou. Jestliže byl autovrak předán přihlášenému autovrakovišti, obdrží podporu i toto zařízení, pokud je přihlášené do programu a splní předepsané podmínky.

Nutné náležitosti pro žadatele typu A jsou krátce shrnuty v boxu vlevo dole. Více informací a formulář pro vykazovaný přehled autovraků naleznete na www.sfzp.cz v sekci Národní programy, článek Podpora likvidace autovraků - nabídka pro provozovatele autovrakovišť a obce. Případné další informace lze získat na Zelené lince SFŽP: 800 260 500 nebo na telefonním čísle: 267 994 387.

U JAKÝCH AUTOVRAKŮ OBCÍM KYNE ŠANCE DOSÁHNOUT NA DOTACI

Na základě zkušeností i právních názorů a na základě platných zákonů se povedlo zjistit okruh autovraků, kde mají města šanci dotaci získat.

Do programu se v roce 2010 přihlásilo sedm měst a obcí, dotaci získalo pět z nich. Na dotacích bylo vyplaceno 52 500 Kč z možných 40 mil. Kč (!).

Podle platných zákonů, z nichž dotační titul musí vycházet, mohou obce získat dotaci za následující >>typy<< autovraků:

Autovraky, u nichž není registrační značka (RZ) a je i nezjistitelné číslo karoserie (VIN).

Autovraky, u nichž chybí RZ a číslo VIN nebylo v registru vozidel nalezeno.

Vozidlo má RZ, nebo i VIN, ale podle sdělení Policie ČR obojí neodpovídá vozidlu zjištěnému v registru vozidel - vozidlo tedy nemá posledního majitele zjistitelného v registru vozidel.

Vozidlo má všechny registrační značky, ale poslední majitel zemřel a vozidlo nebylo předmětem dědického řízení.

Dotaci nelze poskytnout na vozidlo v takzvaném převodu (majitel vozidlo prodal a odhlásil, ale nový majitel vozidlo nepřihlásil). Podle zákona za zlikvidování vozidla odpovídá poslední majitel uvedený v registru vozidel.

LONI S PROGRAMEM V ZÁDECH LIKVIDACE 89,5 TISÍCE AUTOVRAKŮ

Za rok 2010 byla programem v části určené k podpoře likvidace autovraků podporována likvidace 89 584 kusů autovraků a bude přihlášeným firmám vyplacena dotace ve výši 35,833 mil. Kč.

Do programu se za rok 2010 přihlásilo 158 firem, jedna firma nesplnila podmínky programu. Aby byly splněny podmínky programu, bylo nutné u 23 firem provést následné kontroly.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ LETOŠNÍ ÚPRAVY

V nově schváleném programu jsou upraveny, kromě doby platnosti, zejména následující oblasti:

Autovraky předané do sběrných míst firmy zpracovatele budou propláceny zpracovatelům autovraků.

Alokace pro čerpaní prostředků je stanovena částkou nanejvýš 100 mil. Kč ročně.

Čerpání z technické podpory Programu ( dále jen typ C) je upraveno a rozšířeno o subjekty podnikatelského typu (dále jen typu P5). Nárok na podporu vzniká od 1. 1. 2011 v případě, že žadatel podnikatelského typu podá žádost o zařazení do programu do 31. 3. 2011 a SFŽP ČR potvrdí splnění předepsaných podmínek. Podá-li se žádost od 1. 4. 2011 do 31. 12. 2012, bude rozhodným datem první den měsíce podání žádosti o zařazení do programu při splnění stanovených podmínek programu, potvrzených SFŽP.

Místní šetření bude provedeno nejméně jednou ročně.

Příspěvek pro žadatele typu P se vyplácí pololetně, pro žadatele typu A ročně.

Žadatelé o podporu zasílají SFŽP pololetně přehled autovraků včetně údajů o převzatých autovracích do zařízení.

Příspěvek pro žadatele typu A se navyšuje z 2100 Kč na 2500 Kč/autovrak. Příspěvek pro žadatele typu P se navyšuje ze 400 Kč na 500 Kč/autovrak.

Z celkové alokace programu 100 mil. Kč/rok je 85 mil. Kč určeno pro subjekty typu P (zpracovatele), 10 mil. Kč pro subjekty typu A a 5 mil. Kč na technickou asistenci programu.

Pracovníci SFŽP předpokládají, že po loňském skrovném zájmu obcí letos pracovníci obecních i městských úřadů najdou cestu i k této možnosti zlepšení svých rozpočtů. Vždyť podobných možností je tak málo.


PETR LANGMAJER
MARTIN ŠTIFTER
Státní fond životního prostředí ČR

Které přílohy jsou nutné k podání žádosti o přiznání podpory (žadatelé typu A)

Potvrzení o převzetí autovraku ve formě přílohy elektronické zprávy.

Fotodokumentace s popisem autovraku event. s identifikačními čísly označených částí.

Protokol o zjišťování vlastníka vozidla. Pokud vozidlo nemá registrační značku (RZ) nebo nebyl zjištěn jeho majitel, je nutné potvrzení o vyvěšení výzvy k odstranění nepojízdného vozidla na úřední desce po dobu 2 měsíců.

Pokud má vozidlo RZ nebo VIN, je nutno doložit doklad z registru vozidel, že nebyl zjištěn majitel vozidla.

Elektronická zpráva musí obsahovat číslo žádosti, které žadateli bude sděleno při podání žádosti.

ZDROJ: SFŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
7
2. 2018
7-8.2.2018 - Seminář, školení
Praha
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
18
4. 2018
18-19.4.2018 - Seminář, školení
Praha
25
4. 2018
25.4.2018 - Přednáška, diskuse
Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí