zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zeleň - symbol moderní obce. Co chybí, aby sídla rozkvetla

25.06.2011
Urbánní ekologie
Zeleň - symbol moderní obce. Co chybí, aby sídla rozkvetla

Obce a města postupně vylepšují svoji tvář. K hezčímu vzhledu přispívají rekonstruované komunikace a chodníky i obnovené fasády. Mnohé radnice však už přitom nezapomínají ani na pěkně provedené výsadby.

Přes veškeré tyto pozitivní změny naše městečka a obce stále působí mnohdy mírně šedivě. Důvody vidím zejména v nedostatečně podchyceném detailu.

Velmi často se podceňuje význam doprovodného mobiliáře, jako jsou lavičky, odpadkové koše, veřejné osvětlení, stojany na kola, nádoby na mobilní zeleň, kanalizační vpusti apod. Dalším neopomenutelným, leč mnohdy zanedbávaným prvkem je skladba vysazované zeleně. Obecně lze konstatovat, že zahradní architekti jsou spíše opatrní v používání barev a tvarů. Má to jistě základ v našem kulturním kontextu. Naše obce a města asi nikdy nebudou barevně (pro našince až kýčovitě) pestrá jako městečka v Rakousku či Německu. Máme jinou tradici i jiné podmínky. Nicméně větší zastoupení barevné pestrosti květů a listů by bylo jednoznačně ku prospěchu veřejných prostranství. Možností, jakými rostlinami oživit výsadby, je nepředstavitelně mnoho. Jen v krátkosti se proto dotknu některých zajímavých variant vhodných pro výsadby zejména alejí.

Okrasné jabloně a hrušně. Tato skupina stromů je tvarem koruny snad nejblíže původním výsadbám v obcích. Dříve bylo zvykem vysazovat před stavení hrušeň či jabloň. Současné kultivary okrasných jabloní mají širokou škálu barvy květů od sněhově bílé až po karmínově červenou. Jabloně vytvářejí drobné plody velikosti do 3 cm, obvykle ne příliš chutné. Zajímavé je i zbarvení listů; některé kultivary mají celoročně červený list, jiné mění barvu během roku ze zelené na červenou či naopak. Okrasné hrušně mají jen bílý květ jako ovocné sorty.

Okrasné třešně (lidově >>sakury). Jsou asi nejširší skupinou okrasných kvetoucích stromů. Kromě dobře známých sakur se sytě růžovými květy do ní patří i spousta dalších druhů a kultivarů s barvou květů od čistě bílé až po už uvedenou sytě růžovou. Okrasné třešně jsou cenné i pro variabilitu své velikosti a tvaru koruny. Jsou mezi nimi vyšlechtěné kultivary s úzkou korunou vhodné do omezených prostor.

Magnólie. Kromě běžných keřů se už objevují i stromové magnólie s různou barvou květu od bílé až po tmavě růžovou. Svým habitem jsou to velmi vznešeně působící stromy a zejména v menších obcích doporučuji jejich použití v malé míře ke zvláště významným budovám nebo do parků.

Hlohy. Jde o vesměs velmi odolné dřeviny. Kvetou později než předešlé skupiny takže vhodně doplňují jabloně a sakury. Některé kultivary vytvářejí i pěkné dekorativní plody.

Skupina soliterních stromů. Do ní lze zařadit stromy, které jsou zajímavé barvou listů i atypickým tvarem koruny (např. převislé formy). Patří sem barevnolisté buky, liliovník či pestrolisté javory. Tyto stromy by se měly používat jako solitery (jednotlivé kusy) do zvláštních míst (hřbitov, školní zahrada, místní park apod.).

Jak se tedy má v tomto moři variant dobře orientovat představitel obce? Pokusím se o několik základních bodů.

Nevybírejte podle fotografií, ale svůj záměr vždy konzultujte s odborníkem, nejlépe se zahradním architektem.

Zahradnímu architektovi jasně sdělte, co požadujete. Například aby obec celoročně kvetla, či byla jinak barevně zajímavá. (Barevnost květů může v určité fázi vegetace nahradit zajímavá barva listů či kůry.)

Nechte si stromy ukázat na kvalitních fotografiích, či ještě lépe - prohlédněte si je přímo u pěstitele v okrasných školkách.

Odborník by měl zohlednit konkrétní stanovištní podmínky (půdní, klimatické). Možná vám pro dané místo některé dřeviny nedoporučí. Je lépe se řídit jeho radami, aby tam stromy dobře prosperovaly.

Jakkoliv je kvetoucích a barevných dřevin a rostlin u nás spíše málo, ke dobré bědět, že střídmost je to >>správné koření<< pro úspěch plánovaných výsadeb.

Barevnosti nedocílíme jen zajímavými dřevinami, ale i vhodně použitými keři, trvalkami a záhony letniček. Zahradní architekt by měl umět se všemi těmito skupinami ve svém projektu pracovat.

Při volbě vhodných barev a tvarů rostlin je důležité brát v potaz architektonický ráz daného prostoru. Pestrolisté a exoticky barevné druhy a kultivary by se určitě neměly sázet do volné krajiny mimo intravilán obce. A pokud už ano, pak jen s určitým krajinářským záměrem a velmi střídmě.


STANISLAV FLEK
Arboeko s. r. o. www.arboeko.com


Velké Pavlovice: Příjemné místo pro život mezi sady a vinicemi

Už po půlhodince jízdy autem po dálnici D2 směrem z Brna na Břeclav se ocitnete na náměstí ve Velkých Pavlovicích. Rozhodně tam nevládne atmosféra odstrčené periférie, již často vnímáme ve městečkách a vesnicích poblíž velkoměst. Nesetkáte se tam ani se stupidní anonymitou nedávno postavených satelitů. Už první dojem z Velkých Pavlovic dává tušit, že to tohle sympatické město s třemi tisícovkami obyvatel je příjemným místem pro život. Je to výsledkem práce místních radních a zastupitelů, kteří citlivě plánují další rozvoj, promyšleně investují do infrastruktury a v této souvislosti nezapomínají ani na zeleň.

Kopřivy a zanedbané křoviny nahradil park. Před šesti lety začalo město budovat velmi příjemný park. Dílo vyrostlo na kdysi zanedbaném >>anonymním uzemí nikoho<< v bývalém záplavovém území. Park se nachází mezi městem a vlakovou zastávkou a je přívětivým vstupem do Velkých Pavlovic. V parku začíná několik nově vyznačených turistických tras pro pěší i cyklisty. Na park navazuje kynologické cvičiště a buduje se skatepark.

Velkopavlovičtí rádi sázejí stromy. Podle místostarosty Ing. Zdeňka Karbera za posledních sedm let vysázeli ve Velkých Pavlovicích přes 800 vzrostlých stromů a tisíce keřů. Většinu zrealizovala obec svými silami. Zajímavá je široká a aktivní podpora občanů pro výsadby. Tak třeba myslivecké sdružení se podílelo na výsadbách v krajině a dále o ně pečuje. Letos si občané mohli zakoupit a vysadit vlastní strom v městském parku. Prvních 35 rodin této nabídky využilo, a vznikla tak zajímavá tradice. Funguje i spolupráce s místním gymnáziem; studenti primy a kvinty každý rok vysazují na Den Země >>svůj<< strom. Určitě pro ně bude po letech příjemné při abiturientských setkáních ve Velkých Pavlovicích navštívit i tyto stromy.

Nová výstavba jinak. I ve Velkých Pavlovicích vzniká de facto nová čtvrt, v níž se navíc počítá s dalším parkem. Nové komunikace jsou v této olokalitě řešeny velkoryse s dostatečným prostorem pro chodníky cyklostezky a výsadby alejí. Již na první pohled je zřejmé, že nejde o >>nacpaný<< developerský projekt, ale že se tam rodí nová čtvrť, ve které budou lidé chtít bydlet i za další desítky let.

Výzva jménem pozemkové úpravy. V katastrálním území města probíhá nyní komplexní pozemková úprava. Pozemkové úpravy využijí Velkopavlovičtí k obnově alejí podél polních cest. Obecní cesty a přilehlé obecní pozemky budou nově vytyčeny o šířce zhruba 12 metrů. Výsledkem tak bude polní cesta lemovaná oboustrannou alejí, jak bylo v našich zemích zvykem v minulosti.

Důraz na kvalitu. Stejně jako je vedení města náročné na přípravu a kvalitu projektů, je stejně důsledné při výběru dodavatelů. Radnice nakupuje dřeviny u renomovaných pěstitelů a preferuje zboží domácího původu. Společnost Arboeko je pro Velké Pavlovice nejdůležitějším dodavatelem. Město pravidelně využívá možnost výběru stromů přímo ve školkách Arboeka.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí