zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ekologické zemědělství nezvyšuje riziko bakteriální kontaminace potravin

01.07.2011
Zemědělství
Ekologické zemědělství nezvyšuje riziko bakteriální kontaminace potravin

Švýcarský výzkumný institut ekologického zemědělství FiBL přináší výzkumem podložená fakta, která dokládají, že výskyt a kontaminace potravin bakterií EHEC nemá přímou souvislost s ekologickým hospodařením, které více využívá statkových hnojiv, ale naopak souvisí spíše s intenzivním výkrmem hospodářských zvířat.

Nebezpečná bakterie

Povětšinou neškodná bakterie Escherichia coli se vyskytuje v trávicím traktu přežvýkavců a nemá žádné negativní účinky, nicméně mutací a křížením se z ní může vyvinout nebezpečná varianta entero-hemoragická Escherichia coli (EHEC), která dnes ohrožuje sever Německa a jejíž vznik a šíření jsou připisovány praxi ekologického hospodaření.

Právě ekologickému zemědělství byl v posledních týdnech často přisuzován hlavní podíl na rozšíření nákazy bakterie E.coli mezi spotřebitele, nicméně Evropský úřad pro bezpečnost potravin uvádí, že k rozvoji těchto nebezpečných variant bakterie E.coli jsou náchylnější spíše intenzivní chovy hospodářských zvířat. Skutečnost, že ekologické potraviny jsou méně rizikové, ukazuje i příklad roku 2007, kdy z 26 případů vypuknutí nákazy E.coli v EU byl jen jediný spojený s biopotravinami.

Horší je intenzivní chov

Profesor Urs Niggli, ředitel ústavu FiBL, k tomu dodává: "Vědecký výzkum obecně prokazuje, že intenzivní chov hospodářských zvířat má za následek více problémů s vysoce nebezpečnými patogeny. Intenzifikace chovů dospěla až k tomu, že se při intenzivním "moderním" managementu zdravotního stavu zvířat považuje používání antibiotik pro stále náchylnější zvířata za nezbytnost. To je velmi znepokojující trend, z nějž pramení stále větší počet případů nekontrolovatelných patogenů, které zároveň představují enormní riziko pro člověka."

Dalším důvodem, kterým se odborníci zabývali, je často nepřirozený způsob krmení hospodářských zvířat v intenzivním chovu. A doplňují, že přirozený způsob krmení přežvýkavců v ekologickém zemědělství, kde se mj. používá více objemných krmiv (více vlákniny), naopak přispívá k omezení rizika mutací a šíření těchto bakterií, což potvrzuje například mezinárodní projekt PathOrganic.

V souvislosti s nákazou se objevila řada informací o rizicích hnojení statkovými hnojivy, tedy o rizikovosti ekologického zemědělství, které je hojně využívá. Odborníci však dokládají, že hnojení statkovými je poměrně bezpečné, neboť při použití správného postupu kompostování hnoje se výše zmiňované bakterie ničí, navíc nekompostovaná organická hnojiva nesmějí být aplikována při přímo na rostliny, což minimalizuje riziko přenosu bakterií na plody.

Eko zemědělství hlídá hygienu

Také je třeba zdůraznit, že i při zpracování biopotravin se dodržují veškeré hygienické zásady bez nutnosti použití chemických syntetických látek; například k dezinfekci se používají organické kyseliny, nikoli oxid chloričitý, běžný v průmyslovém zpracování.

Jiří Urban z České technologické platformy pro ekologické zemědělství k tomu dodává: "Netvrdíme, že ekologické zemědělství odstraňuje rizika kontaminace svých produktů škodlivými patogeny, ale zdůrazňujeme, že praxe ekologického zemědělství ve srovnání se zemědělstvím konvenčním tato rizika nijak nezvyšuje, ale často je naopak může snižovat. Navíc ekologický způsob hospodaření přináší významná pozitiva pro úrodnost půdy, půdní mikroorganismy, hospodářská zvířata a v širším smyslu pro celé životní prostředí."

Urs Niggli dodává, že "zákaz aplikace statkových hnojiv na zemědělskou půdu by nezmírnil všeobecné riziko přenosu lidských patogenů na potraviny, protože E.coli a jiné bakterie se mohou dostat i do vody na zavlažování nebo do pitné vody, a to všude tam, kde se chová dobytek. Nicméně je nutné uplatňovat všechna opatření, která pomáhají eliminovat kontaminaci potravin lidskými patogeny."

Celou zprávu švýcarského institutu FiBL lze stáhnout na www.bioinstitut.cz. Pro více informací můžete kontaktovat koordinátora ČTPEZ ing. Jiřího Urbana (info@bioinstitut.cz tel: 602 119 096).

Tiskovou zprávu za ČTPEZ zpracoval Mgr. Jan Valeška

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí