zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Přeprava štěpky po železnici

08.07.2011
Doprava
Energie
Přeprava štěpky po železnici

První železniční zásilky se štěpkou byly po několikaletém jednání mezi Plzeňskou teplárenskou a Českými drahami vypraveny letos v březnu. Pro přepravy štěpky se využívá speciálních kontejnerů na dřevní štěpku, usazených na konvenčních kontejnerových vozech.

Historie plzeňské teplárny sahá do 70. a 80. let 20. století, kdy bylo postaveno celkem 5 kotlů ve dvou etapách. V I. etapě byly realizovány tři roštové horkovodní kotle, každý o výkonu 35 MW tepelných (MWt). Ve II. etapě byly postaveny dva vysokotlaké granulační parní kotle, každý o výkonu 128 MWt. V rámci II. etapy byl vystavěn jeden turbogenerátor s protitlakou parní turbínou a regulovaným odběrem páry o výkonu 55 MW elektrických (MWe).

Koncepce teplárny byla od počátku řešena tak, aby bylo možné další rozšíření o další energetický blok v rámci III. etapy výstavby. Rozhodnutí o výstavbě padlo v roce 1996. Ve III. etapě byl postaven jeden vysokotlaký fluidní kotel o výkonu 128 MW a instalován jeden turbogenerátor s kondenzační odběrovou parní turbinou o výkonu 50 MW. Nová jednotka byla dokončena a uvedena do provozu na konci roku 1999.

EKOLOGICKÉ PALIVO

Po roce 2000 začaly první úvahy o spalování biomasy. Jde o palivo ekologické, především dřevěný odpad při těžbě dřeva. Spalování biomasy bylo v plzeňské teplárně zahájeno v roce 2003 nejprve spoluspalováním uhlí s biomasou ve fluidním kotli. Konečné rozhodnutí o výstavbě nového "zeleného" energo bloku přijalo vedení společnosti v roce 2005 a výstavba byla zahájena na podzim roku 2008. Tento blok byl uveden do provozu v květnu 2010. K výrobě tepla a elektřiny je zde využíváno biomasy ve formě dřevní štěpky.

Díky tomuto novému kotli, který spálí cca 115 tis. t biomasy za rok, se ročně ušetří cca 80 tis. t uhlí. V současné době je v Plzeňské teplárenské spáleno ročně až 235 tis. t biomasy (předpoklad na rok 2011), díky čemuž je téměř třetina elektřiny produkované naší společností vyráběna z obnovitelných zdrojů. Ovšem i tak převládá jako palivo energetické uhlí, kterého je zde ročně spáleno cca 600 tis. t.

V současné době má Plzeňská teplárenská sedm dodavatelů štěpky. Sortiment spalované biomasy tvoří především hnědá lesní štěpka a v malém množství peletky z obilných plev a je možno ho rozšířit o cíleně pěstovanou biomasu, případně o mláto z produkce pivovaru Plzeňský Prazdroj. Do deseti let chce teplárna nahradit alternativními palivy až 65 % uhlí.

PŘESUN NA ŽELEZNICI

Ekologický charakter spalování štěpky v plzeňské teplárně ještě podtrhují její nedávno zahájené železniční přepravy dopravcem ČD Cargo. Po několika letech jednání, vedených mezi Plzeňskou teplárenskou a Českými drahami již od roku 2005, byly konečně v březnu 2011 vypraveny první železniční zásilky s touto komoditou. Pro přepravy štěpky bylo zvoleno řešení, uvažované již od samotného počátku jednání, a to využití speciálních kontejnerů na dřevní štěpku, usazených během nakládky a přepravy na konvenčních kontejnerových vozech řady Sgnss, a vykládaných speciálním mechanismem v prostoru skládky štěpky mimo koleje. Železniční přepravy zatím využívá jedna ze sedmi dodavatelských firem. Tato firma nakládá štěpku v několika lokalitách Jihočeského kraje a také v Aši.

Vyčleněna je skupina čtyř vozů, na kterých jsou loženy vždy tři kontejnery, které nahradí zhruba dva silniční návěsy. Celkem tedy dvanáct přepravovaných kontejnerů nahradí jízdu šesti kamionů, což již není zanedbatelný počet. Všechny čtyři vozy jezdí v jedné skupině, která je operativně dle míst těžby a zpracování štěpky odesílána z teplárny na nakládku do některé z vybraných stanic, a to běžným vlakotvorným systémem ČD Cargo. Nakládka probíhá tak, že z jedné stanice je postupně v několika cyklech odesláno několik zásilek, a pak se nakládka přemístí i se štěpkovací technikou na další místo. Letos by takto mělo být přepraveno cca 20 tis. t štěpky, s výhledem výrazného navýšení přepravených objemů do roku 2012.

Letos proběhla nakládka zatím ve stanicích Netolice, Temelín, Aš a nejnověji Branice (u Milevska). Nakládka v Netolicích je zvláště zajímavá, neboť na místní trati Dívčice (které leží na hlavní trati č. 190 České Budějovice - Plzeň) - Netolice byla po 116 letech provozu v sobotu 26. února 2011 zastavena pravidelná osobní doprava, a nakládka a přeprava štěpky pro plzeňskou teplárnu je na této trati momentálně jedinou pravidelnou železniční dopravou.

Zdroj: Logistika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí