zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Reakce Státního fondu životního prostředí ČR na reportáž Bezpracný zisk ze státních zakázek, Reportéři ČT

01.07.2011
Čištění odpadních vod
Reakce Státního fondu životního prostředí ČR na reportáž Bezpracný zisk ze státních zakázek, Reportéři ČT

Státní fond životního prostředí ČR reaguje na reportáž odvysílanou v pořadu Reportéři ČT v pondělí 27. června 2011. Obsah reportáže a její kontext může navozovat dojem, že došlo v případě realizace zakázky na rekonstrukci čistírny odpadních vod a kanalizace ve Žďáru k pochybení na straně Státního fondu životního prostředí ČR. Informace odvysílané v reportáži uvádíme na pravou míru.

Státní fond životního prostředí ČR u předmětné zakázky postupoval přesně v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory z Operačního programu Životní prostředí. Pro Státní fond životního prostředí ČR je smluvním partnerem příslušná obec, tedy v tomto případě radnice Žďáru. Tato obec je příjemcem dotace a její rolí je také spolupracovat při kontrolách plnění realizace díla ze strany zhotovitelů. Obec také provádí dohled nad realizací zakázky a na zajištění dohledu dostává od SFŽP finanční prostředky.

Na příslušné akci byly ze strany SFŽP prováděny pravidelné kontroly na místě. Provedeno bylo celkem šest kontrol v 03, 06, 08, 10/2010, 03 a 05/2011. Během kontrol byl zjišťován postup realizace akce a rozsah dosud provedených prací v souvislosti s předkládanými fakturami. Akce je v současnosti těsně před dokončením, probíhají přejímky dokončených částí.

Pokud jde o subdodávky, byl investorovi znám fakt, že subdodávky mohou činit max. 30 % z objemu stavebních nákladů akce. V průběhu realizace bylo poté zjišťováno, zda subdodávky nepřesahují limit stanovený OPŽP, který byl navíc jednou z podmínek v zadávací dokumentaci, která byla ze strany SFŽP kontrolována. Subdodávky byly odsouhlasovány ze strany obce průběžně během realizace, tj. od 01/2010 do 12/2010 na základě Smlouvy o dílo, kde se v článku II, v bodě 3 píše, že zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu a to v rozsahu dle přílohy č. 4 této smlouvy (předběžné prohlášení o subdodávkách), nad rámec této přílohy jen po předchozím písemném souhlasu objednavatele. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednatel stejně jako by je provedl sám.

SFŽP si od konečného příjemce vyžádal písemný doklad o přesném objemu subdodávek. Při posledním doložení 17. června starosta obce Ing. Josef Housa doložil odsouhlasené objemy subdodávek vítězné firmě OHL ŽS. Subdodávky činí v součtu 15,85 %.

Z uvedených informací, které má SFŽP k dispozici, vyplývá, že po stránce objemu subdodávek nejsou známy žádné nesrovnalosti. Přes všechny tyto informace provede SFŽP veřejnosprávní kontrolu a o jejím výsledku bude informovat řídící a kontrolní orgány Ministerstva životního prostředí.

Zároveň poukazujeme na zákonnou povinnost oznámit podezření na podvodné jednání orgánům činným v trestním řízení. Pokud Reportéři ČT mají důkazy, že došlo ke skrytému navýšení subdodávek, které SFŽP nemá, měli by neprodleně podat trestní oznámení.

Pokud jde o další část reportáže, Státní fond životního prostředí ČR ze zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá oprávnění zasahovat do smluvních vztahů, jichž není účastníkem, tzn. mezi hlavním zhotovitelem nebo jeho subdodavateli a dalšími drobnými podnikateli/živnostníky. Je na samotných stavebních firmách, podnikatelích či živnostnících, aby si prověřovali důvěryhodnost svých partnerů, se kterými vstupují do smluvního vztahu. To samé platí i v případě platební morálky. Pokud se tito podnikatelé (stavební firmy či živnostníci) domnívají, že došlo ze strany jejich obchodního partnera k porušení smluvního vztahu nebo k podvodu, pak se mohou obrátit na soud nebo orgány činné v trestním řízení, které jsou oprávněny v této věci konat.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ
28
11. 2017
28.11.2017 - Seminář, školení
Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác
ASIO, spol.s r.o.
15
12. 2017
15.12.2017 - Ostatní akce
od 09:30 do cca 11:00, na YouTube
Vodní zdroje Ekomonitor
6
2. 2018
6-7.2.2018 - Konference
hotel DAP, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí