zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná vláda

20.07.2011
Politika
Co dnes projedná vláda

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 20. července 2011 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

K projednání s rozpravou:

2.
Návrh zákona o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
č.j. 99/11
Předkládá: ministr životního prostředí

3.
Návrh zákona o regulovaných látkách a fluorovaných skleníkových plynech
č.j. 103/11
Předkládá: ministr životního prostředí

16.
Koncepce surovinové a energetické bezpečnosti České republiky (východiska)
č.j. 717/11 - bod 16 schůze vlády 13.7.2011
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

17.
Vyhodnocení Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2010 včetně zprávy o systému monitorování spotřeby a úspor energie v budovách vládních institucí
č.j. 656/11 - bod 17 schůze vlády 13.7.2011
Předkládají: ministři průmyslu a obchodu a životního prostředí

33.
Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky na sanaci starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací, s názvem "Nápravná opatření vedoucí k odstranění krajně naléhavého případu ve společnosti Aircraft Industries, a.s. v Kunovicích - III. etapa", s předpokládanou hodnotou nad 500 mil. Kč bez DPH a informace o zadání nadlimitní veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 4 písm. b) zákona č. 137/06 Sb., o veřejných zakázkách
č.j. 766/11
Předkládá: ministr financí

Pro informaci:

2.
Zpráva o činnosti Státního fondu životního prostředí ČR v roce 2010
č.j. 770/11
Předkládá: ministr životního prostředí

5.
Analýza národních a krajských koncepcí zpracovaná na základě usnesení vlády č. 260 ze dne 9. dubna 2010, ke Zprávě o způsobech řešení nevhodné situace z hlediska životního prostředí v Moravskoslezském kraji
č.j. 743/11
Předkládá: ministr životního prostředí

7.
Zpráva o průběhu a výsledcích třetího zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
č.j. 771/11
Předkládá: ministr životního prostředí

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí