zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nový zákon o ovzduší má přesněji zacílit na znečišťovatele

19.07.2011
Ovzduší
Nový zákon o ovzduší má přesněji zacílit na znečišťovatele

Ministerstvo životního prostředí hodlá nahradit téměř deset let starý zákon o ochraně ovzduší novým, který má zavést individuální přístup ke zdrojům znečišťování a propojit téma vypouštění emisí s ochranou ohrožených lokalit...

Návrh zákona ve středu projedná vláda. Norma počítá například s možností vymezování nízkoemisních zón ve znečištěných městech, lázeňských městech a obcích v chráněných územích, se změnou v plánování omezení emisí a také se zvýšením poplatků.

Do vlády jde podle dokumentů ve vládní elektronické knihovně zákon s rozporem. Ministerstvo dopravy totiž nesouhlasí s návrhem, podle kterého by ministerstvo životního prostředí mělo v procesu posuzování vlivů staveb na životní prostředí právo vydávat stanovisko k rozptylové studii pro silnice a větší parkoviště. Nelíbí se mu, že by posouzení měly podléhat i silnice a parkoviště ležící do sta metrů od zastavěného území obce a MŽP by mělo posuzovat nejen umístění stavby, ale i stavbu jako takovou.

Ve třech variantách předloží ministr Tomáš Chalupa (ODS) změny v poplatcích za znečišťování ovzduší. Dosud jejich výnos obhospodařuje Státní fond životního prostředí, nově by z něj část připadla krajům, a to od roku 2017. Stejně jako dosud by peníze měly jít zpět do ochrany ovzduší. Firmám, které by rázně snížily množství emisí, chtějí autoři návrhu zákona nabídnout zvýhodněné sazby.

"Současný systém zpoplatnění zdrojů znečišťování není dostatečně efektivní, nestimuluje dostatečně provozovatele ke snižování emisí znečišťujících látek případně k zavádění nových nízkoemisních zařízení. Současná výše sazeb za tunu zpoplatněné látky neodpovídá nákladům na odstranění následků emise stejného množství téže látky. Také je nutno podotknout, že sazby poplatků nebyly valorizovány od jejich zavedení v roce 1991," vysvětluje ministerstvo záměr zvýšit poplatky. Nově by měly znečišťovatelé ve všech třech variantách platit pouze za čtyři hlavní znečišťující látky včetně v posledních letech nejvíce sledovaných prachových částic.

Varianta vycházející z analýzy Vysoké školy ekonomické počítá s výrazným navýšení poplatků po roce 2016. Sazby autoři analýzy stanovili na základě měrných nákladů na odstranění dopadů emisí ze životního prostředí. Měly by tak mít motivační efekt, jejich výše by měla vést provozovatele k provádění investic a dalších opatření. Konečné sazby poplatků pro rok 2021 by v tom případě dosáhly až třicetinásobku současných. V roce 2020 by v tom případě stát od znečišťovatelů vybral až 5,7 miliardy korun, z čehož by 1,4 miliardy připadlo krajům.

Mírnější varianta doporučovaná ministerstvem hovoří o postupném navyšování sazeb od roku 2017 do roku 2021 až 3,5násobek původních sazeb. V roce 2022 by pak sazby skokově narostly na sedminásobek sazeb původních, tedy dvojnásobek sazeb roku 2021. Poté už by zůstaly konstantní. V tomto případě by stát vybral v roce 2021 od znečišťovatelů 870 milionů korun, o rok později dvojnásobek.

Poslední varianta počítá pouze se zohledněním inflace od roku 1991, tedy navýšením poplatků u čtyř znečišťujících látek zhruba na 2,5násobek stávajících sazeb. Pak by výnos poplatků ve srovnávacím roce 2021 i v ostatních letech činil 445 milionů korun.

V novém zákoně se neobjeví pravidla pro nakládání s látkami ohrožujícími ozonovou vrstvu Země a klima. Tuto oblast bude ošetřovat samostatný zákon, jak tomu bylo do roku 2002. Také tento zákon ve středu projedná vláda.

Zdroj: ČTK

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí