zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nové knihy - OCHRANA PŘED POVODNĚMI V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ

08.08.2011
Povodně
Urbánní ekologie
Nové knihy - OCHRANA PŘED POVODNĚMI V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR spolu s Ústavem územního rozvoje v rámci své metodické činnosti vydává na pomoc orgánům veřejné správy při řešení povodňových
opatření řadu materiálů.

Zpracoval: Autorský kolektiv Odboru územního plánování Mi nisterstva pro místní rozvoj ČR
a kolektiv Ústavu územního rozvoje v Brně
Garant za MMR: Ing. arch. Hana Bártová, Ing. arch. Martin Tunka, CSc.
Garant za ÚÚR: Ing. Marie Polešáková, Ph.D.
Grafi cké zpracování: Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D.
Vydává: Ústav územního rozvoje
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor územního plánování
Tisk: Grafex - Agency, s. r. o., Údolní 76, 602 00 Brno
Náklad: 1 500 ks
Vydání: Třetí aktualizované vydání
Místo a rok vydání: Brno, duben 2011
Ilustrační fotografi e: Oldřich Stránský, Marie Polešáková (Oslava, srpen 2010)
ISBN 978-80-87318-15-7

OBSAH
1. Předmluva
2. Úvod
3. Právní východiska
3.1 Stavební zákon
3.2 Vodní zákon
4. Ochrana před povodněmi - územní plánování
4.1 Územně analytické podklady
4.2 Politika územního rozvoje
4.3 Územně plánovací dokumentace
4.3.1 Zásady územního rozvoje
4.3.2 Územní plán
5. Ochrana před povodněmi
5.1 Oborové dokumenty
5.2 Další opatření
6. Součinnost orgánů veřejné správy při ochraně před
povodněmi
7. Dokumenty zveřejněné na internetu
8. Související předpisy

Ke stažení ve formátu .pdf zde

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí