zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář NETOXICKÉ BROKY V PRAXI

22.08.2011
Les
Pozvánka na seminář NETOXICKÉ BROKY V PRAXI

Cílem semináře, který je určen myslivcům, pracovníkům lesnického provozu, i zástupcům ochrany přírody a státní správy i soukromým vlastníkům lesa, zabývajícím se lovem zvěře, je seznámit jeho účastníky s problematikou netoxického střeliva na teoretické, ale především praktické úrovni.

Česká lesnická společnost ve spolupráci s Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
Vás srdečně zvou na odborný seminář, pořádaný pod patronací Českomoravské myslivecké jednoty
pod odbornou záštitou a s finančním přispěním Ministerstva zemědělství, sekce lesního hospodářství

NETOXICKÉ BROKY V PRAXI

Kromě otázky poškození zbraně a volby odpovídajícího střeliva existuje neméně významný problém zvýšeného rizika postřelování (zraňování) zvěře, v prvním období po zavedení netoxických broků a to zejména vzhledem k jejich odlišné balistice od broků klasických. Úspěšnost, respektive neúspěšnost střelby frekventantů kurzu na střelnici bude vyhodnocena (ve srovnání s úspěšností střelby standardním olověným střelivem) a publikována v populárně odborném tisku. To by mělo stimulovat mysliveckou veřejnost k tomu, aby si střelbu s novým typem střeliva nejdříve nacvičila na střelnici. Přispěje to ke snížení jak nebezpečí zvýšeného postřelování (utrpení) zvěře, tak rizika postřelení jiných lovců (odraz tvrdých netoxických broků!).
Předpokladem účasti na semináři je platný zbrojní pas k odpovídající kategorii zbraní.
Vlastní zbraň není podmínkou, je však výhodou pro Vás pro odzkoušení nového střeliva.

pátek, 2. září 2011
střelnice Provazce u Písku


Odborný garant:
Ing. František Havránek, CSc. VÚ LHM Jíloviště Strnady, v.v.i.
a předseda Odborné skupiny myslivosti
při České lesnické společnosti
tel: 257 892 222, e-mail: fhavranek@quick.cz

Organizační garant
Ing. Karel Vančura Česká lesnická společnost, o.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
mobil: 776 791 401, e-mail: cesles@csvts.cz

Časový program odborné akce:
8,30 - 9,00 hod. prezence (souběžně kontrola zbrojního pasu)
9,00 - 9,10 hod. zahájení, organizační pokyny
9,10 - 10,00 hod. přednáška a instruktáž k užití netoxických broků
10,00 - 11,00 hod. přestávka s občerstvením a přesun na střelnici
11,00 - praktická střelba standardními olověnými broky 10 terčů
15,00 hod. praktická střelba netoxickým střelivem 20 terčů
15,00 - 16,00 hod. vyhodnocení úspěšnosti střelby

Přednášky a lektoři:
Proč je netoxické střelivo zaváděno
Ing. František Havránek, CSc.
Netoxické střelivo, zbraně, střelba s netoxickým střelivem
- volná formu diskuse na téma zkušeností s používání ocelových broků
Petr Bartoň, Sellier  Bellot,
Praktické cvičení ve střelbě netoxickým střelivem 5 stanovišť, 10 terčů pro olověné broky,
20 terčů pro ocelové broky a následné vyhodnocení přímo na střelnici.

Organizační pokyny:
Odborná akce se koná v pátek 2. září 2011 na střelnici Provazce u Písku
www.lmpisek.cz Pro účastníky z větší vzdálenosti je možné sjednat ubytování
(kontakt p. Milan Bláha - blaha@lmpisek.cz, tel. 724 090 217).
Prezentace od 8.30hod, zahájení 9.00hod. Zde proběhnou přednášky i instruktáž ke střelbě.
Po občerstvení se přesuneme na střelnici k provedení praktické části semináře. Potřebujete
s sebou zbrojní pas a brokovnici ráže 12 testovanou na ocelové broky.
Počet účastníků akce je omezen na maximálně 30 osob (střelců). Potvrzování přihlášek
bude probíhat podle data a času odeslání přihlášky.
. originál zbrojního pasu bude požadován k předložení při registraci
na semináři. Bez zbrojního pasu se nelze semináře (střelby) zúčastnit, děkujeme
za pochopení.
. Cestovné a případné další náklady si hradí účastníci sami nebo je hradí jejich
vysílající organizace.
. Účastnický poplatek 800,- Kč přednášející neplatí. Poplatek za účastníka
(účastníky) uhraďte ve prospěch účtu ČLS u LBBW Bank CZ a.s., Vítězná 1/126,
150 00 Praha 5, č. ú. 5115061308/4000, k. s. 0308, v. s. 224 1106. Upozornění:
ČLS je plátcem DPH, DIČ: CZ00549746.
. Součástí účastnického poplatku je poskytnutí střelnice, olověného i netoxického střeliva,
létajících terčů a občerstvení po přednáškách, organizační zajištění akce.
. Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 29. srpna 2011
na e-mailovou adresu cesles@csvts.cz (mailové přihlášky upřednostňujeme!), nebo
poštovní: ČLS, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. Na jednu přihlášku lze přihlásit i více
účastníků a úhradu provést jednou platbou. Později lze dohodnout telefonicky
s organizačním garantem semináře s platbou na místě. Při platbě složenkou či převodem
uveďte do Zprávy pro příjemce jméno účastníka či firmu i v. s.
. Nezúčastníte-li se jednání/semináře, pošlete za sebe náhradníka. Poplatek nebude
vrácen.
. Přijetí závazných přihlášek zaslaných jinak než mailem nepotvrzujeme. Prosíme
o včasné zaslání přihlášek a úhradu vložného. Bez potvrzené přihlášky pořadatelem se
z důvodu omezené kapacity nelze zúčastnit. Děkujeme za pochopení.
Na Vaši účast se těší pořadatelé.

Další odborné semináře ČLS najdete v kalendáři akcí na www.cesles.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí