zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pro obnovu kulturní krajiny

25.08.2011
Příroda
Pro obnovu kulturní krajiny

Až do 30. 9. lze žádat o granty na projekty zabývající se obnovou kulturní krajiny a péčí o životní prostředí v celé ČR. ČSOB totiž ve spolupráci s Nadací VIA vyhlásila již třetí ročník svého grantového programu >>ČSOB a ERA pro podporu regionů - velké komunitní granty<<. V jeho rámci každý ze tří vítězných projektů získá finanční podporu ve výši 0,3 mil. Kč.

Přihlášené projekty by se měly týkat lokalit ve volné krajině mimo zastavěné části obcí a měst. Projekty mohou být zaměřené na témata jako obnova původních a zakládání nových krajinných prvků, zachování krajinného rázu a estetické funkce krajiny, podpora šetrné údržby a zlepšování prostupnosti krajiny, obnova cest a stezek, péče o drobné stavby a památky v krajině, ochrana a obnova přirozených a cenných biotopů, péče o lokality důležité pro biologickou rozmanitost krajiny apod.

O granty mohou žádat obce a sdružení obcí i jejich příspěvkové organizace, české nevládní neziskové organizace registrované jako občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti či účelová zařízení církví. Výsledky grantového řízení budou zveřejněny ve druhé polovině listopadu.

Odborným garantem programu je Nadace VIA. Více informací o podmínkách grantového kola je k dispozici na webových stránkách csob.cz a www.nadacevia.cz.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí