zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jedinečné řešení izolace stavby

22.09.2011
Vytápění, zateplení
Jedinečné řešení izolace stavby

Díky svým vynikajícím vlastnostem si pěnové sklo REFAGLASS stavitelé rychle oblíbili.

Skládá se z malých uzavřených buněk, které drží pevně u sebe, takže dokonale zabraňuje prostupnosti chladného či teplého vzduchu a nepropustí ani vodu. Nevznikají tedy žádné kapiláry a nedochází k promrzání materiálu. Pěnové sklo slouží nejen jako izolace, ale i jako nosný prvek.

Tento materiál je možno použít na základové desky, fasády, zelené střechy a podlahy. Kombinací štěrku a desek z pěnového skla získáme jedinečné řešení tepelné izolace stavby od základů až po střechu. Pro svoji nízkou hmotnost je vhodné i na úpravy terénů.

Ideální je pro konstrukce podlahových desek - jeho tlaková odolnost dobře přenáší zatížení a štěrk z pěnového skla REFAGLASS se v tomto případě uplatňuje jako výborná náhrada extrudovaného polystyrenu a kamenného štěrku. Kromě toho slouží jako svislá tepelně izolační vrstva zdiva pod povrchem. Funguje pak jako tepelná izolace a drenážní těleso zároveň. U starších domů a chalup, kde bývá pod podlahou vlhko, zabraňuje tento typ izolace vzlínání vody na povrch. Při rekonstrukcích historických budov se osvědčilo u oprav různých typů kleneb, protože je odolné vůči vodě a má nízkou objemovou hmotnost. Ze stejných důvodů se hodí také jako výplň mezistropních prostor.

Dále se pěnové sklo užívá jako tepelná izolace nádrží, bazénů, sportovních a jiných ploch s výhřevem - díky jeho nízké objemové hmotnosti nehrozí deformace stěn nádrží vlastní váhou izolace při vypuštění a vysoká pevnost v tlaku zabrání také deformaci stěn bazénů při napouštění.

Uplatňuje se rovněž při stavbách podzemních objektů, jako jsou tunely nebo garáže, kde se osvědčila nízká hmotnost skleněného štěrku, jeho tepelně izolační vlastnosti, odolnost vůči vnějším vlivům a nenasákavost. Nedochází tedy k tzv. sedání a deformacím. Na zpracovaném povrchu z pěnového skla je možné vzhledem k jeho vysoké nosnosti vybudovat pojezdovou plochu. U inženýrských staveb je štěrk z pěnového skla vhodný jako zásyp například u mostních opěr, kde dokonale zamezí sedání mezi opěrou a silničním tělesem. Díky velké třecí síle zabraňuje sesuvům a nízká objemová hmotnost skla řeší stabilizaci míst s nízkou únosností.

Zpozornět by měli ti, kteří se chystají stavět po roce 2015, kdy má v České republice vejít v platnost zákon, který upřesní třídu nehořlavosti staveb a například polystyren s třídou nehořlavosti C1 už nebude legislativně podporován. Oproti tomu má pěnové sklo třídu nehořlavosti A1 a bod jeho měknutí je nad 700 stupni Celsia.

IZOLOVAT OD ZÁKLADŮ

Při stavbě domů se už řadu let klade důraz na správnou izolaci fasád a oken. Trendem poslední doby ale je postavit se k problému systematicky, tedy už od projektu. Běžně se při stavbě základů domu udělají pasy, vylijí se betonem, potom přijdou na řadu rozvody a základová deska se opět zalije betonem. To ale v důsledku neznamená, že objekt je od základů zateplený. I když je následně izolovaný, ke ztrátám dochází.

Řešením je uplatnění jiné technologie. Postup při použití pěnové skla je přitom snadný - na hrubou rovinu výkopu se položí speciální geotextilie tak, aby na krajích přesahovala minimálně 50 cm (doporučená geotextilie 200 g/m2). V další fázi se první vrstva zasype štěrkem z pěnového skla REFAGLASS. Díky nízké hmotnosti je možné materiál ve stavebním prostoru snadno rozmístit, u větších staveb se používá nakladač. Pro zhutnění štěrku postačí lehká vibračí deska o váze 80 - 120 kg, pro velké plochy válec 1 -++ 5 t (bez vibrace). Geotextilie položená v úrovni terénu se pak přes násyp přeloží a na připravenou vrstvu se staví základové desky či bednění pro budování základových pasů.

Garáž je dobré izolovat stejně - na její izolaci se často šetří, ale především v zimní sezoně je únik tepla a tedy i zvyšování spotřeby energií přes garáž jednou z dominant ve ztrátách.

VLASTNOSTI PĚNOVÉHO SKLA

Pěnové sklo se v posledních letech stalo špičkou v izolačních materiálech. Ve srovnání s izolanty podobné síly má lepší izolační vlastnosti, pevnost i stabilitu. V plném rozsahu nahrazuje kombi-nace běžně používaných materiálů jako je polystyren, skelná a minerální vata nebo keramzit. Ten má navíc vyšší objemovou váhu a je náchylný právě k nasáknutí vodou a postupně mění i svůj objem. To se u pěnového skla stát nemůže.

Původně u nás bránila rozšíření pěnového skla jeho vysoká cena. V České republice se nevyrábělo, a tak se muselo dovážet. V současné době už je to ale jinak - díky domácí výrobě společnosti Recifa klesla i cena, a to až na hodnotu, která může soutěžit s ostatními tepelně izolačními materiály.

VYUŽITÍ PŘI REKONSTRUKCÍCH

Pěnové sklo REFAGLASS se může použít i při rekonstrukci starších domů nebo chat. Právě u nás velmi oblíbené chaty mají svá specifika. Vzhledem k tomu, že během zimních měsíců zůstávají často neobydlené, stoupá zde riziko vlhkosti, která stavbu ohrožuje od základů, tedy od země. Uzavřené buňky materiálu REFAGLASS zajišťují, že zrno vodu nepropustí. Tím je vyloučen vznik kapilár a následné promrzání. Navíc je odolné vůči vodě, nenasákne jí a nemění proto objem. Vzedmutí podlahy a podobné problémy, ke kterým kvůli vlhkosti dochází, jsou tak vyloučené.

Pěnové sklo REFAGLASS zakoupíte u výrobce, tj. společnosti RECIFA a.s. nebo v síti stavebnin DEKTRADE. Více na www.refaglass.cz.


VÝROBA JE EKOLOGICKÁ

S otázkou ekologie a udržitelného rozvoje se v současné době setkáváme na každém kroku. "Šetřete energiemi, třiďte odpad, recyklujte," hlásají všechny instituce, orgány i sdělovací prostředky. To, že PET láhev by měla patřit do žlutého kontejneru a že by se mělo zhasínat, když odcházíte z místnosti, ví snad každý. Ale co to slovíčko " by mělo"? Děláme to opravdu tak? Ruku na srdce, kolikrát nás už napadlo, zda to není zbytečné... Člověk vždy pochybuje, dokud neuvidí důkaz. Nejlépe takový, na který si může sáhnout - co se stane s lahví od vína, kterou vyhodíme? A co z toho budeme mít? Odpověď může znít překvapivě jednoduše: třeba izolaci na rodinný dům. A bude nás stát čtyřikrát méně než jiné již stárnoucí izolující materiály.

Otázku, co s obsahem barevných kontejnerů, si kladla i česká společnost RECIFA, a.s., která se již od roku 1995 soustředila na svoz a recyklaci odpadu. V České republice se pak stala jedinou společností, která z recyklovaného skla vyrábí tepelně izolační materiál, známý pod značkou pěnové sklo REFAGLASS.

Výrobní technologie spočívá ve zpracování střepů z obalového skla, které je rozdrceno na skleněnou moučku. Mletí skla se provádí na kulovém mlýnu, velikost zrn je menší než 90 mikrometrůetrů. V rotačním sítu se pak zachytí veškeré nečistoty. Skleněná moučka se dále smíchá s chemickými činidly, jež nepředstavují ekologickou zátěž pro životní prostředí. Při teplotách 800 °C je tavena a následně ochlazena tak, že vznikne umělé sopečné sklo, pemza, neboli pěnové sklo.


01 > Model konstrukce
1 venkovní souvrství vyztužené síťkou
2 tepelná izolace, tl. 260 mm
3 lepicí vrstva
4 nosná stěna, tl. 180 mm
5 vnitřní omítka
6 extrudovaný polystyren tl. 100 mm

Interiér
1 nášlapná vrstva podlahy, tl. 15 mm
2 betonová mazanina, tl. 45 mm
3 kročejová izolace, tl. 40 mm
4 základová deska, tl. 250 mm
5 hydroizolační souvrství
6 podkladní beton, tl. 80 mm
7 tepelná izolace REFAGLASS, tl. 300 mm
8 drenážní podsyp z recyklovaného kameniva, tl. 150 mm
9 rostlý terén

Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
17
1. 2018
17-18.1.2018 - Seminář, školení
Praha
18
1. 2018
18.1.2018 - Konference
Praha
19
1. 2018
19-21.1.2018 - Seminář, školení
Praha 6
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí