zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Stavět ekologicky, ekonomicky a úsporně

29.08.2011
Ekologické stavění, bydlení
Stavět ekologicky, ekonomicky a úsporně

Udržitelné stavění usiluje o snížení negativních dopadů na životní prostředí během celého životního cyklu staveb, přičemž optimalizuje jejich ekonomickou životnost, komfort a bezpečí pro uživatele.

Ve světě se pro tento pojem vžilo označení PPP (Planet-People-Prosperity).

Stavebnictví si bude v budoucích letech muset osvojit principy udržitelného stavění a snižovat spotřebu energií. Technicky rozvinuté země západní Evropy mají vesměs vytvořeno legislativou takové prostředí, aby principy nízkoenergetického stavění a požadavky EU v tomto směru přirozeně podporovalo. Připravenost českého stavebnictví je naopak velmi malá a je zajišťována pouze odbornými skupinami bez účasti státní správy. Proto existuje vážná pochybnost o tom, jestli bude ČR schopna zavést směrnici EPBD o energetické náročnosti budov do praxe v požadovaném termínu.

EPBD II (Energy Performance of Buildings Directive II) stanoví povinnost navrhovat všechny nové budovy v energetickém standardu "blízkému nule", a to od roku 2018 u veřejných budov a od roku 2020 u všech budov. Cílem je tzv. Strategie 20 - 20 - 20 pro snižování energetické náročnosti budov platí snížení emisí CO2 o 20 %, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie o 20 % a snížení spotřeby energie o 20 %. Tyto záměry mají být splněny do roku 2020.

Stavbaři mají obavy z přílišné bruselské byrokracie zaměřené na stavění obytných budov, především na tzv. pasivní domy. Považují to za neodůvodněné vměšování do práv investorů a stavebníků a za možný důvod k utlumení poptávky po bytových objektech.

Požadavek udržitelného stavění se opírá o tři základní pilíře: ekologický, ekonomický a energeticky úsporný. Ekonomické požadavky se týkají především optimalizace investičních a provozních nákladů při stavbě budov z hlediska jejich životnosti. Až v řádu stonásobků je odhadována úspora CO2 za padesátiletou životnost stavby, což představuje výrazný ekologický přínos. Udržitelná energie je taková, která nemusí být vůbec použita. Více než polovina energie na vytápění a chlazení by mohlo být uspořeno v nových budovách a dokonce až 70 % ve stávajících budovách, pokud by byly řádně rekonstruovány.

Josef Kotrba z firmy Deloitte představil "klíč k přežití" a poukázal na koncept 6 P pro trvale udržitelné stavění:

> Potřebnost: tato zásada se dá shrnout do věty: "Stavme pouze to, co má smysl, co je potřeba a co je nezbytné".

> Přiměřenost: druhá zásada vlastně rozvádí myšlenku té první.

> Plynulost/plánovatelnost: na straně investora je nutné mít transparentní plán, co a kdy stavět, včetně určení priorit.

> Průhlednost: veškerá výběrová řízení musejí být transparentní. Proto musí průběžně probíhat nezávislá kontrola zakázek od zadání až po dokončení.

> Partnerství: musejí se hledat nové formy spolupráce, synergie, například koncept "Work Together" jako účinná alternativa k PPP projektům.

> Profinancovatelnost: stát musí v tomto směru jasně určit své priority i investiční strategii a na to navazující daňové určení na investice z národních zdrojů. Musejí se hledat nové formy financování, přenesení rizik na investory, transparentní formy konceptů atd.

Uplatnění konceptu 6P by jistě vedlo k zlepšení situace ve stavebnictví jako celku, pokud by existovala připravenost českého stavebnictví na platnost nových evropských směrnic.

Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí