zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Metoda EPC: Co zajímá obce /2

26.09.2011
Energie
Urbánní ekologie
Metoda EPC: Co zajímá obce /2

V deseti místech celé ČR se letos od března až do června konaly regionální odborné semináře zaměřené na snižování energetické náročnosti budov metodou EPC.

Pod záštitou Asociace krajů ČR, Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí je pořádala firma Siemens ve spolupráci s poradenskými společnostmi SEVEn a ENVIROS.

Pro ty, kteří se těchto seminářů s odbornou garancí prof. Bedřicha Moldana neúčastnili, přinášíme další várku nejzajímavějších dotazů k problematice EPC - a také odpovědi na ně. První část otázek a odpovědí jsme zveřejnili v srpnovém vydání Moderní obce.

Mohu využít EPC i tehdy, je-li budovu plánováno zateplit?

V takovém případě je velmi užitečné uvažovat o uplatnění metody EPC. Při vhodné kombinaci rekonstrukce technologických zařízení metodou EPC a zateplení objektu, například při využití dotace z OP Životní prostředí (OPŽP), lze dosáhnout velmi komplexního energeticky úsporného projektu, kdy dochází k synergickému efektu kombinovaných úsporných opatření, a může být tak dosahován mimořádný objem úspor energie. Jsou příklady dosahování více než 50% podílu úspor oproti minulé spotřebě energie. Navíc pomocí uplatnění metody EPC může být vytvořen jakýsi polštář nad rámec úspor energie, které byly >>slíbeny dosáhnout<< v žádosti o podporu z OPŽP.

Je metoda vhodná pro staré/historické budovy?

Ve starších - a tím spíše v historických budovách sice bývá obvykle menší potenciál úspor energie než například v objektech postavených v sedmdesátých letech minulého století, ale i v nich lze nalézt vhodná úsporná opatření. Velmi dobrými příklady mohou být úspěšné projekty v budovách Národního divadla, Stavovského divadla nebo Státní opery v Praze.

Kdo v projektech EPC sleduje a vyhodnocuje úspory energie?

Sledování dosahovaných úspor a jejich vyhodnocování provádí poskytovatel energetických služeb a předkládá je zákazníkovi. Sledování úspor je vždy založeno na měření spotřeby, které je základním kamenem každého projektu. Naměřené hodnoty před zahájením projektu a po jeho ukončení musí být upraveny na srovnatelné hodnoty a porovnány se všemi předpoklady. Vyhodnocení se obvykle děje v roční periodě, protože pro vytápění objektů je to nejvhodnější cyklus. Když jsou k dispozici veškeré údaje o spotřebě energie za uplynulý rok, předkládá poskytovatel vyúčtování dosažených úspor zákazníkovi. Ten si při prostudování předložených podkladů buď vystačí sám, anebo si na pomoc vezme externího poradce, který mu všechny výpočty prověří.

Ceny energie se mohou významně měnit. Jak se v tom případě postupuje při vyčíslení úspor?

Dá se říci, že u většiny projektů jsou garantovány úspory energie v technických jednotkách, a přepočet úspor od finančního vyjádření je proto ve stálých cenách. Tím je vyčíslení úspor energie do velké míry očištěno od vlivu snížení nebo nárůstu cen energie. Riziko změny cen tak zůstává na straně zákazníka. V poslední době se řada klientů snaží nejrůznějšími způsoby získat co nejnižší ceny energie - jde o změnu výchozích podmínek a na ni lze reagovat pouze zachováním stálých cen. Snížení ceny je však jev přechodný, ceny energie mají dlouhodobě rostoucí charakter. S růstem ceny energie ovšem narůstá také objem reálných úspor, což přináší vyšší přínosy z projektu na straně zákazníka.

Dosáhne-li se větších úspor, než se předpokládalo, co se stane s takto uspořenými provozními náklady?

Smluvně garantované výsledky jsou v naprosté většině případů firmou energetických služeb plněny. Projekt obvykle přináší výsledky nad rámec smluvně garantovaných úspor. Ve smlouvě je kromě jiného stanoveno, jakým podílem se tyto >>nadúspory<< dělí mezi zákazníka a poskytovatele energetických služeb. V řadě případů je to půl na půl, to znamená, že firmě energetických služeb přináleží daný podíl na úsporách, které byly dosaženy nad rámec zaručených úspor. V tom případě po ročním vyúčtování výsledků vystaví firma energetických služeb zákazníkovi fakturu na příslušný podíl, který jí patří. Zkušené firmy energetických služeb ovšem často vracejí část z těchto prostředků opět do projektu v podobě instalace dalších úsporných opatření. Společnost Siemens s. r. o. dokonce z takových prostředků pořídila v případě svého zákazníka, kterým je Ústav pro péči o matku a dítě v Praze, ne-energetický přístroj - mamograf.

Co když bude po zavedení úsporných opatření teplejší počasí, a úspory tak budou menší?

Pro stanovení správného objemu dosažených úspor pro vytápění je nutné již do smlouvy (a při veřejné zakázce většinou už do zadávací dokumentace) stanovit pro porovnávání výpočet výchozí spotřeby energie, který je označován za referenční spotřebu energie. Především pro vytápění, u kterého jsou klimatické vlivy podstatné, se pro takový výpočet vychází ze spotřeby energie na vytápění obvykle za poslední rok a pomocí denostupňové metody (výpočet pomocí údajů o vnějších klimatických vlivech) je skutečná spotřeba za uplynulé období přepočtena na porovnatelné, tedy referenční hodnoty. Stejně se pak přistupuje k přepočtu spotřeby za rok, za který je spotřeba energie počítána. Úspory tedy vycházejí z výpočtů, které jsou o vlivy teplejšího nebo chladnějšího počasí očištěny, a jsou srovnávány porovnatelné hodnoty.

Už někdy nebyly garantované úspory dosaženy? A opravdu firma energetických služeb vracela něco ze svého?

Naprostá většina projektů přináší očekávané výsledky a projekt funguje, jak má. Občas se ovšem stane, že u některého projektu byl dosažitelný potenciál úspor ve fázi výběrového řízení přeceněn a firma energetických služeb nedokáže dodržet smluvně stanovený objem zaručených úspor. V tom případě po ročním vyúčtování výsledků firma energetických služeb obvykle vystaví dobropis a celou příslušnou finanční částku skutečně posílá zákazníkovi. Bývá to opravdu ojedinělé, ale už se takové případy staly. V tom případě se firma energetických služeb snaží na své náklady doplnit projekt o další energeticky úsporná opatření, aby v příštích obdobích bylo garantovaných úspor dosaženo.

Nedovedeme si představit, jak bychom zvládli přípravu a realizaci takového projektu. Na koho bychom se mohli obrátit?

Proces přípravy a realizace projektu řešeného metodou EPC je opravdu poměrně náročný. Nejenže se musí zvládnout proces přípravy a organizace výběrového řízení dané veřejné zakázky, ale zejména je třeba mít znalosti o technických a procesních souvislostech platných pro projekt řešený metodou EPC. Proto doporučujeme najmout si specializovanou poradenskou firmu, která umí vybrat objekty vhodné pro metodu EPC, připravit technickou část zadávací dokumentace, navrhnout správná kritéria pro hodnocení nabídek uchazečů z řad firem energetických služeb, vést s nimi jednání během jednacího řízení s uveřejněním ve snaze docílit nejlepší podoby jednotlivých nabídek a pomoci dojednat co nejlepší podobu smluvního vztahu.


Metoda EPC

Metoda EPC (Energy Performance Contracting) představuje netradiční přístup k energetickému hospodářství, který umožňuje spotřebiteli energie instalovat energeticky úsporná zařízení bez počáteční investice.

Většinu rizik přitom na sebe přebírá specializovaná firma, která projekt uskutečňuje. Veškeré náklady na projekt se postupně hradí splátkami, které jsou odvozeny z dosažených úspor provozních nákladů souvisejících se spotřebou energie.

ZDROJ: SIEMENS, s. r. o.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
Ekologický institut Veronica
28
8. 2017
28.8-3.9.2017 - Ostatní akce
Centrum Veronica Hostětín, Hostětín 86
E-expert, spol. s r.o.
26
10. 2017
26-27.10.2017 - Konference
Hotel SOREA MÁJ, Liptovský Ján, Slovensko
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí