zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Návrh nařízení vlády, kterým se mění NV č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

16.09.2011
Ovzduší
Firemní ekologie
Legislativa
Návrh nařízení vlády, kterým se mění NV č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Vláda minulý týden schválila tento návrh Nařízení...

III.
Návrh
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne........2009
kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 55 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 92/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 385/2005 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 180/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb. a zákona č. 483/2008 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 4 odst. 12 a § 5 odst. 12 zákona:
Čl. I
Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
1. V § 2 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:
"b) projektovaným výkonem nejvyšší výkon stanovený a zaručený dodavatelem, výrobcem nebo projektantem, kterého lze dosáhnout při trvalém provozu za stanovených podmínek, který je uveden v projektové dokumentaci stavby, ve vydaných stanoviscích a povoleních podle § 17 zákona nebo v integrovaném povolení podle jiného právního předpisu6).
______________
6) Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.".
2. V § 3 odst. 2 písmeno a) zní:
"a) zdroj, u něhož jmenovitý tepelný výkon přímého procesního ohřevu je větší než 5 MW,".
3. V § 3 odst. 3 písmeno b) zní:
"b) zdroj, jehož roční emise jedné nebo více uvedených znečišťujících látek se při projektovaném výkonu zdroje a při hmotnostní koncentraci odpovídající obecnému emisnímu limitu uvedenému ve zvláštním právním předpisu5) pohybuje v rozmezí následujících množství
1. 20 až 200 t včetně tuhých znečišťujících látek,
2. 30 až 300 t včetně oxidu siřičitého,
3. 0,4 až 4 t včetně chloru a jeho plynných anorganických sloučenin vyjádřených jako chlor,
4. 1 až 10 t včetně těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík,
5. 20 až 200 t včetně oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřených jako oxid dusičitý,
6. 0,1 až 1 t včetně sulfanu,
7. 0,2 až 2 t včetně fluoru a jeho plynných anorganických sloučenin vyjádřených jako fluor,
8. 5 až 50 t včetně oxidu uhelnatého,
9. 5 až 10 t včetně amoniaku, nebo".
Celá novela ke stažení ve formátu .pdf

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
23
9. 2020
23.9.2020 - Seminář, školení
EA Hotel Populus, Praha
11
11. 2020
11-13.11.2020 - Konference
Zámek Děčín
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí