zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Falešná naděje: ukončení stop-stavu

19.09.2011
Solární energie
Falešná naděje: ukončení stop-stavu

Investoři a firmy instalující fotovoltaické elektrárny vkládají velkou naději do dnešní tiskové konference ČSRES. Očekává se, že bude ukončen takzvaný stop-stav, neboli zákaz připojování nových výroben elektřiny ze slunečního záření. Reálné šance na výraznější rozvoj oboru jsou však mizivé.

V letošním roce probíhalo ověřování dopadů fotovoltaického boomu na fungování elektrizační soustavy. Jak jsme předpokládali na základě odborných studií, na jejichž zpracování se podílel ČEPS, nedošlo k žádnému ohrožení spolehlivosti elektrizační soustavy, kterým na základě tendenční studie EGÚ Brno hrozili členové Českého sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES). Členy uvedeného sdružení jsou ČEPS - provozovatel přenosové soustavy a provozovatelé distribučních soustav - ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce a PREdistribuce.

Mezi odbornou veřejnost pronikly informace z distribučních společností, že připravují své zaměstnance na ukončení stop-stavu a povolování fotovoltaických elektráren od konce září. Dodavatelé fotovoltaických elektráren začínají slavit. Předseda České fotovoltaické průmyslové asociace již rozeslal dopis k ukončení stop-stavu.

Ve skutečnosti v letošním roce žádné nové fotovoltaické elektrárny nemusí být realizovány ani v případě, že stop-stav skutečně uvolněn bude. Podle stávajících pravidel pro připojování nových výroben mohou od podání žádosti do uzavření smlouvy proběhnout tři měsíce. Dalších šest měsíců může trvat, než bude nová fotovoltaická elektrárna připojena. Téměř jistě se tak stane až v příštím roce. Nikdo přitom neví, jaké budou v příštím roce výkupní ceny elektřiny z fotovoltaických elektráren.

Stávající podoba zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře obnovitelných zdrojů ve znění pozdějších předpisů stále garantuje maximálně pětiprocentní pokles výkupní ceny. Energetický regulační úřad by na základě tohoto zákona měl stanovit výkupní cenu kolem 7,125 Kč/kWh a odpovídající zelený bonus zhruba o korunu nižší, tj. kolem 6,10 Kč/kWh.

Zároveň probíhá projednávání vládního návrhu zákona o podporovaných zdrojích. Návrh prošel prvním čtením a byl přikázán k projednání Hospodářskému výboru. Návrh obsahuje omezení výkupní ceny nebo zeleného bonusu na 6,00 Kč/kWh. Investiční náklady, které by odpovídaly takovéto výkupní ceně, jsou pro řadu firem nedosažitelné. Provozovatelé by z ekonomických důvodů byli nuceni využívat pouze režim zeleného bonusu, jehož úroveň by se téměř blížila hodnotě podle stávajícího zákona. Instalace by se zřejmě omezily na malé systémy pro vlastní spotřebu.

Komplexní pozměňovací návrh Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 8. září však maximální výši podpory omezuje na pouhých 4,50 Kč/kWh, což je méně než cena elektřiny pro domácnosti. V praxi by to znamenalo dosažení parity v tomto segmentu trhu a prudký růst zájmu o instalace fotovoltaických elektráren. Ve skutečnosti je taková úroveň za hranicemi možností i na nejvyspělejším fotovoltaickém trhu v Německu, kde jsou dlouhodobě investiční náklady nejnižší v rámci celé Evropské unie.

Bronislav Bechník
Czech RE Agency, o. p. s. je nezisková organizace, která propaguje úspory, obnovitelné zdroje energie a trvalou udržitelnost

Vydáno: 19. září 2011

Tisková zpráva ČSRES
19. září 2011
Technické možnosti připojení dalších fotovoltaických (FVE) a větrných (VTE) elektráren do elektrizační soustavy (ES) ČR.
České sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES) konstatuje, že tuzemská elektrizační soustava je prakticky od začátku roku 2010 provozována na hranici bilančního (bezpečného) limitu pro nestabilní zdroje (FVE a VTE), který byl stanoven s ohledem na strukturu domácí spotřeby, skladbu zdrojů, možnosti exportu, možnosti vnitrodenního trhu a disponibilitu podpůrných služeb. Kromě výkonu již připojených zdrojů bylo přitom nutné přihlédnout i k objemu výkonu, jehož rezervaci provozovatel přenosové soustavy a provozovatelé distribučních soustav smluvně potvrdili.
Bilanční limit pro tyto zdroje pro rok 2012 se zpracovává, potřebné podklady byly v minulém týdnu dokončeny a budou promítnuty do Roční přípravy provozu. Přitom se přihlíží i k nárůstu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v zahraničí, který má dopad na způsob mezinárodní spolupráce s provozovateli propojených přenosových soustav. Dalším faktorem působícím na hodnotu bilančního limitu je změna související legislativy i změna v poptávce po připojení vyvolaná již účinnou právní úpravou rozsahu podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Hodnota bilančního limitu pro rok 2012 bude známa nejpozději do konce roku, pravděpodobně již v měsíci říjnu nebo listopadu 2011.
V březnu 2011 ČSRES na tiskové konferenci upozornil, že v uplynulém období došlo
k připojení značného počtu fotovoltaických elektráren k elektrizační soustavě, což si vyžaduje dále analyzovat dopad připojení těchto elektráren na bezpečnost a spolehlivost provozu elektrizační soustavy, jakož i jejich nedílných součástí, distribučních soustav. V období březen až červen 2011 bylo provedeno více než 100 dlouhodobých měření v sítích nízkého a vysokého napětí.
Měření byla provedena v souladu se způsoby popsanými v Pravidlech provozování distribučních soustav a s následujícími výsledky:
o Byl zjištěn výrazný vliv FVE na hodnotu napětí; v sítích nízkého napětí více než ve 30 % případů a v sítích vysokého napětí ve více než 11 % případů nebyly dodrženy parametry kvality.
o Nejčastěji byly překročeny povolené hodnoty flikru*.
o Méně výrazně pak došlo k ovlivnění dalších parametrů kvality napětí
Výsledky měření jsou v současné době dále zpracovávány a budou sloužit jako podklad pro upřesnění technických podmínek pro připojování nových zdrojů tak, aby nedocházelo ke zhoršování kvality elektřiny pro ostatní zákazníky.
Provedená měření potvrzují, že připojení každého zdroje, včetně FVE s nízkým instalovaným výkonem, musí být individuálně posouzeno i z hlediska vlivu na kvalitu dodávky elektrické energie.
Další informace naleznete na
www.csres.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí