zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Projekt Hypso

06.10.2011
Geologie
GIS - mapy
Hydrogeologie
Projekt Hypso

HypSo - Hyperspectral Sokolov (2009-2012)

Multidisciplinární projekt HypSo je zaměřen na studium a vyhodnocení vlivu těžby hnědého uhlí v Sokolovské hnědouhelné pánvi prostřednictvím metod obrazové spektrometrie. Vliv těžební činnosti na okolní krajinu a životní prostředí v sobě zahrnuje celou řadu různorodých procesů, jakými jsou například kontaminace půd těžkými kovy a jinými polutanty, vznik ložisek kyselých důlních vod v bývalých odkalovacích nádržích, výsypkách a starých důlních dílech, znečištění ovzduší spadem z aktivních povrchových dolů a těžbě přidružených aktivit (zpracování vytěženého uhlí, výroba elektrické energie, chemický průmysl apod.).

První částí projektu HypSo je studium prostorového rozložení, gradientu a chemické formy těžkých kovů v materiálu opuštěných dolů a výsypek. Ve druhé části projektu je důraz kladen zejména na studium zdravotního stavu vegetace ve vztahu ke geochemickému složení půdního substrátu. Tyto vegetační studie jsou prováděny jednak na pionýrských druzích vegetace v opuštěných hnědouhelných dolech a na výsypkách a zároveň v lesních lokalitách v okolí oblasti těžby.

Hlavním podkladem pro zpracování výše uvedených studií je časová řada hyperspektrálních obrazových dat pořízených leteckým senzorem HyMap v červenci 2009 a srpnu 2010 s výhledem pořízení dalších dat v létě 2011. Souběžně s pořízením hyperspektrálních obrazových dat proběhly pozemní podpůrné kampaně, jejichž cílem byla jednak příprava kalibračních a validačních ploch (určených ke kalibraci dat a k následnému zhodnocení její kvality), zjištění spektrálních charakteristik hlavních minerálů (a ostatních materiálů) vyskytujících se ve studované oblasti pomocí pozemního spektroradiometru ASD-FieldSpec, a dále pak odběry vzorků listů a jehličí vegetace a vzorků půdy ve studovaných lokalitách. S pomocí spektrálních knihoven vytvořených zpracováním pozemních spektrálních měření je prostřednictvím hyperspektrálních obrazových dat možné (v místech nezakrytých vegetací) sledovat geologické složení povrchu, resp. relativní zastoupení dílčích minerálů a dalších složek (pomocí metody tzv. spektrálního unmixingu). Laboratorním zpracováním odebraných vzorků (určení obsahu listových pigmentů - chlorofylu a karotenoidů, určení obsahu těžkých kovů a stopových prvků v jehlicích a listech vegetace, resp. v odebraných vzorcích půdy) je dále možné zkonstruovat statistický model popisující vzájemnou korelaci spektrálních charakteristik vegetace (získanou z obrazových dat HyMap) s biofyzikálními a biochemickými ukazateli zdravotního stavu vegetace a geochemickým složením půdního substrátu.

oficiální web projektu: http://www.geology.cz/project619100/

Foto na:

http://www.geology.cz/project619100/gallery/

http://www.remotesensing-geology.ic.cz/projects/hypso.html

ZDROJ: ČGS

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
19
2. 2019
19.2.2019 - Seminář, školení
Zlín
21
2. 2019
21.2.2019 - Seminář, školení
Olomouc
26
2. 2019
26.2.2019 - Seminář, školení
Hradec Králové
28
2. 2019
28.2.2019 - Seminář, školení
Praha
5
3. 2019
5.3.2019 - Seminář, školení
Praha, hotel Olympik
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí