zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Technika na Zemi živitelce 2011

13.10.2011
Zemědělství
Technika na Zemi živitelce 2011

Zemědělská výroba v průmyslových zemích, hlavně pak její rostlinářská složka, se bez progresivní techniky neobejde..

Obdělávání půdy, které má zabezpečit požadované výnosy a zaručovat i potřebný objem produkce surovin pro potravinářský průmysl, a tedy i životní standard obyvatelstva, je dnes stále více zajišťováno pomocí strojů.

Ty jsou buď konstruovány jednoúčelově přímo pro zemědělské podniky anebo jsou používány ve více odvětvích, včetně zemědělství. K tomu se samozřejmě druží i vyspělé agrotechnické postupy.

Potvrdil to i letošní už 38. ročník agrosalonu Země živitelka, který proběhl ve dnech 25.-30. srpna na výstavišti v Českých Budějovicích. Letošního zemědělského veletrhu se zúčastnilo 412 přímých vystavovatelů, v jejichž expozicích byly zastoupeny více než dvě stovky spoluvystavujících firem. Celková krytá i volná výstavní plocha přesáhla 36 tisíc čtverečních metrů, což bylo více než loni, a o přírůstek se přičinil hlavně nový pavilon T, dokončený krátce před zahájením letošního veletrhu.

Kromě domácích vystavovatelů byly zastoupeny tyto země: Austrálie, Bělorusko, Finsko, Francie, Itálie, Japonsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srí Lanka, Španělsko, USA a Velká Británie. Návštěvníků přišlo více než sto tisíc.

Technika určená pro rostlinnou a živočišnou výrobu zabírala většinu výstavní plochy v pavilonech i na volných plochách a nebylo to dáno primárně rozměrností strojů, jako jsou traktory, kombajny, pluhy, ale hlavně širokou paletou exponátů - techniky pro sklizeň obilnin a píce, postřikovačů, secích strojů, čističek, dopravníků, šrotovníků, mačkacích zařízení, dojicích a chladicích zařízení, lesnické techniky, přepravníků balíků slámy a zvířat, obracečů a shrnovačů píce, přepravníků strojů, drtičů dřevní hmoty, mulčovačů atd. K vidění tu bylo i obrovské množství užitkových vozidel univerzálních i přizpůsobených pro práce na poli a k dopravě zemědělských plodin.

Účastníky agrosalonu byly i firmy poskytující služby pro zemědělství, organizace zabývající se ochranou a tvorbou životního prostředí, firmy zabývající se ekologickými a úspornými technologiemi a stavbami či šetrnými energetickými zdroji.

Soutěž o Zlatý klas

Podstatnou součástí odborného doprovodného programu tohoto zemědělského veletrhu, který obsahuje vždy řadu konferencí a sympozií, byla i letos soutěž o získání ceny Zlatý klas, konaná pod garancí Ministerstva zemědělství ČR: Jde o ocenění nejlepších exponátů v několika kategoriích, mj. i v kategoriích Mechanizace a Potřeby a služby pro zemědělství. Předmětem soutěže jsou špičkové výrobky a novinky z oblasti techniky a mechanizace prací v zemědělství, potravinářství a v lesním a vodním hospodářství, včetně opravárenství, s vysokými a dokumentovanými technickými parametry.

Do soutěže nejsou přijímány softwarové produkty, dále exponáty a výsledky či výkony, které nejsou na agrosalonu vystaveny anebo dokumentovány.

U exponátů výrobního, resp. technického charakteru, tedy u exponátů z kategorie mechanizace, platí tato hodnoticí kritéria: novost exponátu (vč. ochrany průmyslovými právy), srovnatelnost se světovou úrovní, technické kvality (výkon, ovladatelnost, trvanlivost, spolehlivost, vhodnost použitého materiálu, náročnost výroby, respektování norem, bezpečnost provozu, včetně protipožární ochrany a bezpečnosti, zdravotní a hygienická nezávadnost), estetická úroveň výrobku a ekonomické aspekty výrobku (předpokládaná cena, rentabilita v provozu, možnost uplatnění na zahraničních trzích, záruční doba, náhradní díly, servis).

Další kritéria se týkají ochrany životního prostředí: využití alternativních a obnovitelných zdrojů energie, vliv na půdu, vliv na stabilitu agroekosystémů, vliv na čistotu vody a ovzduší.

Při posuzování vhodnosti exponátů přihlášených do soutěže o Zlatý klas se také prověřuje, zda byly splněny podmínky pro ponechání ocenění u exponátů oceněných v minulém ročníku agrosalonu, tj. zda je loni vyznamenaný výrobek už vyráběn, zda a v jakém množství je dodáván na trh. Hodnotitelé letos konstatovali, že podmínky pro ponechání ocenění z roku 2010 splnili všichni loni vyznamenaní výrobci oceněných výrobků, a že tedy není důvod k odejmutí ocenění.

Hodnotitelská komise posuzující exponáty přihlášené do soutěže v oboru Mechanizace byla letos složena z pracovníků Státní zkušebny zemědělských, potravinářských a lesnických strojů v Praze, Výzkumného ústavu zemědělské techniky v Praze a Agentury pro zemědělství a venkov v Kolíně. Komise pro obor Potřeby a služby pro zemědělství byla složena z pracovníků ministerstva zemědělství, ministerstva životního prostředí, zastoupeny byly i zemědělské podniky.

Exponáty vyznamenané Zlatým klasem

V oboru Mechanizace obdržely z celkem sedmi do soutěže přihlášených exponátů tři Zlatý klas.

Prvním byl zemědělský kolový traktor střední třídy Deutz-Fahr Agrotron TTV 420, který přihlásila firma Garnea z Neplachova: Jde o výrobek firmy Same Deutz-Fahr. Novost spočívá ve využití bezstupňové převodovky CVT u traktorů nižší výkonové třídy, která v součinnosti s elektronicky řízeným motorem zajišťuje vysokou účinnost traktoru. Konstrukce motoru v důsledku nezávislého mazání čerpadla systému Common-Rail umožňuje používat 100% biopaliva. K vysokému pohodlí obsluhy přispívá odpružená přední náprava i kabina a jednoduchý ovládací systém.

Dalším oceněným exponátem je pásový podvozek třetí generace Terra Trac pro kombajny Claas, který přihlásil do soutěže U+M Servis z Třeboně spolu s majitelem stroje družstvem Agra z Březnice. Výrobcem je Claas KGaA v Harsewinkelu v SRN. Podvozek s gumovými pásy zajišťuje bezpečný pohyb stroje díky nové celoodpružené konstrukci. Snižuje zatížení obsluhy vibracemi a přenos rázů na stroj, což usnadňuje práci řidiče kombajnu. Podvozek zvyšuje stabilitu stroje při práci na svahu, zlepšuje průjezd nesnadným terénem a snižuje utužení půdy. Také zvyšuje stabilitu stroje při přepravních rychlostech do 40 km/hod. Hydraulický systém podvozku zabezpečuje lepší kopírování terénu a tak zlepšuje práci žacích lišt s větším záběrem a zlepšuje jejich ochranu před poškozením.

Jak sdělili zástupci přihlašovatele při předávání ceny, ještě v úterý 23. srpna t. r. kombajn s tímto podvozkem pracoval na poli. Pak byl očištěn a ve středu dopraven na výstaviště, kde další den začínal agrosalon.

Třetím vyznamenaným mechanizačním exponátem je kolový traktor Case IH Puma 160 CVX EP, přihlášený vystavovatelem Liva Předslavice u Volyně. Výrobcem stroje je CNH Global NV ve St.Valentinu v Rakousku. Podle slov manažera prodeje z Předslavic Ing. Filipa Javorka byly důvody k přihlášení stroje do soutěže dva: první je motor doplněný systémem SCR - díky katalyzátoru na bázi močoviny se rozkládají oxidy dusíku na dusík a vodu, což je důležitý ekologický aspekt, protože se tím snižuje stupeň závadnosti výfukových plynů a zároveň je tak umožněno vyšší využívání energie obsažené v palivu. Druhým důvodem je plynulá bezstupňová převodovka se dvěma mechanickými rozsahy, což zatím není úplně běžná věc.

Elektronické řízení motoru umožňuje navýšení jeho maximálního výkonu o 15 %. Pro snížení nepříznivých účinků hluku a vibrací na řidiče je traktor vybaven přední odpruženou nápravou a odpruženou kabinou. Traktor splňuje požadavky směrnic EU (Tier 3b) a v oblasti emisních limitů je i předčí.

Přísní hodnotitelé

V kategorii Potřeby a služby zemědělství nebylo letos uděleno žádné ocenění Zlatý klas, i když přihlášeno bylo několik exponátů. "Horkým" kandidátem na udělení ceny byl vystavovatel Agritec - výzkum, šlechtění a služby ze Šumperka s výrobkem Gliorex, což je pomocný rostlinný přípravek. Hodnotitelská komise po důkladném zvažování sice vyhodnotila tento přípravek jako velice kvalitní, nicméně ne ve všech ohledech vyhovující všem soutěžním kritériím, a doporučila přihlašovateli, aby na vývoji a testování přípravku ještě dále pracoval a zvýšil tak pravděpodobnost získání Zlatého klasu například v příštím ročníku agrosalonu.

Není to poprvé, kdy z přihlášených exponátů hodnotitelské komise na Zemi živitelce ocenily jenom poměrně malý počet exponátů anebo v některých kategoriích Zlatý klas neudělily vůbec. Trend vysoké náročnosti a přísného posuzování při udělování ocenění zde byl nastolen už před několika lety. Škoda, že existenci takovéhoto trendu v práci hodnotitelských komisí není možno konstatovat u mnoha jiných veletrhů a výstav u nás konaných.

AUTOR: Stanislav Kahuda

Zdroj: Technik

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí