zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na sněm lesníků s tématem POSLÁNÍ LESŮ V MAJETKU STÁTU

27.10.2011
Les
Pozvánka na sněm lesníků s tématem POSLÁNÍ LESŮ V MAJETKU STÁTU

Les s jeho mimoprodukčními funkcemi je lidmi vnímán jako veřejný statek. Hospodaření v lese je veřejností sledováno s daleko větší citlivostí, než je tomu u většiny ostatních hospodářských subjektů působících v jiných oborech...

I když je stát převažujícím vlastníkem lesů u nás, je dosud stále poslání lesů ve vlastnictví státu nedostatečně vyjasněno a definováno jak z hlediska teorie, tak praxe. Příčinou je to, že jde o otázku v českém společenském prostředí velmi složitou, interdisciplinární, nejen odbornou, ale i politickou. Na lese v ČR, a zvláště státním, mají své zájmy, často velmi různorodé až protichůdné, mnohé zájmové skupiny s různou vyjednávací silou. Uvedený problém se výrazně projevuje i v řešení NLP II. Přesto však by vůdčím přístupem v rozhodování o lesích v majetku státu měla být především a n a l ý z a s m y s l u existence tohoto druhu vlastnictví lesa, tedy základ koncepce tak, jak to proběhlo v lesnické západní Evropě před řadou decénií. Cílem semináře je posouzení problémů a výměna názorů na danou problematiku.

Seminář je určen pracovníkům státní správy lesů, úředníkům vyšších územně-správních celků, zaměstnancům s. p. Lesy ČR, pedagogickým pracovníkům lesnických fakult, středních lesnických škol, v širším slova smyslu pracovníkům resortů ministerstva zemědělství i životního prostředí i široké lesnické veřejnosti, včetně vlastníků nestátních lesů se zájmem o lesopolitické dění v České republice i Evropě.


ČTVRTEK, 10. LISTOPADU 2011
HRADEC KRÁLOVÉ, GŘ LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P. - SILVIE

Odborní garanti:
prof. Ing. Luděk Šišák, CSc. FLD Praha, katedra ekonomiky lesního hospodářství
Kamýcká, 613 00 Praha 6, Suchdol
tel.: 545 134 096, e-mail: sisak@fld.czu.cz

Ing. Vladimír Krečmer, CSc. Česká lesnická společnost, o.s.
v.krecmer2@seznam.cz

Organizační garant
Ing. Karel Vančura Česká lesnická společnost, o.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
mobil: 776 791 401, e-mail: cesles@csvts.cz

Časový program odborné akce a odborné referáty:

8,00 - 9,00 hod. prezence
9,00 - 9,10 hod. zahájení, org. pokyny
9,10 - 10,25 hod. I. blok přednášek
10,25 - 10,45 hod. přestávka na kávu
10,45 - 12,25 hod. II. blok přednášek
12,25 - 13.30 hod. přestávka oběd
13,30 - 15,00 hod. III. blok přednášek
15,00 - 16,00 hod. diskuse a ukončení semináře


Lesopolitické zamyšlení nad smyslem existence lesů ve vlastnictví státu
Ing. Vladimír Krečmer, CSc., Česká lesnická společnost, o.s.

Zmysel existencie a postavenia štátnych lesov SR
Doc. Ing. Jozef Konopka, CSc., Národné lesnícke centrum Zvolen

Aktuální pohled Ministerstva zemědělství na lesy v majetku státu
Ing. Martin Žižka, Ph. D., vrchní ředitel úseku lesního hospodářství MZe ČR

Poslání lesů spravovaných resortem MŽP
Ing. Vladimír Dolejský, Ph. D., ředitel odboru péče o národní parky, MŽP ČR

Program 2020 - zajištění cílů veřejného zájmu u LČR
Ing. Vladimír Krchov, Ph. D., výrobně-technický ředitel, LČR, s. p.

Poslání vojenských lesů a statků při správě státního majetku a jeho naplňování
Ing. Jiří Janota, generální ředitel VLS ČR, s.p.

Ochrana přírody ve spolupráci s LČR, s.p.
Doc. Ing. Vladimír Švihla, DrSc. a Josef Mottl, správa CHKO Český Kras

Poznatky z praxe na poslání lesů v majetku státu
Ing. Miroslav Sloup, ÚHÚL Brandýs n. L., pobočka Plzeň

Státní lesy jako nástroj lesnické politiky
doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D., FLD ČZU v Praze, katedra lesní těžby

Polyfunkčnost LH, střety zájmů a úloha státních lesů.
Prof. Ing. Luděk Šišák, CSc., FLD ČZU v Praze, katedra ekonomiky lesního hospodářství


Organizační pokyny:

Odborná akce se koná ve čtvrtek 10. listopadu 2011 v Silvii - GŘ LČR s.p., Hradec Králové, Přemyslova 1106, Hradec Králové 8, 50168 (www.lesycr.cz)

o Cestovné a případné další náklady si hradí účastníci sami nebo je hradí jejich vysílající organizace.

o Účastnický poplatek činí 500,- Kč, přednášející neplatí. Poplatek za účastníka (účastníky) uhraďte ve prospěch účtu ČLS u LBBW Bank CZ a.s., Vítězná 1/126, 150 00 Praha 5, č. ú. 5115061308/4000, k. s. 0308, v. s. 224 1111.
Upozornění: ČLS je plátcem DPH, DIČ: CZ00549746.

o Účastnický poplatek zahrnuje účast na semináři, tištěný sborník ISBN 978-80-02-02343-2, občerstvení, oběd, přípravu a organizační zajištění semináře.

o Je možné ubytovat se den předem na ubytovně Městských lesů Hradec Králové.
V případě zájmu kontaktujte paní Petříkovou (tel. 495 272 741), lesy.mhk.cz ČLS ubytování nezajištuje ani nezprostředkovává a ubytování není součástí účastnického poplatku.

o Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 4. listopadu 2011
na e-mailovou adresu cesles@csvts.cz (mailové přihlášky upřednostňujeme!), nebo poštovní: ČLS, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. Na jednu přihlášku lze přihlásit i více účastníků a úhradu provést jednou platbou. Později je nutno dohodnout telefonicky s organizačním garantem semináře s platbou na místě. Při platbě složenkou či převodem uveďte do Zprávy pro příjemce jméno účastníka či firmu i v. s.

o Nezúčastníte-li se jednání, pošlete za sebe náhradníka. Poplatek nebude vrácen, ale zašleme vám sborník.

o Přijetí závazných přihlášek zaslaných jinak než mailem nepotvrzujeme (od listopadu 2011 možnost přihlašování přes bránu cesles.silvarium.net). Prosíme o včasné zaslání přihlášek a úhradu vložného.

Na Vaši účast se těší pořadatelé.

Další odborné semináře ČLS najdete v kalendáři akcí na cesles.silvarium.net

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí