zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jan Holub: Nová runway v Ruzyni. Proč?

16.11.2011
Doprava
EIA
Jan Holub: Nová runway v Ruzyni. Proč?

Na konci října ministerstvo životního prostředí (MŽP) vydalo kladné stanovisko v řízení EIA (posouzení vlivu na životní prostředí) k záměru vybudovat novou vzletovou a přistávací dráhu na letišti v Ruzyni (RWY). Po 7 letech trvání tohoto řízení investor udělal významný krok k realizaci svého záměru. Samotné řízení a projednávané podklady jsou zatíženy celou řadou vad a pochybení, takže zcela jistě toto bude předmětem správního a soudního přezkumu v dalších fázích přípravy. Není tedy pravdou, že letiště má zelenou a může začít stavět. Tomu brání nejen to, že doposud není ani zahájeno územní řízení, ale i to, že plánovaná RWY doposud není ani v územním plánu. Změny, které měly RWY v územním plánu zakotvit, totiž už několikrát zrušil Nejvyšší správní soud.

Investor se ve skutečnosti nemusí omezeními řídit

V médiích bylo stanovisko EIA prezentováno jako úspěch odpůrců výstavby, když MŽP několika desítkami podmínek mělo omezit investora při výstavbě a provozu RWY. Ve skutečnosti se investor těmito omezeními vůbec nemusí řídit. Nejsou vynutitelná. I kdyby byla, pochybuji, že by je někdo vynucoval. MŽP se řídilo heslem, ať se vlk nažere a koza zůstane celá. Současně tím MŽP zasadilo políček odpůrcům plánovaného rozšíření letiště a provozu na něm. Investorovi dává do ruky argument o tom, jak je již ve svém plánu omezen, a co víc by odpůrci RWY chtěli.

Ve skutečnosti kladné stanovisko MŽP v řízení EIA nezajistilo to základní: aby v důsledku výstavby RWY nedošlo ke zhoršení životního prostředí v okolí letiště, a to zejména pokud jde o hladinu akustického hluku.

Není pravda, že smyslem je snížení hlukové zátěže na pražských sídlištích

Základní problém celého investorského záměru EIA zřejmě ani vyřešit nemohla: proč se má nová runway v Praze stavět? Není totiž pravda, že jejím smyslem je snížení hlukové zátěže na pražských sídlištích (Stodůlky, Dědina). Tam se totiž po případné výstavbě RWY bude létat i nadále. Kromě toho velká část provozu na letišti se posune o 1,6 km směrem do centra Prahy. Není pravda, letiště je na hranici své kapacity. Od roku 2008 objem dopravy v Ruzyni klesá. Cílem každého investora je maximalizovat svůj byznys. Tak je tomu i v případě výstavby nové dráhy. Problém je ten, že toto vytvoření prostoru pro další podnikání Letiště Praha, a. s., se děje na úkor občanů prakticky celé Prahy. Počty letadel nad Prahou vzrostou, hluk se zvýší, území, kde neplatí hlukové limity, budou rozšířena, zatížení silničního systému v okolí Prahy bude růst přímo úměrně tomu, jak bude narůstat podíl carga na provozu letiště.

Jednou z příčin tohoto možného budoucího stavu je to, že neexistuje žádný koncepční dokument, který by se na vládní úrovni vypořádal s tím, kolik letišť a vzletových drah pro Prahu a v ČR potřebujeme, aniž by docházelo nad nezbytně nutnou míru k zatížení životního prostředí lidí. Jenom proto mohou soutěžit dvě jakési skupiny o to, která z nich v Praze a jejím okolí vybuduje či rozšíří své letiště. Situace, kdy státu chybí dostatečně propracované koncepční dokumenty a kdy státní orgány selhávají při výkonu dozoru nad rozvojem letecké dopravy, těmto podnikatelským skupinám a politické reprezentaci zřejmě vyhovuje. Důsledkem bude to, že jednou bude stát jak nová runway v Ruzyni, tak nové letiště ve Vodochodech. Nepochybuji o tom, že všechny nové kapacity se podaří leteckým provozem dostatečně vytížit. Všichni budou spokojeni, až na desetitisíce lidí, kteří budou každý den vystaveni negativním dopadům letecké dopravy.

AUTOR: Jan Holub
Autor je předsedou OS pro Nebušice a zastupitelem Nebušic
ZDROJ: Praha

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
17
1. 2018
17-18.1.2018 - Seminář, školení
Praha
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
7
2. 2018
7-8.2.2018 - Seminář, školení
Praha
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
18
4. 2018
18-19.4.2018 - Seminář, školení
Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí