zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Malý přehled deskové tektoniky

30.12.2011
Geologie
Malý přehled deskové tektoniky

Tektonická deska (také litosférická deska) je mohutná deska zemské kůry, tvořená neroztavenou pevnou horninou, která tvoří vrchní část zemského povrchu. Desky jsou tvořeny oceánskou a kontinentální kůrou.

Tektonická deska má nepravidelný tvar. Velikost desek je velmi proměnlivá a může kolísat od několika málo set do tisíců kilometrů. Celý zemský povrch tvoří 6 velkých a řada malých desek. Tloušťka (mocnost) desek je rozdílná. Mladé oceánské desky mají mocnost menší než 15 km, zatímco staré kontinentální desky mají mocnost i více než 200 km.

Hranice jednotlivých tektonických desek jsou většinou skryty pod hladinou oceánu. Zemětřesení a vulkanická aktivita je koncentrována v blízkosti těchto hranic. Tektonické desky se vytvořily v raném období historie Země a od té doby se pohybují po povrchu planety (desková tektonika). Průměrná rychlost pohybu je 5-10 cm za rok. Dnešní uspořádání kontinentů je výsledkem těchto neustále se opakujících se srážek, rozlamování a opětovného spojování jednotlivých tektonických desek.
Tvář Země se neustále mění. Desky, které jsou tvořeny výhradně nebo z části oceánskou kůrou, se mohou zanořovat pod lehčí pevninské desky a mohou úplně zmizet.

Litosféra je pevný obal Země tvořený zemskou kůrou a nejsvrchnějšími vrstvami zemského pláště. Její tloušťka se pohybuje obvykle v rozpětí 70-100 km, extrémní hodnoty představují zhruba 2 km, kterých dosahuje na oceánské kůře, a 150 km, kterých dosahuje pod masívy horstev. Skládá se ze 7 velkých desek a 12 menších.
Litosféra nepředstavuje kompaktní obal, je rozčleněna na mohutné bloky - litosférické desky, které "plavou" na plastické vrstvě zemského pláště (tzv. astenosféra). Rozlišujeme litosférické desky oceánské a pevninské, které se navzájem k sobě neustále pohybují a tak přeměňují tvář planety Země. Jejich pohyb je vůči sobě těžké popisovat a tak se jejich pohyb vztahuje vzhledem k osám Země anebo k horkým skvrnám (hot spots).

To že se litosférické desky pohybují, můžeme pozorovat pomocí
geodetických měření
magnetických anomálií tzv. paleomagnetismus
opsaných kružnic kolem transformích zlomů


Litosférické desky se k sobě buď:
přibližují - dvě litosférické desky se pohybují proti sobě, což má za následek jejich srážku. Jedná se o pohyb konvergentní. Můžou nastat následující možnosti, jedna deska se začne podsouvat pod druhou (subdukce - typická pro oceánsko-kontinentální rozhraní; obdukce - oceánská deska se začne nasouvat na pevninskou desku) anebo se dvě desky zapříčí a nastane horotvorný proces (orogeneze). Příkladem je se zasunující Indická deska pod Euroasijskou, což vyúsťuje ve vznik Himalájí.

oddalují - jedná se o pohyb diskordantní, typický je pro středooceánské hřbety, kde vzniká nová oceánská kůra. Příkladem je Středoatlantský hřbet.

transformní rozhraní - jedná se o pohyb dvou desek vedle sebe. Ani jedna se nezasouvá pod druhou, jenom o sebe třou rozhraním, což má za následek uvolňovaní obrovských hodnot energie v podobě zemětřesení. Příkladem je zlom San Andreas v Kalifornii v USA.

trojný bod - místo, kde se setkávají tři tektonické desky.


Myšlenku deskové tektoniky jako první vyslovil německý geolog A. Wegener (1880-1930) ve 20. letech 20. století, když si povšiml zvláštní podobnosti mezi pobřežím Jižní Ameriky a Afriky. Myšlenka se ale naplno ujala až s dalšími vědeckými objevy v 60. letech 20. století.

Teorie deskové tektoniky vysvětluje:
pohyb litosférických desek
přenos energie a tepla mezi vnitřním a vnějším obalem
látkovou a chemickou bilancí zemské kůry a zemského pláště

Aby teorie mohla být uvedena v praxi, musí předpokládat čtyři podmínky:
existence inhomogenit a nespojitostí v zemské kůře
přítomnost plastické vrstvy tzv. astenosféry
při těchto pochodech se rozměry Země ani nezmenšují ani nezvětšují
stálou teplotu zemského povrchu

Velké desky : Pacifická, Severoamerická, Jihoamerická, Euroasijská, Africká, Indická, Australská, Antarktická
Malé desky : Nazca, Kokosová, Filipínská, Arabská, Juan de Fuca, Karibská, Scotia a další menší deskyVíce na: http://danielkopriva.webnode.cz/kosmonautika/vesmir/slunecni-soustava/zeme/o-zemi/tektonicke-desky/

ZDROJ:http://danielkopriva.webnode.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí