zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Silnice R49 z Fryštáku do Lípy získala ekologické stanovisko

12.12.2011
Doprava
EIA
Silnice R49 z Fryštáku do Lípy získala ekologické stanovisko

Na výstavbu chybějí letos i v příštích letech peníze

Ministerstvo životního prostředí po pěti letech od podání oznámení Ředitelstvím silnic a dálnic ČR vydalo dne 21. 11. 2011 pro rychlostní silnici R4902 Fryšták - Lípa (2. etapa) délky 13 km souhlasné stanovisko o hodnocení vlivů na životní prostředí, které obsahuje 164 podmínek. Procesu EIA se zúčastnilo i jedenáct občanských sdružení, včetně Dětí Země, jejichž některé požadavky byly do stanoviska EIA zahrnuty. Investor sice již může požádat o územní rozhodnutí, nicméně chybějí peníze na výstavbu.

"Velké množství podmínek stanoviska EIA sice ukazuje na pečlivé vyhodnocení vlivů silnice R4902 na životní prostředí a snahu rizika eliminovat, nicméně ekonomická efektivnost a dopravní význam celého tahu R49 jsou nízké, zvláště když má být v roce 2014 dokončena rozestavěná čtyřpruhová silnice z Otrokovic do Zlína-Malenovic," tvrdí Miroslav Patrik z Dětí Země, podle kterého R49 stěží přinese nějaké rozvojové efekty.

Procesu hodnocení se kromě Dětí Země a Hnutí DUHA aktivně účastnilo téměř tisíc místních občanů a další občanská sdružení, která její výstavbu silně kritizují. Jde např. o Občanské sdružení Vizovické vrchy, Občanské sdružení Zachraňte Zádveřice, Egeria, Jadernice či Unie pro řeku Moravu.

"Ve stanovisku EIA se sice požaduje souběžné zprovoznění úseku silnice R4902 z Fryštáku do Lípy s novým přivaděčem z Fryštáku do Zlína, aby se snížil vliv tranzitní dopravy na obyvatele, nicméně se obáváme obejití této podmínky připojením již úseku R4901 z Hulína do Fryštáku na starou silnici Fryšták - Zlín, takže by se tato doprava nepřípustně dostala do obytného území," upozorňuje Miroslav Mach ze sdružení Egeria z Otrokovic.

Podle Dětí Země je silnice R49 aktuálně nepotřebná, což mj. dokládá i multikriteriální analýza z roku 2006 pro Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury (GEPARDI), podle které se ze 70 hodnocených silničních staveb úsek silnice Fryšták - Zádveřice (Lípa) umístil na 61. místě a úsek ke státní hranici až na 66. místě.

První úsek silnice R4901 Hulín - Fryšták má sice od května 2010 stavební povolení, nicméně ŘSD ČR ještě chybějí výjimky ke škodlivému zásahu do biotopů zvláště chráněných druhů živočichů, takže stavět nemůže. Navíc pro ni nejsou v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury žádné velké peníze. Z celkových nákladů 9,3 mld. Kč se má letos utratit jen 1,1 mil. Kč, poslední faktura ze dne 6. 12. 2011 je na částku 291 Kč.

"Z koncepčního hlediska silnice R49 zbytečně zničí krajinný ráz a přírodu Přírodního parku Vizovické vrchy, kde se s dlouhými a drahými tunely nepočítá a kde jsou dopravní intenzity velmi nízké," shrnuje na závěr Patrik.

Kontakt na sdružení Egeria z Otrokovic: Miroslav Mach, mobil 605 474 617

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí