zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chlumská stráň a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

12.01.2012
Chráněná území
Legislativa
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chlumská stráň a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny...

Citace: 10/2012 Sb. Částka: 2/2012 Sb.
Na straně (od-do): 37-49 Rozeslána dne: 10. ledna 2012
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 28. prosince 2011 Datum účinnosti od: 1. února 2012
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 114/1992 Sb.
10


VYHLÁŠKA


ze dne 28. prosince 2011


o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chlumská stráň
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:

§ 1


Vymezení národní přírodní rezervace

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Chlumská stráň (dále jen "národní přírodní rezervace").

(2) Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Plzeňského kraje, v katastrálním území Chlum nad Berounkou. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Ochranné pásmo národní přírodní rezervace se rozkládá na území Plzeňského kraje, v katastrálním území Chlum nad Berounkou. Hranice ochranného pásma národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(4) Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 2


Předmět ochrany

Předmětem ochrany národní přírodní rezervace jsou


a)
přirozené lesní porosty tvořené hercynskými dubohabřinami, acidofilními doubravami, acidofilními a květnatými bučinami, suťovými lesy, jasanovo-olšovými luhy, bory a štěrbinovou vegetací silikátových skal a drolin a


b)
vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, zejména populace silně ohroženého druhu rostliny tisu červeného (Taxus baccata), včetně jejich biotopů.

§ 2


Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní rezervaci


a)
provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),


b)
upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného geologického původu,


c)
zřizovat přikrmovací zařízení nebo slaniska, nebo


d)
přikrmovat nebo vnadit zvěř.

§ 3


Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2012.

Ministr:


Mgr. Chalupa v. r.


____________________________________________________________

1)
Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

2)
Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 10/2012 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 10/2012 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 10/2012 Sb.

(Přílohy nejsou v digitální podobě)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
17
12. 2019
17.12.2019 - Seminář, školení
Praha, Occidental
INISOFT s.r.o.
18
12. 2019
18.12.2019 - Seminář, školení
Olomouc, Comfort Olomouc Centre
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí