zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

S dotací, či bez ní? Jak výhodně pořídit vozidlo svozu odpadu

20.01.2012
Odpady
S dotací, či bez ní? Jak výhodně pořídit vozidlo svozu odpadu

Dokonce ani dotace na pořízení nového vozidla pro svoz separovaného odpadu nebude výhodná, jestliže systém nakládání s odpady ve městě sám o sobě bude prodělečný...

V loňském roce začala společnost Technické služby Vsetín s. r. o. v čele s Ing. Janem Horsákem ve spolupráci se společností MYLAND, s. r. o., zvažovat rozšíření separace tříditelných složek odpadů a v souvislosti s tím i nákup nového vozidla pro svoz separovaného odpadu. V té době už totiž byla potvrzena realizace projektu v pořadí druhého logistického centra odpadů (LCO II)) mikroregionu Vsetínsko.

Z ČEHO PROJEKT VYCHÁZEL

Ekonomická rentabilita projektu, v jehož rámci bylo pořízeno uvedené vozidlo a doplněny i sběrné nádoby, spočívá na těchto základních principech:

  • svoz odpadu není zbytnou službou;
  • ukládání netříděného odpadu na skládky cenově vzroste v řádu desítek procent;
  • nové vozidlo má delší dojezdové vzdálenosti na jedno naplnění;
  • zvýší se kapacitní naplněnost technologií na zpracování separovaných odpadů na obou logistických centrech.


Projekt byl přihlášen do 19. výzvy Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP), prioritní osy 4.1. Zlepšení efektivity nakládání s odpady. Výzva umožňovala získat podporu až do 90 % uznatelných nákladů, a to v případě čerpání finančních prostředků v rámci tzv. veřejné podpory malého rozsahu (de minimis) až do 0,2 mil. eur.

Proto se úzkostlivě dbalo i na řádný výběr dodavatele s ohledem na velikost a druh předmětné zakázky. Případný dodavatel měl být ekonomicky a finančně stabilní na trhu v této komoditě, a tudíž schopen zajistit i servis a opravy vozidla a během případné delší opravy poskytnout za svozový vůz adekvátní náhradu. Po řádném výběrovém řízení se tak dodavatelem vozidla značky MAN stala společnost KOBIT Jičín, jediný český výrobce kompletních nástaveb pro svoz odpadu.

ZBÝVAJÍ NANEJVÝŠ DVĚ VÝZVY

Jaké možnosti pro pořízení techniky se ještě v programovém období EU 2007-2013 otevírají před společnostmi typu technických či komunálních služeb založených městy?

Budou-li usilovat o tu >>nejlevnější<<, tedy o dotaci, zbývají jim v OP ŽP, prioritní ose 4.1., nanejvýš dvě výzvy - vždy po jedné v roce 2012 a 2013. Ve srovnání s předchozími bude u příštích výzev nutné počítat s přísnějším hodnocením. Vždyť zatímco ve 27. výzvě, vyhodnocené v listopadu 2011, neuspěly projekty s bodovým hodnocením pod 90 bodů ze 100, ještě v 19. výzvě se žadatelé mohli radovat z podpory projektů s hodnocením o 10 bodů nižším. Kdo tedy bude chtít uspět se žádostí o spolufinancování vozidla pro svoz separovaného odpadu, měl by klást důraz na optimální poměr měrných nákladů, ujasnit si, jaký typ odpadu hodlá svážet (každá výzva má určité preference v typu odpadu) i jakým způsobem bude odpad následně zpracován. Nemalou roli však hraje i celkové vyznění projektu a jeho zpracování.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY BY VŽDY MĚLO BÝT ZISKOVÉ

Obecně z ekonomického hlediska je svoz a zpracování odpadů ziskovou činností. Proto by měla být návratná, rentabilní a udržitelná i vlastní 100% investice do pořízení svozového vozidla. Nelze-li v tomto případě o ziskovosti hovořit, pak z dlouhodobého hlediska nepomůže ani dotace.

Samozřejmě se vtírá otázka, kde na takovou investici vzít, když rozpočet obce nenabízí žádné možnosti. Řešení je snadné - opět je třeba vyjít z modelu, že svoz a zpracování odpadů jsou ziskové, a tudíž by neměl být problém si na investici půjčit. Ovšem pozor! Nelze si efektivně půjčovat na investici, není-li správně nastaven ekonomický model. Například pořízení nového vozidla se může stát problémem ve chvíli, kdy výnos z jeho provozního výkonu nepřesáhne náklad na jeho výkon. To na sebe váže další rozpočtové náklady nutné k zajištění provozu. Proto je tak důležité správné nastavení ekonomických parametrů svozů a důvěra v systém jejich řízení.

Navzdory složitosti doby nelze přestat svážet odpad ani investovat do obnovy vozového parku technických služeb. Pro udržení důstojného a zdravého života občanů jsou svoz, separace a likvidace odpadů nezbytností. Důvěra ve vlastní systém a správnost jeho nastavení včetně schopnosti jeho kontroly nám dává pocit jistoty. Budeme-li mít důvěru ve správné fungování vlastního ekonomického systému, najdeme i způsob, jak rychleji řešit jednotlivé překážky.


JIŘÍ FIURÁŠEK
jednatel společnosti MYLAND, s. r. o.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí