zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zeleň - symbol moderní obce Když dojde na kácení stromů...

27.01.2012
Příroda
Urbánní ekologie
Zeleň - symbol moderní obce Když dojde na kácení stromů...

Zimní období je z hlediska zeleně obdobím kácení stromů. Kácení obvykle není, zejména veřejností příliš pozitivně hodnocená činnost.

Jsou však případy, kdy je nevyhnutelné. Protože pokácení znamená definitivní a nevratné znehodnocení stromu, má kácení svá pravidla stanovená i zákonem.

Než začneme hovořit o kácení, je dobré si vyjasnit, kdo za stromy zodpovídá. Zodpovědnost - a s tím spojenou povinnost pečovat o stromy má ze zákona každý vlastník pozemku, na kterém strom roste. Vlastník je také povinen předcházet možným škodám, které by mohl strom způsobit, jako například pádem větví nebo celého stromu. Vlastník však nemůže bez povolení obce strom skácet. O povolení musí vlastník žádat v případě, že chce pokácet strom o obvodu 80 cm a více - měřeno ve výšce 130 cm od země.

ZODPOVĚDNOST OBCÍ

Obce se v tomto případě nacházejí ve dvojí roli: Jednak musí náležitě pečovat o stromy rostoucí na obecních pozemcích, jednak povolují kácení sobě a ostatním subjektům, které vlastní stromy na daném katastrálním území.

Ve městech bývá pro posuzování a povolování kácení obvykle k dispozici odborník, který hodnotí oprávněnost kácení. Města mají také nastaveny procesy a vnitřní mechanismy pro povolování kácení. V menších sídlech povolování kácení zpravidla spočívá na bedrech starosty.

Na následujících řádcích se pokusím načrtnout základní kritéria, která by mohla pomoci starostům a zastupitelům v nelehkém rozhodování kácet či nekácet.

BEZPEČNOST STROMŮ

Bezpečnost stromů je velmi důležité téma. Krásně zelená, svěží dospělá lípa (nebo jiný strom) se jednoho dne za úplného bezvětří může >>poroučet k zemi<<.

Na vině jsou růstové vlastnosti stromu. Strom totiž pro své vegetování potřebuje pouze tenkou vrstvu lýka a dřeva pod kůrou, zatímco ostatní dřevo může být klidně vyhnilé, což na stromu na první pohled nelze poznat. Strom roste a vypadá zdravě, staticky je však nebezpečný. Podobná situace může nastat i v případě kořenů. Kořeny, které kotví strom v půdě, mohou být poškozeny, přesto tomu vzhled stromu nemusí nasvědčovat, a to až do okamžiku jeho zřícení.

JAK MINIMALIZOVAT RIZIKA

Bezpečnost stromů vyhodnotí odborný arborista či zdatný zahradní architekt, který má zkušenosti s posuzováním bezpečnosti a zdraví stromů.

Je ovšem samozřejmě nereálné (zejména finančně) nechat si posoudit všechny vzrostlé stromy v obci. Proto doporučuji vytipovat riziková místa a rizikové stromy a tyto stromy si nechat prohlédnout odborníkem. Riziková místa najdete v blízkosti velkých stromů, zejména tam, kde se - byť třeba i jen krátkodobě shromažďují lidé, což jsou například autobusové či vlakové zastávky, dětská hřiště, fotbalová hřiště, návsi, hřbitovy apod.

Jako rizikové stromy hodnotíme vzrostlé stromy, které by svým pádem nebo pádem některé své části (větví) mohly způsobit větší škody. Za potenciálně rizikové stromy můžeme považovat ty, v jejichž blízkosti probíhaly stavební práce, u nichž nelze vyloučit poškození kořenového systému. Obvykle jde o stromy rostoucí v asfaltové, nebo jiné nepropustné ploše či o stromy, v jejichž blízkosti už byly odstraněny stromy napadené dřevokaznými houbami či jinými chorobami, ale také o stromy, v jejichž koruně jsou zřetelné suché větve.

STARÉ STROMY NEMUSÍME VŽDY KÁCET

Co tedy se starými stromy? Vykácíme je všechny? Odpověď zní: Rozhodně ne. Staré stromy je možné ošetřit odborným řezem a dalšími zásahy (například svázáním větví v koruně). Výsledkem těchto zásahů je větší bezpečnost stromů a také zlepšení jejich vitality a zdravotního stavu. Dobře ošetřený strom může na stanovišti růst ještě další desítky let.

Hovoříme-li o ošetřování stromů, je nutné podtrhnout, že ne každý, kdo má motorovou pilu, a ne každý, kdo o sobě tvrdí, že dokáže ošetřovat stromy, to skutečně umí. Výsledek neodborného zásahu může naopak ještě zhoršit statické a biologické vlastnosti stromu.

DEJME NA DOPORUČENÍ ODBORNÍKŮ

V tomto ohledu je dobré dát na doporučení oborových organizací, jako jsou SZKT (Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu) nebo SZÚZ (Svaz zakládání a údržby zeleně). Praktické zkušenosti s arboristickými firmami mají rovněž pracovníci AOPK (Agentura ochrany přírody a krajiny) a také pracovníci odborů životního prostředí městských a magistrátních úřadů.

Ošetřování starých stromů je vysoce odborná práce. Proto se její cena může pohybovat vysoko. Je tedy vždy na zvážení představitelů obce, zda do ořezu stromu investovat. Mnohasetletá lípa u křížku, kde se občané scházejí po mnoho generací, si určitě zaslouží odborný zásah, je-li to potřeba. Naopak strom vysázený po válce před radnicí s opakovaně poraněným kmenem a zčásti suchými větvemi patrně za námahu stát nebude.

KDYŽ SE POVOLÍ KÁCENÍ

Každý starosta či zastupitel obce dobře ví, že požadavků na kácení úřadu obce málo nepřichází. Mimo bezpečnostní preventivní kácení vždy někde nějaký ten javor, lípa či topol stíní do oken, zhoršuje kvalitu trávníku na hřišti, či i zdravé stromy zkrátka v oprávněných případech musí ustoupit stavební činnosti apod. Jestliže obec povolí kácení, má možnost žadateli o kácení předepsat tzv. náhradní výsadbu za ekologickou újmu.

Výše této ujmy se stanovuje podle tzv. ekologické hodnoty káceného stromu na základě odborné metodiky. Výši této újmy pro potřeby obce vypočítá zahradní architekt, případně odborník ochrany přírody, který má zkušenosti v oblasti zeleně a náhradních výsadeb. Výpočet bude proveden na základě skutečného zdravotního stavu konkrétní dřeviny s přihlédnutím k místu, kde roste, o jaký druh jde apod. (viz rámeček).

Radnice tento instrument hojně využívají a v některých letech se náhradní výsadba dokonce stává hlavním zdrojem nových stromů ve městech. Ve většině menších obcí institut náhradní výsadby vůbec neznají, nebo jej nepředepisují. Přitom alespoň částečné využití by přineslo obcím řadu možností pro zlepšení zeleně.

Podle zákona jsou totiž obce povinny shromažďovat pozemky pro případné náhradní výsadby. V některých obcích je také uskutečňována praxe za jeden pokácený strom vysazovat jeden nový. Tato praxe je samozřejmě lepší než nepožadovat výsadbu žádnou. Je to však přesto nepoměr, neboť vzrostlý dospělý strom je z hlediska ekologického i estetického mnohem hodnotnější než mladý výpěstek.

Proto je tolik důležité, aby každý nově vysazovaný strom měl co nejlepší velikostní parametry (a nebyl to pouze slabý proutek) a byl řádně vysazen i s následnou náležitou péčí po výsadbě.


STANISLAV FLEK
ARBOEKO s. r. o.

Doporučuji vytipovat v obcích riziková místa a rizikové stromy a tyto stromy nechat prohlédnout odborníkem.

Užitečné informace

Zajímavé informace ke kácení stromů naleznete na www.nature.cz. Tam naleznete rovněž kalkulačku která vypočítá hodnotu vzrostlého stromu, a tedy i možnou výši případné náhradní výsadby v Kč.

O kácení stromů mimo les pojednává zákon číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

První semináře projektu >>Zeleň - symbol moderní obce<<. V září a říjnu proběhly první tři semináře určené starostům a zastupitelům obcí ve Středočeském, Severočeském a Olomouckém kraji. Zaměřily se na praktické přednášky ohledně zeleně spojené s ukázkami vzorových výsadeb, jak je předvedli pracovníci firem Zahrada Olomouc a Gabriel, s. r. o. (viz snímek vlevo) v konkrétních obcích a pěstování stromů přímo ve školkách (na pravém snímku kopání balového stromu ve školkách společnosti ARBOEKO). Všech tří akcí se zúčastnilo 140 starostů či členů zastupitelstev. Na jaře 2012 se uskuteční obdobné semináře v dalších krajích.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí