zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jste si vědomi veškerých environmentálních rizik souvisejících s vaší činností?

23.01.2012
Firemní ekologie
Havárie
Pojištění environmentálních rizik
Jste si vědomi veškerých environmentálních rizik souvisejících s vaší činností?

V posledních letech se do popředí zájmu medií, orgánů ministerstva životního prostředí i společnosti dostává pojem ekologická újma a škoda na životním prostředí...

Zejména s blížícím se datem platnosti paragrafu 14 Zákona 167/2008 Sb. O předcházení ekologické újmě a o její nápravě o povinnosti provozovatelů si zabezpečit finanční zajištění pro krytí ekologické újmy.

Měli bychom si uvědomit, že škody na životním prostředí neznamenají pouze ekologickou újmu ve smyslu tohoto zákona. Znečištění se může rozšířit i na majetek třetích osob a poškodit jejich zdraví. Podle charakteru škody rozlišujeme 2 typy škod. Prvním typem jsou škody nahodilého a neočekávaného charakteru, většinou havárie. O těchto škodách se provozovatel, ale i veřejnost dozví velice rychle. Následná sanace zprvu vypadá náročně, ale většinou konečná výše potřebných finančních prostředků odpovídá původním odhadům.

Druhý typ škod vzniká pozvolně, v dlouhém časovém období. Ve většině případů provozovatel, ani poškozená strana nezjistí kontaminaci až do doby, kdy znečištění extrémně zvýší hodnoty sledovaných látek, či se "dostane na povrch". Tyto škody mohou zprvu vypadat velice neškodně, ale nesou s sebou značnou míru neznámého (rozsah kontaminace a doba, po kterou kontaminant uniká). Následná sanace škody a zjištění příčiny znečištění často vyžadují značné finanční prostředky / časovou náročnost, které mnohokrát převýší počáteční očekávání.

Nějčastější příčinou znečištění na pevnině je únik z podzemních nádrží; únik z nadzemních nádrží a potrubí; opakované rozlévání látek ve výrobních podnicích a logistických centrech; následky bouřek ve skladech materiálu a úložištích odpadů; nedostatečná údržba; následky ekologických havárií. V těchto případech je škoda na životním prostředí / ekologická újma spojená se škodou na majetku a zdraví třetích osob.

V souvislosti se zvyšujícím se rizikem environmentálních škod, ale i odpovědností za ně, nabízí pojišťovna CHARTIS EUROPE S.A. produkt EnviroPro, který poskytuje dostatečné a kvalitní finanční zajištění pro krytí všech nákladů spojených s nápravou ekologické újmy a dále kryje náklady spojené se sanací ekologických škod, včetně škod na majetku a zdraví třetích osob. Detailní informace včetně příkladů škod získáte na webové stránce www.chartisinsurance.com

CHARTIS EUROPE S.A., pobočka pro Českou republiku
Mgr. Renata Menšíková, úpis pojištění odpovědnosti a environmentálních rizik

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí